Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-04-21 14:39:16
Powrót do projektu

Zielony Słodowiec - posadźmy drzewa i krzewy na serku bielańskim, postawmy ławki oraz miejskie hamaki

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Serek bielański, czyli tereny należące do miasta wokół wyjścia ze stacji metra M1 Słodowiec
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy opiniuje projekt pozytywnie z zastrzeżeniem, że:

• na etapie realizacji projektu wykonawczego wiążąca będzie opinia uzyskana od: Metra Warszawskiego, dendrologa, geodety, kulturoznawcy oraz architekta (zgodność posadowienia elementów zawartych w projekcie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego),

• dopuszcza się zmianę lokalizacji (parki lub tereny zieleni w obrębie Dzielnicy Bielany), niektórych pozycji zawartych w projekcie, jeżeli na etapie realizacji projektu wykonawczego uzyska się negatywną opinię od któregoś z podmiotów, jednostek

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanych terenów tzw. serka bielańskiego poprzez nasadzenia zieleni, postawienie ławek z koszami na śmieci, miejskich hamaków, infrastruktury dla owadów/ptaków/psów oraz wiaty dla rowerów.Projekt jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany na stworzenie przyjaznego dla mieszkańców skweru w samym sercu Bielan. Projekt przewiduję zachowanie fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni na publiczne uroczystości oraz wydarzenia, które się tam odbywają.
Opis projektu:
Projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanych terenów tzw. serka bielańskiego poprzez nasadzenia zieleni, postawienie ławek z koszami na śmieci, miejskich hamaków, infrastruktury dla owadów/ptaków/psów , oraz wiaty dla rowerów oraz postawienie miernika jakości powietrza.Projekt jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany na stworzenie przyjaznego dla mieszkańców skweru w samym sercu Bielan. Projekt przewiduję zachowanie fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni na publiczne uroczystości oraz wydarzenia, które się tam odbywają.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli stworzyć nowy zielony skwer w sercu Bielan. Dzięki niemu, mieszkańcy będą mogli w przyjaznej atmosferze spędzać wolny czas. Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na jakość powietrza w okolicy oraz estetykę miejsca. Nowa infrastruktura poprawi komfort przemieszczania się w okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu::
972 111
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 581 000
972 111,00 zł

Dokumenty

Załączniki