Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2021-04-21 15:01:50
Powrót do projektu

Zielony teren przy SOHO z placem zabaw i wybiegiem dla psów

Wybieg dla psów oraz mini plac zabaw - skwer ul. Terespolska/Mińska

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer ul. Żupnicza Terespolska/Mińska, działka ew. nr 4/1 z obrębu 30208
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka 146507_8.0202.6/6 (8785m2) oraz 146507_8.0202.6/1 (2154m2)
Skwer ul. Terespolska/Mińska, działka ew. nr 4/1 z obrębu 30208

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa estetyki i udostępnienie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dzieciom, dorosłym i seniorom na warszawskim Kamionku. Projekt polega na stworzeniu parku/skwerku, w którym powstanie wybieg wybudowaniu wybiegu dla psów, plac mini placu zabaw dla dzieci małych i starszych, boisko do koszykówki oraz strefa do street workoutu.
Opis projektu:
Projekt polega na stworzeniu zielonego terenu do odpoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w okolicy osiedla SOHO na skwerku przy ul. Terespolskiej/Mińskiej na warszawskim Kamionku, na terenie działek: 146507_8.0202.6/6 (8785m2) oraz 146507_8.0202.6/1 (2154m2). W parku . Na skwerze powstanie wybieg dla psów , i mini plac zabaw dla dzieci małych i starszych, boisko do gry w koszykówkę oraz strefa do street workoutu. Park będzie oświetlony i ogrodzony, ale furtki będą otwarte i będzie dostępny . Miejsce będzie dostępne dla każdego przez całą dobę.

Projekt zakłada zbudowanie wybiegu dla psów , który będzie miał powierzchnię ok 1800m2. Jego podłoże powstanie z darni z system drenażu, tak aby w przypadku opadów nie stała tam woda. Znajdą się na nim: przeszkody do Agility (z urządzeniami takimi jak: tunel, pochylnia, płotki do skoków, przeskoki, słupki do slalomu oraz labirynt) , źródło wody, kryte kosze na psie odchodyśmieci, a także kilka ławek dla opiekunów zwierząt oraz tablicę z regulaminem. Teren wybiegu będzie ogrodzony i będzie miał dwa wejścia w formie śluzy wejściowej. Wybieg będą oświetlały latarnie. Będzie obowiązywał regulamin.

Drugą wygrodzoną w parku na skwerze część będzie stanowił naturalny plac zabaw dla dzieci małych i starszych, który będzie miał powierzchnię ok 1500m2. Znajdą się na nim: różnego rodzaju huśtawki, zjeżdżalnie, zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci (ścianki i siatki do wspinaczki, drabinki, ruchome mosty. Wyposażony w duży zastaw sprawnościowy, z wieloma funkcjami (zjeżdżalnia, wspinaczką, ruchome mostki, tablice manualne itp.), a także ławki i kryte kosze na śmieci. Plac zabaw będą oświetlały latarnie. Będzie obowiązywał regulamin. Trzecią wydzieloną w parku częścią będzie boisko do koszykówki o wymiarach 15*28m z modułową sportową nawierzchnią, ogrodzone wysokim, 4-metrową płotem . Znajdzie się na nim sześć koszy: dwa z obręczami na wysokości 305cm, po jednym na każdym z krótszych boków, oraz po dwa niższe kosze na każdym z dłuższych boków, dla starszych dzieci. Boisko będzie oświetlone profesjonalnym systemem oświetlenia dla boisk sportowych. Będzie obowiązywał regulamin. Na pozostałej części terenu powstanie strefa do street workoutu (drabinka pozioma, drążki poziome - różne wysokości, uchwyty do podciągania, drabinka ukośna, poręcze, ławeczka, ławeczka ukośna, drabinka pionowa, przeplotnia pozioma, uchwyty, lina), alejki do spacerowania, przy których znajdą się ławki, kryte kosze na śmieci i latarnie, a także zostaną zrobione nasadzenia drzew, traw, kwiatów na obszarach zielonych. Park powinien posiadać udogodnienia dla osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim. , tablicę z regulaminem. Teren zostanie oświetlony latarniami solarnymi (5 szt.)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na warszawskim Kamionku znajduje się wiele bloków mieszkalnych i wciąż budowane są nowe. W bliskim sąsiedztwie brakuje terenów zielonych takich jak parki czy skwery oraz miejsc gdzie można aktywnie spędzić wolny czas oraz wyjść z psem na spacer. Realizacja projektu ma za zadanie poprawienić estetykę okolicy ulicy Żupniczej. Obecnie, na działkach, na które projekt został złożony zaczyna się tworzyć nielegalne wysypisko śmieci, które widać z okien mieszkańców okolicznych bloków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 328 766,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Wstępny kosztorys_v2.pdf
 • Działki.png