Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-04-28 09:05:22
Powrót do projektu

Bądźmy razem bezpieczni - kampania edukacyjno-informacyjna nt. bezpiecznego zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców w ruchu miejskim

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
warszawskie autobusy, rowery miejskie, przystanki autobusowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Kampania informacyjno-edukacyjna na wszystkich , z wykorzystaniem miejskich nośnikach reklamowych, przystępnie pokazująca pożądane bezpieczne zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców, z uwzględnieniem hulajnogistów.

Cel – poprawienie bezpieczeństwa poruszania się po chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach, przejściach dla pieszych zwłaszcza w miejscach przecinania się ruchu pieszego z rowerowym, samochodowego z rowerowym itp.
Opis projektu: Projekt obejmie: 1. wykonanie grafik - zilustrowanie sytuacji krytycznych i ogólnych, przypominających o ostrożności na następujące nośniki: - autobusy (fullback, 10 scenek); - przystanki autobusowe (citylight, 10 scenek); - rowery miejskie (skrzydełka boczne, 10 scenek). Koszt – praca własna urzędu. 2. ekspozycję na 100 autobusach (w formacie FULLBACK, po jednej scence na pojazd) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022r. do 10 października 2022r. szacowany koszt: 335 064,00 zł (brutto). 3. Ekspozycję na 100 przystankach autobusowych (w formacie CITYLIGHT, po jednej scence na przystanku) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022 r. do 10 października 2022r. szacowany koszt: 463 095,00 zł (brutto). 4. Ekspozycję na 100 rowerach miejskich (w formacie skrzydełek, obustronnie, po jednej scence na rower) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022r. do 10 października 2022r. szacowany koszt: 157 194,00 zł (brutto). 5. Kreację i produkcję 10 scenek w formie animacji 20” Full HD do emisji na ekranach w komunikacji miejskiej (przypominające o ostrożności): koszt: 22 140,00 zł (brutto). 6. Przeformatowanie spotów na specyfikację MZA i TW: 26 568,00 zł (brutto). 7 . Emisję 20” spotu na ekranach LCD w autobusach (686 pojazdów/2846 ekranów). Czas emisji: 7 dni x 10 scenek: koszt 457 412,40 zł (brutto). 8. Emisję 20” spotu na ekranach LCD w tramwajach (226 pojazdów/1536 ekranów). Czas emisji: 7 dni x 10 scenek: koszt: 154 980,00 zł (brutto). Razem: 1 616 453,40 (brutto)
W Warszawie obserwujemy wzrost udziału ruchu rowerowego (w 2020 r. o 17% względem 2019 r.). Rośnie też udział środków transportu osobistego. Pojawia się nowa infrastruktura i nowe rozwiązania drogowe – dla pieszych, rowerzystów, „hulajnogistów” i kierowców. Jak w przestrzeni publicznej poruszać się w sposób bezpieczny, kulturalny i zgodny z przepisami?

Proponujemy Państwu kampanię społeczno-edukacyjną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa, popularyzację przepisów i zasad dotyczących poruszania się po drogach. Zasady te nie zawsze wynikają bezpośrednio z przepisów, często są zwyczajem, który warto wspierać.

Dodatkowo, kampania zostanie zrealizowania w niedalekim odstępie czasu od nowelizacji przepisów ruchu drogowego dotyczącego urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch i hulajnóg elektrycznych. Niezwykle potrzebne jest budowanie właściwych zachowań drogowych oraz zmiana postaw, aby poruszanie się po mieście było bezpieczne i przyjemne.Ostateczny zbiór najważniejszych porad/zaleceń powinien być opracowany przez specjalistów od ruchu drogowego i uwzględniać nie tylko przepisy, ale także zalecenia płynące z elementarnej ostrożności i kultury.Zakres projektu:

1. Opracowanie treści i przygotowanie bazy zalecanych zachowań – z uwzględnieniem statystyk wypadków i kolizji, sytuacji krytycznych i ogólnych, przypominających o ostrożność

2. Opracowanie identyfikacji wizualnej projektu

3. Przygotowanie materiałów graficznych na różne nośniki (plakatów na przystanki autobusowe, fullback autobusów, skrzydełka boczne rowerów miejskich)

4. Kreacja i produkcja filmów (ok 10 krótkich scenek) z przygotowaniem na nośniki m.in. w komunikacji miejskiej

5. Emisja kampanii w przestrzeni publicznej

6. Ewaluacja kampanii
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Troska o bezpieczeństwo wszystkich użykowników warszawskich ulic zwłaszcza w dobie ich przeorganizowywanie, popularyzacji rowerów i środków transportu osobistego. Obserwacje wskazują, że do wielu kolizji dochodzi w miejscach dotąd uważanych za bezpieczne, jak chodniki, trudności nastręczają też miejsca krzyżowania się ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego. Przykładowe zagadnienia, z obserwacji:- dla pieszych: jak zachowywać się w miejscach kolizji ruchu pieszego ze ścieżkami rowerowymi, np. na skrzyżowaniach, czy przystankach, gdzie droga rowerowa znajduje się pomiędzy wiatą a zatoką dla autobusów; kto ma pierwszeństwo na pasach przez ścieżkę rowerową, piesi mogliby także otrzymać tak prostą poradę, żeby dla swojego bezpieczeństwa idąc po chodniku z zamiarem zmiany kierunku swojej trasy, np. skierowania się do wejścia budynku przystanęli i spojrzeli za siebie, czy nie nadjeżdża rowerzysta.

Rowerzyści/osoby korzystające ze środków transportu osobistego

- poruszający się chodnikiem (opiekunowie dzieci do lat 10, wszyscy w niepogodę, czy w strefie ruchu powyżej 50 km/h) mogliby otrzymać parę praktycznych porad, z której strony wyprzedzać pieszych, czy jechać bliżej pierzei domów, czy bliżej jezdni, jak zachować się przy zbliżaniu się do skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych jeśli pali się zielone światło, jeśli nie ma świateł, przypomnienie o przepisie przeprowadzania roweru przez przejście dla pieszych

- poruszający się po ścieżce rowerowej – o zasadach pierwszeństwa na skrzyżowaniach dróg rowerowych, o zachowaniu przy zbliżaniu się do pasów

- poruszający się jezdnią – o zalecanej odległości od krawędzi drogi, czy aby nie zjeżdżali na pas rozbiegowy dla autobusów ruszających z przystanków.Kierowcy: - jak powinni zachować się zamierzając skręcić w prawo na zielonym świetle na ulicach, gdzie jest ścieżka rowerowa/nie ma ścieżki rowerowej, że wyjeżdżając z miejsca postojowego przy ulicy, czy wyjeżdżając z posesji na ulicę, bądź wjeżdżając na posesję muszą zachować ostrożność uważając nie tylko na pieszych, ale i na rowerzystów, którzy mogą poruszać się po chodniku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu bazuje na wycenie nośników w liczbie przekraczającej próg zauważalności w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa. Kampania będzie mogła wykorzystywać również mniej standardowe nośniki - ustalone z zarządcą pasa drogowego.25 000 zł – opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, zaprojektowanie materiałów graficznych;

25 000 zł – kreacja i produkcja filmów;

45 000 zł – zatrudnienie koordynatora akcji (zadania m.in.: promocja kampanii, spotkania z przedstawicielami jednostek zaangażowanych w kampanię, konsultacje treści ze specjalistami ruchu drogowego, nadzór nad opracowaniem identyfikacji wizualnej i wszystkich materiałów związanych z kampanią itd.);

1 500 000 zł – emisja kampanii na autobusach miejskich, przystankach autobusowych, rowerach miejskich, ekranach w komunikacji miejskiej;

5 000 zł – przygotowanie raportu dot. Zasięgu kampanii, efektów społecznych i ogólna ewaluacja kampanii.Suma: 1 600 000 zł

Powyższy podział kwot jest orientacyjny. Dokładny plan kampanii zostanie opracowany w przypadku wyboru projektu do realizacji.Przykładowy cennik ekspozycji treści w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem odpowiednich zasięgów:

• ekspozycja na 100 autobusach (w formacie FULLBACK, po jednej scence na pojazd) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022r. do 10 października 2022r.

szacowany koszt: 335 064,00 zł (brutto).

• Ekspozycja na 100 przystankach autobusowych (w formacie CITYLIGHT, po jednej scence na przystanku) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022 r. do 10 października 2022r.

szacowany koszt: 463 095,00 zł (brutto).• Ekspozycja na 100 rowerach miejskich (w formacie skrzydełek, obustronnie, po jednej scence na rower) w pięciu cyklach dwutygodniowych, od 12 kwietnia 2022r. do 10 października 2022r.

szacowany koszt: 157 194,00 zł (brutto).• Kreacja i produkcję 10 scenek w formie animacji 20” Full HD do emisji na ekranach w komunikacji miejskiej:

koszt: 25 140,00 zł (brutto).

• Emisja 20” spotu na ekranach LCD w autobusach (686 pojazdów/2846 ekranów). Czas emisji: 7 dni x 10 scenek:

koszt 457 412,40 zł (brutto).

• Emisja 20” spotu na ekranach LCD w tramwajach (226 pojazdów/1536 ekranów). Czas emisji: 7 dni x 10 scenek:

koszt: 154 980,00 zł (brutto).

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 617 600 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki