Autor projektu - zmiany z 2021-01-21 14:11:21
Powrót do projektu

Przejazdy przyjazne dla rowerzystów #bielanynarower

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
8 x skrzyżowanie ul. Marymonckiej i Alei gen. Marii Wittek

2 x skrzyżowanie ulic Conrada i Wólczyńskiej

2 x przejście przez ul. Wólczyńską na wysokości przystanku Aspekt

8 x skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Wólczyńskiej oraz Alei Reymonta

4 x skrzyżowanie Alei Reymonta i ul. Broniewskiego

2 x przejście przez ul. Marymoncką na wysokości przystanku Żeromskiego 04
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Montaż 26 podpórek przy wybranych przejściach przejazdach z sygnalizacją, które ułatwią rowerzystom postój podczas oczekiwania na zmianę świateł.
Opis projektu:
Podpórki pozwalają rowerzyście na wygodne i bezpieczne podparcie się, bez potrzeby schodzenia z roweru, podczas oczekiwania na zmianę świateł. Ponadto ułatwiają one swobodne ruszenie. Konstrukcja składa się dwóch kluczowych elementów: górnej rurki do trzymania się ręką i dolnej płaskiej podpory do oparcia się stopą. Projekt zakłada montaż 8 podpórek.

Rower jest jednym z podstawowych środków służących mieszkańcom do przemieszczania się przez miasto. Jest jednocześnie najbardziej zalecanym ze względu na jego walory ekologiczne oraz wpływ na zdrowie. Aby podróżowanie rowerem było komfortowe i bezpieczne należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę do tego, nie tylko same ścieżki rowerowe. Jednym z jej elementów są właśnie podpórki montowane przy przejściach przez drogę.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Rower nie jest urządzeniem, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, acz nie tyczy się to oczywiście wszystkich, a więc nie skorzystają także z infrastruktury skierowanej dla rowerzystów.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podpórki mogą przyczynić się do podniesienia komfort przemieszczania się rowerem po dzielnicy i poprawy poziomu bezpieczeństwa przy ruchliwych drogach.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu operacyjnego strategii Warszawa 2030: 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego (poprzez rozwój spójnego systemu transportu rowerowego i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu rowerowego).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • podpórki_realizacja_bo_wola.jpg