Autor projektu - zmiany z 2016-03-09 21:57:43
Powrót do projektu

Biblioteka dla dzieci przy ulicy Gościniec 53.

status:


Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o aktualne słowniki i książki popularno – naukowe przeznaczone dla młodego czytelnika.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.073563694954
szerokość geograficzna: 52.211761659749

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ZSP nr 1, ul. Gościniec 53

Istotne informacje o lokalizacji

ZSP nr 1, ul. Gościniec 53


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice. Biblioteka szkolna jest placówką publiczną do której uczęszczają dzieci z Siekierek. Odbywają się tu również zajęcia promujące czytelnictwo. Biblioteka szkolna jest także miejscem gdzie uczniowie mogą odrobić lekcje, przygotować projekty.


Pełny opis projektu

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o aktualne słowniki i książki popularno - naukowe przeznaczone dla młodego czytelnika umożliwi uczniom kształcenie ważnej umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Zakup tych książek ma na celu rozwój kluczowych dla edukacji umiejętności jaką jest pogłębianie wiedzy i rozbudzanie aktywności intelektualnej, wyobraźni.

Taki aktualny zbiór umożliwi uczniom porównanie wiedzy zaczerpniętej z popularnych stron internetowych z fachową literaturą przedmiotu i będzie służył kształceniu umiejętności korzystania z tego typu literatury, Umiejętność ta jest niezbędna w dalszych etapach edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Szkoła posiada przestarzały zbiór słowników i książek popularno - naukowych. Pozycje tego typu są bardzo drogie i szkoła niewiele jest w stanie uzupełnić z własnych funduszy. Dzieci z Siekierek (szczególnie z Augustówki) ze względu na kłopoty z dojazdem chętnie korzystają z możliwości wyszukania informacji i przygotowania pracy domowej w oparciu o zasoby szkolnej biblioteki. Aby sprostać tym potrzebom biblioteka powinna posiadać aktualne słowniki i podstawową bazę książek popularno - naukowych dostosowanych do wieku uczniów ze szkoły podstawowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup książek dla dzieci za kwotę 2000 zł.


Całkowity koszt projektu: 2 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki