Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-05-18 13:37:33
Powrót do projektu

44 ławki dla Sielc

status:


Dostępne publicznie miejskie ławki to miejsce spotkań i odpoczynku dla ludzi w każdym wieku. Korzystają z nich spacerujące matki z dziećmi, osoby starsze potrzebujące wytchnienia, a także młodzież. Celem niniejszego projektu jest ulokowanie 44 nowych ławek miejskich na terenie Sielc - przy 4 głównych szlakach pieszych wzdłuż 4 ulic.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.036887168884
szerokość geograficzna: 52.199736115319

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Sobieskiego, Gagarina, Piaseczyńska, Czerniakowska

Istotne informacje o lokalizacji

Nowe ławki powinny być zlokalizowane w miejscach uczęszczanych przez pieszych. Sugerowane lokalizacje to:

1. ul. Piaseczyńska - przy chodniku po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Dolnej do ul. Jaworowskiej (6 ławek)

2. ul. Sobieskiego - przy chodnikach po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Gierymskiego do ul. Idzikowskiego (15 ławek)

3. ul. Gagarina - przy chodnikach po obu stronach ulicy na całej jej długości (15 ławek)

4. ul. Czerniakowska - przy chodnikach po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Bartyckiej do Al. Witosa (8 ławek)


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ławki zlokalizowane będą w miejscu publicznym. Korzystać z nich będą mogli wszyscy.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Sielc do przebywania na zewnątrz przez zwiększenie liczby ogólnodostępnych ławek miejskich. Dostępne publicznie miejskie ławki staną się miejscem odpoczynku dla ludzi w każdym wieku. Korzystać z nich będą spacerujące matki z dziećmi, osoby starsze potrzebujące wytchnienia, a także młodzież. W ramach niniejszego projektu przy głównych szlakach pieszych na terenie Sielc postawione zostaną 44 ławki.Aby ławki zachęcały do przebywania w przestrzeni miejskiej muszą one być ulokowane w miejscach uczęszczanych - blisko głównych szlaków pieszych, ale jednocześnie muszą one dawać poczucie bezpieczeństwa i intymności. Muszą one również być estetyczne, wygodne i trwałe. Ławki takie powinny być odpowiednio wyprofilowane i mieć wygodne oparcie.Projekt nastawiony jest na zachęcanie mieszkańców Sielc do przebywania na świeżym powietrzu, a także nawiązywania i wzmacniania więzi społecznych. Projekt ten nastawiony jest na promowanie ruchu pieszego i aktywizację lokalnych społeczności, a także propagowanie otwartości, zrozumienia i współpracy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ławki miejskie to element przestrzeni miejskiej, który w ostatnich latach zanikał. Ich brak spowodował, że mieszkańcy coraz bardziej zaczęli zamykać się w swoich mieszkaniach i przestali korzystać z przestrzeni miejskiej. Ruch pieszy w coraz większym stopniu zaczął być wypierany przez ruch samochodowy. To zdehumanizowało przestrzeń miejską i zniechęciło mieszkańców do wychodzenia na zewnątrz, przemieszczania się pieszo i korzystania z przestrzeni miejskiej. Celem tego projektu jest odwrócenie opisanego trendu przez udostępnienie ławek miejskich przy głównych szlakach pieszych na terenie Sielc. Dostępne publicznie ławki zachęcą do chodzenia, korzystania z przestrzeni miejskiej i staną się miejscem odpoczynku dla ludzi w każdym wieku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednej ławki wraz z montażem: 990 zł.

Łączny koszt realizacji projektu: 44 * 990 zł = 43560 zł


Całkowity koszt projektu: 43 560,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Lokalizacja.jpg
 • boy-928655_1280.jpg
 • people-791441_1280.jpg
 • couple-264729_1280.jpg
 • summer-69761_1280.jpg
 • frankfurt-823879_1280.jpg
 • resting-50442_1280.jpg
 • park-724896_1280.jpg
 • bench-715515_1280.jpg