Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-04-28 10:31:10
Powrót do projektu

Zielony Słodowiec - posadźmy drzewa i krzewy na serku bielańskim, postawmy ławki oraz miejskie hamaki

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Serek bielański, czyli tereny należące do miasta wokół wyjścia ze stacji metra M1 Słodowiec
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanych terenów tzw. serka bielańskiego poprzez nasadzenia zieleni, postawienie ławek z koszami na śmieci, miejskich hamaków, infrastruktury dla owadów/ptaków/psów oraz wiaty dla rowerów.Projekt jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany na stworzenie przyjaznego dla mieszkańców skweru w samym sercu Bielan. Projekt przewiduję zachowanie fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni na publiczne uroczystości oraz wydarzenia, które się tam odbywają.
Opis projektu:
Projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanych terenów tzw. serka bielańskiego poprzez nasadzenia zieleni, postawienie ławek z koszami na śmieci, miejskich hamaków, infrastruktury dla owadów/ptaków/psów oraz wiaty dla rowerów.Projekt jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany na stworzenie przyjaznego dla mieszkańców skweru w samym sercu Bielan. Projekt przewiduję zachowanie fragmentu niezagospodarowanej przestrzeni na publiczne uroczystości oraz wydarzenia, które się tam odbywają.Na etapie realizacji projektu wykonawczego wiążąca będzie opinia uzyskana od: Metra Warszawskiego, dendrologa, geodety, kulturoznawcy oraz architekta (zgodność posadowienia elementów zawartych w projekcie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Dopuszcza się zmianę lokalizacji (parki lub tereny zieleni w obrębie Dzielnicy Bielany), niektórych pozycji zawartych w projekcie, jeżeli na etapie realizacji projektu wykonawczego uzyska się negatywną opinię od któregoś z podmiotów, jednostek.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli stworzyć nowy zielony skwer w sercu Bielan. Dzięki niemu, mieszkańcy będą mogli w przyjaznej atmosferze spędzać wolny czas. Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na jakość powietrza w okolicy oraz estetykę miejsca. Nowa infrastruktura poprawi komfort przemieszczania się w okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1946,35 - 1 szt. drzewa o obwodzie powyżej 15 cm. Na kwotę 1946,35 zł składa się zakup materiału, transport, nasadzenie i roczna pielęgnacja.

1946,35 zł x 300 szt. = 583 905,00 zł

1000,00 zł krzewy - zakup materiału, transport, nasadzenie i roczna pielęgnacja (1 szt.)

1000,00 zł x 200 = 200 000,00 zł

Ławki, kosze na odpady, mała architektura - 48 206,00 zł

Hotele dla owadów - 5 000,00 (5 szt.)

Wiaty dla rowerów - 3 szt. - 95 000,00 zł Łącznie 972 111,00 zł

Miejskie hamaki - 4 szt. (1 szt. - 10 000,00) - 40 000,00 zł

Łącznie 972 111,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
972 111,00 zł

Dokumenty

Załączniki