Rejon Ogrodniczy 5 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-27 15:08:15
Powrót do projektu

Kolorowa zieleń wzdłuż szarej ul. Traktorzystów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje fragment ul. Traktorzystów: od Pomnika informującego o hitlerowskim obozie przejściowym w Ursusie do przejścia dla pieszych przy PKP Warszawa Ursus (przed wiaduktem nad ul. Cierlicką).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wzdłuż ul. Traktorzystów znajduje się pas zieleni, który zmieni swój wygląd po nasadzeniu nowych, ciekawych krzewów/bylin/soliterów. Pas ma szerokość ok. 2,5 m. Zieleń można zaprojektować na ok. 140 m. Warto uwzględnić łąki kwietnej na łącznej powierzchni 370 m2. Zostaną ustawione także 2 kosze na śmieci. Na tym odcinku znajduje się ławeczka, która została postawiona dla mieszkańców w ramach ogólnomiejskiego projektu obywatelskiego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Szara i smutna ul. Traktorzystów zdecydowanie potrzebuje nowej zieleni. Wzdłuż drogi biegnie ważny ciąg komunikacyjny. Mieszkańcy przemierzają tę trasę idąc do DK "Portiernia" i OK Arsus. Korzystający z komunikacji kolejowej udają się tym chodnikiem na dworzec PKP.

Teren wymaga nowych, ciekawych nasadzeń i zmiany ponurego pobocza na zieleń cieszącą oko.
Opis projektu:
Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią pasa drogowego wzdłuż ul. Traktorzystów. Wymagane będzie zaprojektowanie zieleni i jej odpowiedni dobór. Roślinność powinna być zaplanowana tak, by nie ograniczać widoczności uczestników ruchu, w tym pieszych. Następnie konieczne będzie przygotowanie do nasadzeń pobocza ul. Traktorzystów. Ważny będzie dobór gatunków, które powinny być odporne na niekorzystne warunki miejskieNa trawniku przy murze zostanie założona jednoroczna łąka kwietna, której dobór gatunkowy zostanie wybrany przez pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Korzystający z pasa ruchu dla pieszych będą mogli każdego dnia cieszyć się widokiem kwitnących krzewówroślin, estetycznego i zadbanego terenu.

Zwiększona zostanie powierzchnia obszarów biologicznie czynnych. Warto pomyśleć o uwzględnieniu koszy na śmieci, które można w ciekawy sposób wkomponować w projektowaną zieleń.

Zostaną także ustawione 2 kosze na śmieci.”Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawiony zostanie wygląd tego fragmentu ul. Traktorzystów.

Poprawi się jakość życia mieszkańców przez zapewnienie kontaktu z zielenią. Kolorowe krzewy/byliny/solitery i inne nasadzenia wpłyną

Kolorowa łąka kwietna wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
• Założenie łąki jednorocznej wraz z pielęgnacją 35zł/m2 -> 370m2 -> 12 950,00 zł

• Zakup, ustawienie, eksploatacja i oznakowanie kosza betonowego o pojemności 55l 1 966,00 zł/szt. -> 2 szt. -> 3 932,00 zł

• Ustawienie tablicy informacyjnej 2szt.-> 100,00 zł

RAZEM 16 982,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 75 000
16 982,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • T1.jpg
 • T2.jpg
 • T3.jpg
 • Traktorzystów-mapa.jpg