Autor projektu - zmiany z 2021-01-23 19:34:46
Powrót do projektu

Rowerowy Zaułek

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Zaułek na odcinku od Berensona do Szkoły Podstawowej nr 112
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr: 49/6, 49/7, 45/3, 44/5, 43/5, 43/1, 9/1 i 9/8.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa drogi dla rowerów (opcjonalnie ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Zaułek zapewniającej dojazd do Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej.
Opis projektu:
Budowa ok. 250m drogi dla rowerów (szer. o szerokości 2m ) będzie naturalnym przedłużeniem powstałej trasy wzdłuż ulicy Głębockiej i Berensona. Zapewni bezpieczny dojazd do Szkoły Podstawowej nr 112 blisko 1000 uczniów a także rodzicom i nauczycielomOpcjonalnie proponuję budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości conajmniej 3m.

Realizacja tej bardzo ważnej inwestycji możliwa jest bez konieczności wykupu gruntów. Wystarczy pozyskać prawo do dysponowania nieruchomością (działką nr ew. 49/7 z obrębu 4-16-37 należącą do Skarbu Państwa a będącą w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) na czas prowadzenia inwestycji (realizacja ciągu pieszo-rowerowego możliwa jest w ramach istniejącego pasa drogowego).

Na ostatnim, 50m odcinku przy szkole, inwestycja prowadzona byłaby na działkach należących już do miasta – nr ew. 45/3 , 44/5, 43/1 i 9/1 z obrębu 4-16-37.

Inwestycja będzie wymagała:

1) wprowadzenia strefy tempo 30 km/h na całej długości ulic Zaułek,

2) przełożenia istniejącego chodnika i zrobienia miejsca na drogę rowerową przy krawędzi jezdni,

Nowy chodnik będzie miał szerokość 2m z wyjątkiem odcinka ok. 30m na wysokości domów jednorodzinnych, gdzie koneiczne konieczne będzie jego zwężenie do 1,5m.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły na rowerach, rozwój sieci dróg rowerowych na wschodniej Białołęce, uspójnienie infrastruktury rowerowej, zwiększenie udziału roweru jako środka podróży, wyrównanie szans dzieciom z SP 112 we współzawodnictwie w ramach akcji „Rowerowy Maj”.

Droga dla rowerów w przyszłości mogłaby (po przedłużeniu) stanowić dojazd do trasy rowerowej wzdłuż rzeki Długiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
420 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • DDR_Zaułek_mapa.jpg
  • urwanie_DDR.jpg
  • DDR_Zułek_miejsce.jpg