Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2021-04-22 14:39:23
Powrót do projektu

Drugie życie książki - biblioteki plenerowe w bielańskich parkach i na skwerach

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane lokalizacje bibliotek plenerowych:

- Park Olszyna

- Park Kępa Potocka

- Park Stawy Kellera

- Park im. Zbigniewa Herberta

- Skwer Jerzego Jarnuszkiewicza

- Ogródek Jordanowski k/ Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska

- Teren przed placem zabaw przy ul. Loteryjki
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu w bielańskich parkach i na skwerach ustawione zostaną biblioteczki plenerowe umożliwiające mieszkańcom wymianę niepotrzebnych książek i czasopism.
Opis projektu:
W ramach projektu w bielańskich parkach i na skwerach ustawione zostaną biblioteczki plenerowe umożliwiające mieszkańcom wymianę książek i czasopism, co da im drugie życie.

Biblioteczki zostaną zaprojektowane i wykonane jako mebel miejski, który zostanie dopasowany zarówno kolorystycznie (odcień drewna), jak i technicznie (gatunek drewna / materiał konstrukcyjny / posadowienia w gruncie itp.) do małej architektury zastosowanej w bielańskich parkach.

Aby uatrakcyjnić teren wokół biblioteczek, tam, gdzie jest to konieczne, posadzone zostaną rośliny ozdobne.

Ponadto projekt przewiduje zakup książek i czasopism do napełnienia biblioteczek w pierwszym roku funkcjonowania.

Proponowane lokalizacje bibliotek plenerowych:

- Park Olszyna

- Park Kępa Potocka

- Park Stawy Kellera

- Park im. Zbigniewa Herberta

- Skwer Jerzego Jarnuszkiewicza

- Ogródek Jordanowski k/ Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska

- Teren przed placem zabaw przy ul. Loteryjki
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Biblioteki plenerowe umożliwią mieszkańcom wymianę książek i czasopism, dając im drugie życie oraz umilą spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Książki i czasopisma z biblioteczki plenerowej mogą być bardzo dobrą alternatywą zastępującą smartfony w naszych rękach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
15.000 zł – wykonanie autorskiego projektu bielańskiej biblioteczki miejskiej (spełniającej standardy dostępności, trwałości, estetyki parkowej itp.)

120.000 zł – wykonanie wraz z montażem 7 szt. biblioteczek

35.000 zł – wykonanie rabat, zakup żyznej ziemi, zakup materiału roślinnego (krzewów i bylin), posadzenie, wykorowanie, podlewanie itd.

20.000 zł – koszt zakupu 30 różnych książek i 4 różnych czasopism + uzupełnienie 7 biblioteczek we wskazanych wyżej lokalizacjach trzy razy w roku

RAZEM: 190.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
190 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki