Autor projektu - zmiany z 2021-01-16 10:40:01
Powrót do projektu

Orientuj się na dzielnicy, czyli miejskie punkty informacyjne na Bielanach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsca z dużym ruchem pieszych np. skwer przy stacji Metro Słodowiec, przy Urzędzie Dzielnicy, przy Metrze Młociny, skwer Jarnuszkiewicza, na Stawach Brustmana, Park Chomicza, Park Herberta, na Placu Konfederacji i inne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Im lepiej mieszkańcy znają swoją okolicę, tym chętniej przemieszczają się po niej na pieszo lub rowerem. Projekt polega na zamontowaniu na terenie dzielnicy miejskich punktów informacyjnych z mapami najbliższej okolicy.
Opis projektu:
Im więcej mieszkaniec wie na temat pobliskiej okolicy, tym bardziej może być skory do przemieszczania się na pieszo lub rowerem.

Projekt polega na montażu w wybranych miejscach dzielnicy , najlepiej tam, gdzie podróżuje dużo pieszych, 12 kilkunastu miejskich punktów informacyjnych z mapami najbliższej okolicy.

Wybrane lokalizacje powinny charakteryzować się dużą częstotliwością odwiedzin przez mieszkańców jak okolice stacji metra czy parki.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Mapa jako graficzna forma przedstawienia ilustracji nie będzie możliwa do odczytania przez osoby niewidome.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych strategii Warszawa 2030: 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, 2.3. Korzystamy z usług blisko domu i 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej (poprzez zapewnienie mieszkańcom łatwo dostępnej informacji o tym, co znajduje się w najbliższej okolicy).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • miejski_punkt_informacyjny.jpg