Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 12:14:52
Powrót do projektu

Rewitalizacja trawnika i dobudowanie chodnika - w tym stworzenie kwietnej łąki i postawienie ławki

status:


Projekt ma na celu rewitalizację trawnika u zbiegu ulic Konduktorskiej i Piaseczyńskiej poprzez dobudowanie 50 metrów kwadratowych chodnika w miejsce wydeptanej przez mieszkańców ścieżki przebiegającej wzdłuż ul. Konduktorskiej oraz przekształcenie w kwietną łąkę pozostałej części trawnika wraz z przyległym klombem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.032756567001
szerokość geograficzna: 52.199274161679

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Piaseczyńska 45 i Konduktorska 2

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy zdewastowanego trawnika u zbiegu ulic Konduktorskiej i Piaseczyńskiej. Jest on zlokalizowany na działce miejskiej i w przestrzeni publicznej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzyści z realizacji projektu będą mogli czerpać wszyscy mieszkańcy, gdyż jest on ogólnodostępny i znajduje się w przestrzeni miejskiej. Korzystanie z projektu nie wymaga tworzenia dodatkowych zasad wykraczających poza ogólnie przyjęte normy korzystania z przestrzeni publicznej.


Pełny opis projektu

Pierwszym elementem projektu jest dobudowanie około 50 metrów kwadratowych chodnika w miejsce wydeptanej przez mieszkańców ścieżki przebiegającej wzdłuż ul. Konduktorskiej. Chodnik powstanie na istniejącej od lat ścieżce prowadzącej przez zdewastowany trawnik. Ścieżka ta prowadzi od przejść dla pieszych (przez ul. Konduktorską i Piaseczyńską) i łączy pobliskie osiedle mieszkaniowe oraz sąsiadującą szkołę podstawową z chodnikiem wzdłuż ul. Konduktorskiej, a także sklepem spożywczym i apteką.Drugim elementem projektu będzie rewitalizacja zdewastowanego trawnika przez przekształcenie go w kwietną łąkę o powierzchni około 160 m. kw. Łąka ta powstanie po obydwu stronach nowo wybudowanego chodnika na obecnie zdewastowanym trawniku, a także na sąsiadującym klombie, który również jest obecnie zdewastowany. Stworzenie kwietnej łąki poprawi estetykę zieleni miejskiej w jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc na osiedlach mieszkaniowych znajdujących się przy zbiegu ulic: Piaseczyńskiej, Konduktorskiej, Pilatich i Piwarskiego. Przekształcenie trawnika w kwietną łąkę stworzy miejsce wytchnienia dla mieszkańców i dom dla wielu gatunków roślin i owadów.Trzecim elementem projektu będzie ulokowanie ławki (tyłem do ulicy Konduktorskiej) przy nowo wybudowanym chodniku i łące, co stworzy możliwość obcowania z przyrodą dla mieszkańców - np. matkom z dziećmi, a także seniorom. Dodatkowo na ławce umieszczona zostanie krótka informacja na mosiężnej tabliczce o kwietnej łące wraz ze wskazaniem gatunków roślin, które się na nią składają.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt łączy w sobie praktyczne cele związane z rewitalizacją zieleni miejskiej oraz poprawy komunikacji pieszej w miejscu uczęszczanym przez mieszkańców. Chodnik powstanie w miejscu od lat wydeptanej ścieżki na zdewastowanym trawniku - prowadzącej od osiedli mieszkaniowych i szkoły podstawowej przez przejścia dla pieszych do sklepu spożywczego, apteki i chodnika wzdłuż ul. Konduktorskiej. Przekształcenie trawnika w kwietną łąkę stworzy miejsce wytchnienia dla mieszkańców i dom dla wielu gatunków roślin i owadów. Ulokowanie ławki przy nowo wybudowanym chodniku i łące stworzy możliwość obcowania z przyrodą dla mieszkańców - np. matkom z dziećmi, a także seniorom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie 160 m kwadratowych kwietnej łąki (przy założeniu kosztów na poziomie 40 zł za m. kw.): 6400 zł

2. Wykonanie 50 m kwadratowych chodnika (przy założeniu kosztów na poziomie 200 zł m. kw.): 10000 zł

3. Dostawienie ławki wraz z mosiężną tabliczką informacyjną opisującą gatunki kwiatów i owadów na łące kwietnej (przy założeniu kosztów zakupu i montażu ławki na poziomie 990 i mosiężnej tabliczki na poziomie 500 zł) - 1490 zł.

Łączny koszt projektu: 17890 zł


Całkowity koszt projektu: 17 890,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty koszenia łąki 2-3 razy do roku. Koszty powinny być niższe od kosztów utrzymania obecnie istniejącego trawnika.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • A.jpg
  • B.jpg
  • C.jpg
  • Lokalizacja.jpg