Autor projektu - zmiany z 2021-01-16 10:35:21
Powrót do projektu

Orientuj się na dzielnicy, czyli mapy najbliższej okolicy #przezBielanymiejskie punkty informacyjne na Bielanach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsca z dużym ruchem pieszych np. skwer przy stacji Metro Słodowiec, przy Urzędzie Dzielnicy, przy Metrze Młociny, skwer Jarnuszkiewicza, na Stawach Brustmana, w Parku Park Chomicza, Park Herberta, na Placu Konfederacji i inne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Im lepiej mieszkańcy znają swoją okolicę tym chętniej przemieszczają się po niej na pieszo lub rowerem. Projekt polega na instalacji zamontowaniu na terenie dzielnicy totemów z przejrzystymi, ubranymi w estetyczną szatę graficzną i łatwymi w zorientowaniu się miejskich punktów informacyjnych z mapami najbliższej okolicy.
Opis projektu:
Im więcej mieszkaniec wie na temat pobliskiej okolicy, tym bardziej może być skory do przemieszczania się na pieszo lub rowerem.

Projekt #przezBielany polega na instalacji montażu w wybranych miejscach dzielnicy, najlepiej tam, gdzie podróżuje dużo pieszych, 12 totemów miejskich punktów informacyjnych z mapami najbliższej okolicy. Na mapach poza siatką pobliskich ulic i budynków umieszczone zostaną punkty takie jak okoliczne parki, place zabaw, siłownie plenerowe, przystanki komunikacji miejskiej, stacje veturillo, drogi rowerowe, zabytki, rozpoznawalne elementy krajobrazu oraz instytucje publiczne i kulturalne. Mapy wzorem sprawdzonego systemu informacyjnego WalkNYC z Nowego Jorku powinny być zorientowane w kierunku, w którym spogląda pieszy, aby ten nie musiał zastanawiać się, gdzie jest północ. Na mapy warto nanieść dodatkowo miarkę np. w formie okręgów, dzięki której będzie wiadomo, ile minut zajmuje podróż od lokalizacji mapy do wybranej atrakcji. Szata graficzna map powinna być przede wszystkim przejrzysta, prosta, ale i estetyczna. Można wpleść w nią lokalne motywy danych osiedli. Totemy z mapami powinny być zabezpieczone przed graffiti i wykonane z materiału utrudniającego przyklejanie na nich różnych wlepek, reklam czy ogłoszeń.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Mapa jako graficzna forma przedstawienia ilustracji nie będzie możliwa do odczytania przez osoby niewidome.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych strategii Warszawa 2030: 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, 2.3. Korzystamy z usług blisko domu i 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej (poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwo dostępnej informacji o tym, co znajduje się w najbliższej okolicy).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • walknyc_1.jpg
    • miejski_punkt_informacyjny.jpg