Autor projektu - zmiany z 2021-01-18 20:19:10
Powrót do projektu

Zielony teren przy SOHO z placem zabaw i wybiegiem dla psów

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Żupnicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka 146507_8.0202.6/6 (8785m2) oraz 146507_8.0202.6/1 (2154m2)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa estetyki i udostępnienie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dzieciom, dorosłym i seniorom na warszawskim Kamionku. Projekt polega na stworzeniu parku/skwerku, w którym powstanie wybieg dla psów, plac zabaw dla dzieci małych i starszych oraz , boisko do koszykówki oraz strefa do street workoutu.
Opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu zielonego terenu do odpoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w okolicy osiedla SOHO na warszawskim Kamionku, na terenie działek: 146507_8.0202.6/6 (8785m2) oraz 146507_8.0202.6/1 (2154m2). W parku powstanie wybieg dla psów, plac zabaw dla dzieci małych i starszych oraz , boisko do gry w koszykówkę oraz strefa do street workoutu. Park będzie oświetlony i ogrodzony, ale furtki będą otwarte i będzie dostępny dla każdego przez całą dobę.

Projekt zakłada zbudowanie wybiegu dla psów, który będzie miał powierzchnię ok 2000m2. Jego podłoże powstanie z darni z system drenażu, tak aby w przypadku opadów nie stała tam woda. Znajdą się na nim: przeszkody do Agility (tunel, pochylnia, płotki do skoków, przeskoki, słupki do slalomu oraz labirynt) , źródło wody, kryte kosze na psie odchody, a także kilka ławek dla opiekunów zwierząt. Teren wybiegu będzie ogrodzony i będzie miał dwa wejścia w formie śluzy wejściowej. Wybieg będą oświetlały latarnie. Będzie obowiązywał regulamin.

Drugą wygrodzoną w parku część będzie stanowił plac zabaw z gumową nawierzchnią dla dzieci małych i starszych, który będzie miał powierzchnię ok 2000m2. Znajdą się na nim: różnego rodzaju huśtawki, zjeżdżalnie, zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci (ścianki i siatki do wspinaczki, drabinki, ruchome mosty), a także ławki i kryte kosze na śmieci. Plac zabaw będą oświetlały latarnie. Będzie obowiązywał regulamin.

Trzecią wydzieloną w parku częścią będzie boisko do koszykówki o wymiarach 15*28m z modułową sportową nawierzchnią, ogrodzone wysokim, 4-metrową płotem . Znajdzie się na nim sześć koszy: dwa z obręczami na wysokości 305cm, po jednym na każdym z krótszych boków, oraz po dwa niższe kosze na każdym z dłuższych boków, dla starszych dzieci. Boisko będzie oświetlone profesjonalnym systemem oświetlenia dla boisk sportowych. Będzie obowiązywał regulamin.

Na pozostałej części terenu powstaną powstanie strefa do street workoutu, alejki do spacerowania, na przy których znajdą się ławki, kryte kosze na śmieci i latarnie, a także zostaną zrobione nasadzenia drzew, traw, kwiatów na obszarach zielonych. Park powinien posiadać udogodnienia dla osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na warszawskim Kamionku znajduje się wiele bloków mieszkalnych i wciąż budowane są nowe. W bliskim sąsiedztwie brakuje terenów zielonych takich jak parki czy skwery oraz miejsc gdzie można aktywnie spędzić wolny czas oraz wyjść z psem na spacer. Realizacja projektu ma za zadanie poprawienić estetykę okolicy ulicy Żupniczej. Obecnie, na działkach, na które projekt został złożony zaczyna się tworzyć nielegalne wysypisko śmieci, które widać z okien mieszkańców okolicznych bloków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 328 766,00 zł

Dokumenty

Załączniki