Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-06-03 14:07:13
Powrót do projektu

Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy ulicy Gościniec 53.

status:


Powiększenie księgozbioru i doposażenie biblioteki dla dzieci i młodzieży, która mieści się w ZSP nr 1. Biblioteka będzie dodatkowo otwarta dla dzieci i młodzieży z Siekierek, które nie są uczniami szkoły - jeden raz w tygodniu przez dwie godziny, w trakcie roku szkolnego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.073563694954
szerokość geograficzna: 52.211761659749

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ZSP nr 1, ul. Gościniec 53

Istotne informacje o lokalizacji

ZSP nr 1, ul. Gościniec 53


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze zbiorów i urządzeń bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Biblioteka szkolna jest placówką publiczną do której uczęszczają dzieci z Siekierek. Odbywają się tu również zajęcia promujące czytelnictwo. Biblioteka szkolna jest także miejscem gdzie uczniowie mogą odrabiać lekcje i przygotowywać projekty.

Biblioteka będzie dodatkowo otwarta dla dzieci i młodzieży z Siekierek, które nie są uczniami szkoły, jeden raz w tygodniu przez dwie godziny, w trakcie roku szkolnego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada m.in. wzbogacenie księgozbioru biblioteki o aktualne słowniki i książki popularno - naukowe przeznaczone dla młodego czytelnika. Zakup tych książek ma na celu rozwój kluczowych dla edukacji umiejętności jaką jest pogłębianie wiedzy i rozbudzanie aktywności intelektualnej, wyobraźni.

Taki aktualny zbiór umożliwi uczniom porównanie wiedzy zaczerpniętej z popularnych stron internetowych z fachową literaturą przedmiotu i będzie służył kształceniu umiejętności korzystania z tego typu literatury,

Zakupione zostaną również książki dla starszych dzieci i młodzieży, których biblioteka w ogóle nie posiada.

Projekt zakłada też prenumeratę czasopism dla maluchów i starszych dzieci oraz zakup kolorowej drukarki, która pozwoli na drukowanie prac przygotowywanych przez dzieci.

Uczniowie z Siekierek (szczególnie z Augustówki) ze względu na kłopoty z dojazdem chętnie korzystają z możliwości wyszukania informacji i przygotowania pracy domowej w oparciu o zasoby szkolnej biblioteki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Siekierki nie posiadają biblioteki publicznej i mieszkańcy muszą jeździć do innych części Warszawy. Zapotrzebowanie jest ogromne, szczególnie, że mieszkańców przybywa z każdym rokiem.

ZSP przy ul. Gościniec posiada bibliotekę przeznaczoną dla przedszkolaków i uczniów szkoły ale udostępni swoje zbiory dla dzieci i młodzieży z Siekierek jeden dzień w tygodniu, po południu, przez dwie godziny, w trakcie trwania roku szkolnego.

Książki, jak wiemy, są drogie i wiele rodzin nie stać na ich zakup. Realizacja projektu pozwoli na rozwój czytelnictwa, który jest ważny na każdym etapie rozwoju.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

książki dla dzieci i młodzieży 5 500

wynagrodzenie pani bibliotekarki 2 800

prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży 500

kolorowa drukarka + koszty eksploatacyjne 900

dodatkowe wyposażenie biblioteki 300


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki