Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-04 13:44:52
Powrót do projektu

Przyjazna Pawińskiego. Więcej zieleni, bezpiecznych przejść, miejsc parkingowych. Nowe chodniki wzdłuż Pawińskiego i pętli Banacha.

status:


Projekt przewiduje utworzenie około 415 metrów pasa zieleni, gdzie w dużej ilości zostaną nasadzone krzewy trawa, posadzenie około 25 drzew, wyznaczenie więcej miejsc parkingowych oraz brakujących przejść dla pieszych i chodników, zwłaszcza przy pętli Banacha. Zwiększenie miejsc parkingowych ułatwi parkowanie zmotoryzowanym mieszkańcom i studentom. Przejścia z azylami zwiększą bezpieczeństwo pieszych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.978854894638
szerokość geograficzna: 52.207817061288

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Pętla Banacha, ulica Pawińskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy drogi publicznej - będzie dostępny dla wszystkich całodobowo.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:-przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię, na pas postojowy o szerokości 2,5m na jezdni (łącznie około 30nowych miejsc), w tym 0,5m skrajni; komunikacja miejsc postojowych zapewniona dzięki pozostawionej opasce chodnika 0,5m między pasem zieleni a jezdnią-utworzenie pasa zieleni - żywopłot i trawa - o szerokości średnio1,2m w uwolnionym miejscu-stała szerokość chodnika 2metry-utworzenie alei drzew poprzez nasadzenia drzew na odcinku Korotyńskiego-Dickensa (od Siemieńskiego17 do Pruszkowskiej oraz od Siemieńskiego do Korotyńskiego) głównie po stronie zachodniej, w miarę możliwości po wschodniej-w miarę możliwości nasadzenia krzewów po wschodniej stronie Pawińskiego-wybudowanie 530 m brakującego chodnika o szerokości 2m po wschodniej stronie Pawińskiego (omijając pas drzew przed IBB PAN) od Trojdena do pętli Banacha oraz uzupełnienie chodników wokół pętli, łącznie z poszerzeniem istniejących w miejscach przedeptów-gdzie chodnik jest wyraźnie zbyt wąski w stosunku do potrzeb-wg rysunków. Brązowy kolor naniesiony na istniejące chodniki oznacza poszerzenie;-poprawę geometrii skrzyżowań z przeznaczeniem odzyskanej przestrzeni na chodnik lub pas zieleni-wg rysunków-skrócenie łuków skrzyżowań do minimalnej przepisowej długości w celu poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu-zwężenie pasów ruchu ogólnego do 3m(+0,5m skrajni)-wyznaczenie nowych przejść dla pieszych-wg rysunków-zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych dzięki zamontowaniu azyli z prefabrykatów o szerokości 3m-lokalizacja wg rysunków-poprawę wygody i bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej dzięki budowie 3 antyzatok-lokalizacja wg rysunku-wymalowanie sierżantów rowerowych w odległości 1m od krawężnika na całej długości ulicy-zabezpieczenie pasa zieleni oraz chodników przed nieprawidłowym parkowaniemRazem z projektami "Nowa Trojdena-ulica godna Księcia!" "Stojakowa Rewolucja w Szpitalu Banacha" oraz "Rowerem z Ochoty na Mokotów" (Mokotów, rejon B) projekt "Przyjazna Pawińskiego" tworzy pakiet prorowerowych zmian w okolicach Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Spośród projektów ogólnodzielnicowych zachęcam do zagłosowania na:

- Stojaki dla studentów, czytelników i klientów

- Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyżowaniu Banacha i Pasteura


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zmotoryzowani warszawiacy od dawna zmagają się z niedoborem miejsc parkingowych. Coraz więcej jest też warszawiaków korzystających z rowerów, którzy potrzebują dedykowanej infrastruktury, aby poruszać się bezpiecznie i wygodnie po ulicach miasta. Finalnie i tak wszyscy jesteśmy pieszymi, którzy potrzebują wygodnych chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Projekt "Przyjazna Pawińskiego" realizuje potrzeby wszystkich tych trzech grup użytkowników dróg poprzez mądre i efektywne gospodarowanie przestrzenią ulicy przy zachowaniu minimalnych kosztów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zerwanie pasa chodnika o szerokości 1,2m oraz wywóz gruzu 415m - 13 933 zł 2. Wymiana ziemi i posadzenie żywopłotu i wysianie trawy 415m - 44 820 zł 3. Drzewa na odcinku Korotyńskiego - Dickensa 25 sztuk - 25 tys zł 4

2. Mata chroniąca zieleń przed soleniem w okresie zimowym - 17 865 złotych 5. 11 odmalowanych (nowych i starych) przejść dla pieszych - 16 tys złotych 6. Prefabrykowane azyle 18 sztuk o szerokości 3m i długości 2m (6m2 na przejście) (na 9 przejść) - 67 770 złotych 7. Brakujące chodniki łącznie 530m - 300zł/mb - 159 000 złotych 8. Rekultywacja wydeptanych trawników wokół pętli i Pawińskiego, około 40m2 - 400zł 9. 3 antyzatoki - 18 tys zł 10. Projekt - 30 tys zł– 3 tys – większość kosztu to była mata dla trawnika, z którego musieliśmy zrezygnować

3. Przejścia dla pieszych – rezygnacja z odmalowania 5 przejść przez boczne uliczki krzyżujące się z Pawińskiego oraz 3 przejść przez Pawińskiego – dwóch na skrzyżowaniu z Archiwalną i jednego na skrzyżowaniu z Hankiewicza – 5 tys zł

4. 1 antyzatoka przy Dickensa, co umożliwi zachowanie większej liczby miejsc parkingowych – 20 tys, rezygnacja z pozostałych dwóch antyzatok

5. Azyle 6 sztuk (bez skrzyżowania z Archiwalną oraz bez jednego przejścia na skrzyżowaniu z Hankiewicza, ponieważ rezygnujemy też z poprawy geometrii skrzyżowania z Archiwalną, a wówczas traci sens murowanie azyli, ponieważ po koniecznej poprawie geometrii znalazłyby się zbyt daleko od skrzyżowania) – 60 tys zł

6. Chodniki – 530m o szerokości 2m – 180 tys zł wg ustaleń ze spotkania

7. Rekultywacja trawników wokół pętli i ul. Pawińskiego – około 40m2 – 400zł

8. Pas postojowy na jezdni wraz z nowym oznakowaniem – 33 600zł

9. Projekt – 40 tys zł


Całkowity koszt projektu: 367 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczna eksploatacja maty chroniącej zieleń to 12,92 zł /mb (5 zł +VAT montaż przed zimą, 5 zł +VAT demontaż po zimie, 0,50 zł +VAT przechowanie od wiosny do jesieni)

Pielęgnacja żywopłotu 8 tys zł rocznie

Pielęgnacja drzew 240 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 13 601,80 zł

Załączniki