Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2021-04-28 11:14:11
Powrót do projektu

Ratujmy pszczoły. Twórzmy bioróżnorodność

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
kilka nieużytecznych działek będących własnością m.st sąsiadujących bezpośrednio z terenami zarządzanymi przez Lasy Miejskie. Proponowane lokalizacje w okolicach Hafciarskiej /Żegańskiej, przy cmentarzu w Radości, przy Zorzy. Konkretne lokalizacje muszą być skoordynowane między LM i ZDM i Zarządem Zieleni Miejskiej
Lokalizacje:

3-12-58 dz. 4/1, 5/2, 20/1, 21/2, 6/1, 8/1 - tereny przy ul. Patriotów/Macierzanki

3-12-91 dz. 18/1 – ul. Filmowa/Świtezianki

3-11-41 dz. 21/3, 21/5 - mrówcza

3-12-80 dz. 31, 32 – ul. Patriotów/Dusznicka

3-11-44 dz. 7/1 – przy leśnym placu zabaw

3-12-76 dz. 36, 37, 38 -– pomiędzy Kłodzką a Walcowniczą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny leśne w dzielnicy Wawer, administrowane przez Lasy Miejskie - Warszawa, tworzenie stref buforowych, obrzeża, ekotony.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zasadźmy w miejscach krzewy i byliny, które stworzą otulinę lasu, poprawią bioróżnorodność i dadzą pożytek pszczołom, innym owadom i ptakom
Opis projektu:
Dzielnica Wawer wśród dzielnic ma największą (oby zawsze) powierzchnią pokrytą lasami . Lasy to główna ostoja bioróżnorodności tak , która też jest bardzo ważna dla ludzkości. Niestety z powodu niechlubnych efektów rozwoju cywilizacji następują zmiany klimatyczne, obniża nas i następnych pokoleń . Zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, że rozwój cywilizacji wpływa niekorzystnie na klimat. Obniża się poziom wód gruntowych, postępuje inwazja gatunków obcychobserwuje się ekspansje gatunków inwazyjnych, kurczą się tereny zielone, wzrasta zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby. Dlatego niezbędne jest celowe wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich gatunków flory i fauny otaczającej nas biocenozy .

Las w mieście ma trudne warunki do wzrostu i zachowania bioróżnorodności. Działki leśne zajmują małe powierzchnie, są intensywnie odwiedzane przez spacerowiczów i zwierzęta domowe i do tego są często porozdzielane gruntami o innych formach własności .

Projekt zakłada wytypowanie przylegających bezpośrednio do lasu- działek "publicznych" ale nieatrakcyjnych do innych celów (place zabaw, parkingi, chodniki ). I -zamiast rachitycznych samosiejek traw i zielska- zasadzenie Zasadzenie tam krzewów i bylin dobrze czujących się w sąsiedztwie drzew- , . Czyż nie fajnie by było, gdybyśmy spotkali tam krzewy: berberysu, głogu, róży polnej, tarniny a w runie- kwitnący dzwonek, cykorię, wilczomlecz, dziurawiec czy lebiodkę? A obok tabliczkę z QR-kodem odsyłającą do wykazu roślin? Takie miejsca tworzyłyby strefę ochronną lasu , nie wymagającą regularnej pielęgnacji i koszenia , będąc jednocześnie pochłaniaczami kurzu i hałasu i -co najważniejsze w tym projekcie- będą pożytkiem dla owadów i ptaków. Pomysł jest skonsultowany z Lasami Miejskimi

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ochrona lasu przed degradacją, zagospodarowanie nieużytków, zwiększenie powierzchni zielonych, walor edukacyjny

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • wszyscy
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup sadzonek: = 12 000zł

Sadzenie = 10 000zł

Przygotowanie gleby – 4 000zł/1ha

Melioracje, ew. wycinki drzew, krzewów, gatunki obce = 4 000zł

Łącznie = 30 000 złRazem około 33000.Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20
30 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki