Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2021-04-21 13:15:07
Powrót do projektu

SIŁOWNIA SENIORALNA

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Siłownia plenerowa przy Ratuszu Dzielnicy Targówek (wejście od ul. Św. Wincentego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu zamierzamy zorganizować cotygodniowe spotkania sportowo-rekreacyjne dostosowane do potrzeb i ograniczeń seniorów na siłowni plenerowej znajdującej się obok Urzędu Dzielnicy Targówek. Spotkania odbywałyby się w okresie wiosenno-letnim i byłyby prowadzone przez instruktora posiadającego wiedzę z zakresu aktywności fizycznej seniorów.
Opis projektu:
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w miesiącach wiosenno-letnich, tj. od początku maja do końca września. Do udziału w zajęciach będą mogli się zgłosić wszyscy seniorzy z terenu dzielnicy Targówek (będzie decydować kolejność zgłoszeń), którzy w zależności od sprawności fizycznej zostaną podzieleni na cztery 10 osobowe grupy. Każda z grup będzie miała po 20 ustalonych z instruktorem jednogodzinnych zajęć (które będą odbywać się średnio raz w tygodniu). Powyższe spotkania byłyby bezpośrednią odpowiedzią na brak zorganizowanych zajęć sportowych w znajdujących się na Targówku siłowniach plenerowych.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jak pokazują liczne badania stan aktywności fizycznej ma znaczący wpływ na stan zdrowia i samopoczucie seniorów. Niestety wiele starszych osób nie wie jak samodzielnie wykonywać ćwiczenia sportowe, obawia się, że źle wykonywane ćwiczenia mogą pogorszyć ich stan zdrowia, dlatego samodzielnie nie podejmują aktywności fizycznej. Ponadto wspólne ćwiczenia z rówieśnikami, pod okiem eksperta byłyby dla nich najodpowiedniejszą ofertą sportowo-rozwojową, a zdobyte umiejętności mogliby swobodnie wykorzystywać w przyszłości już po zakończeniu projektu - pozostając nadal osobami aktywnymi sportowo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
a) wynagrodzenie instruktora 80 h x 250 zł = 20.000 zł

b) koszty promocji i oznakowania projektu 1100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
21 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki