Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-04-21 16:44:48
Powrót do projektu
Dzielnica Wola tutaj poczujesz się bezpiecznie.

Bezpłatne zajęcia z samoobrony na bazie technik z Hapkido i Combat Hosinsul, spotkanie z funkcjonariuszem Policji, Ratownikiem Medycznym oraz Psychologiem.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W zależności od ilości osób chętnych zajęcia mogą odbywać się w Szkoła na terenie Dzielnicy Wola, Salach na terenie OSiR oraz w profesjonalnej sali C.H. Towarowa 22.
Hala Sportowa "Reduta" OSiR Wola
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dla mieszkańców Dzielnicy Wola (młodzież, kobiety, seniorzy, nauczyciele). Zajęcia z Samoobrony Hapkido i Combat Hosinsul, policjantem, ratownikiem oraz psychologiem.
Opis projektu:
Cały projekt ma charakter bezpłatny. Zajęcia z samoobrony będą prowadzone przez wykwalifikowanych, licencjonowanych przez Międzynarodowe Organizacje Instruktorów, Trenerów z zakresu Hapkido, Combat Hosinsul.

Projekt prowadzony będzie w okresie wiosennym (marzecluty -majczerwiec) oraz w okresie jesiennym (wrzesień-listopadgrudzień). Projekt zakłada zajęcia dla 4 grup:1. Grupa Młodzieżowa od 14 do 20 lat.

Jest to grupa młodych ludzi, która najbardziej jest zaniedbywana pod kątem zarówno zajęć sportowo - rekreacyjnych jak również innych zajęć budujących ich pasję lub zainteresowanie. Młodzież jest też specyficzną grupą, gdyż wchodzą w życie dorosłych i są oni w szczególności narażeni na różne formy agresji. Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 ,5 godzinygodzinie.2. Grupa wyłącznie dla Kobiet, przewidziana dla pań od 16 do 50 lat.

Program zajęć będzie wzbogacony o elementy nauki obrony przed próbą gwałtu. Oraz w szczególności omówiona zostanie przemoc domowa i sposoby radzenia sobie z nią.

Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 ,5 godzinygodzinie.3. Grupa dla rodziców, nauczycieli oraz Panów. Grupa koedukacyjna od 21lat21 lat.

Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 ,5 godzinygodzinie.4. Grupa dla seniorów. Najbardziej nie doceniana niedoceniana grupa społeczna osób, które również z uwagi na swój wiek potrzebują wsparcia pod kątem swojego osobistego bezpieczeństwa. Autorski projekt firmy MAWT, która specjalizuje się w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa dla każdej grupy wiekowej oraz każdej instytucji w tym też służb mundurowych posiada wyjątkowy program Program nauki samoobrony dla seniorów z wykorzystaniem laskizakłada wykorzystania m.in. laski, parasolki itp. Dodatkowo rozszerzone warsztaty przeprowadzi funkcjonariusz policji. Maksymalna ilość osób 12. Zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.Dodatkowo chętne osoby z każdej grupy maksymalnie do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń odbędą , odbędzie się dodatkowy 1 trening w tygodniu po 1 godzinie. Trening ma na celu poprawy elastyczności ścięgien, mięśni (rozciąganie) oraz elementy treningu wzmacniającego i korygującego (ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne).Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:

1. Rozpoznanie i unikanie niebezpieczeństwa

2. Ucieczkę oraz jej alternatywy - taktyka

3. Taktykę obrony przed napastnikiem uzbrojonym

4. Techniki samoobrony na bazie Hapkido i Combat Hosinsul

5. Pomoc pod kątem obrony drugiej osobie

5. Końcowy egzamin sprawnościowo techniczny potwierdzający nabycie technik samoobrony.Każda grupa będzie miała przeprowadzone dodatkowe zajęcia ze od samoobrony, specjalistami od bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa medycznego oraz psychologi psychologii agresji.Przewiduje się zakup dla każdego z uczestników kursu osobistego alarmu, który o ile pozwolą możliwości techniczne będzie znakowany logotypem BO Wola 2022 lub zakochaj się w Warszawie na Woli. Projekt prowadzony od 2006 roku w m.st. Warszawy zanany jako "Bezpieczna Kobieta", "Bezpieczne Dziecko", "Bezpieczny Nauczyciel", "Bezpieczny Senior". Zajęcia były prowadzone w większości Dzielnic m.st. Warszawy i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Harmonogram zajęć Edycja Wiosenna od 02.02.2022 r do 30.06.2022r.Harmonogram zajęć:

Edycja Wiosenna od 02.02.2022 r do 30.06.2022 r.

Grupa młodzieżowa (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 42 41 godziny.

Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 42 godziny.

Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin.

Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin. TreningDodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie luty czerwiec łącznie 21 godzin.W edycji wiosennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 2 godziny 1 godzinie z psycholog, 2 z godziny ratownik medyczny, 1 godzina policjant (wolontariat). Szczegółowe koszty w edycji wiosennej: 1 Instruktor na każdych zajęciach, 147 godzin x 150 zł = 22 050 zł Wynajem sali na zajęcia sportowe 147 godzin x 120 zł = 17 640 zł Wynajem sali dla wykładowców 5 godzin x 120 zł = 600 zł Wynagrodzenie dla wykładowców: ratownik medyczny 2 godziny x 500 zł = 1000 zł psycholog 2 godziny x 300 zł = 600 zł policjant wolontariat. Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł/miesięcznie 2 500 zł Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 1000 zł Koszt księgowej 500 zł NNW dla uczestników na cały rok koszt 1000 zł Koszulka zakochaj się w "Warszawie" każdy uczestnik dostaje 40 zł x 70 osób = 2 800 zł Osobisty alarm do samoobrony 35 zł x 70 osób = 2450 zł. Edycja jesienna zajęć 05.09.2022 r do 17.12.2022r. Grupa Młodzieży (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 28 godzin. Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 30 godzin. Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie). łącznie 14 godzin Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 15 godzin Trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie wrzesień-grudzień 15 godzin. W edycji jesiennej mamy 2 godziny zajęć z psycholog, 2 godziny ratownik medyczny, 1 godzina policjant (wolontariat). Szczegółowe koszty w edycji jesiennej: 1 Instruktor na każdych zajęciach, 102 godziny x 150 zł = 15 300zł Wynajem sali na zajęcia sportowe 102 godziny x 120 zł = 12 342 zł Wynajem sali dla wykładowców 5 godzin x 120 zł = 600 zł Wynagrodzenie dla wykładowców: ratownik medyczny 2 godziny x 500 zł = 1000 zł psycholog 2 godziny x 300 zł = 600 zł policjant wolontariat. Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł/miesięcznie 2 000 zł Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 1000 zł Koszt księgowej 400 zł Koszulka zakochaj się w "Warszawie" każdy uczestnik dostaje 40 zł x 70 osób = 2 800 zł Osobisty alarm do samoobrony 35 zł x 70 osób = 2450 zł. Łączne koszty za okres luty-grudzień nie wliczając dni świątecznych oraz miesięcy wakacyjnych. 1 Instruktor na każdych zajęciach, 249 godzin x 150 zł = 37 350 zł Wynajem sali na zajęcia sportowe 249 godziny x 120 zł = 29 880 zł Wynajem sali dla wykładowców 10 godzin x 120 zł = 1200 zł Wynagrodzenie dla wykładowców: ratownik medyczny 4 godziny x 500 zł = 2000 zł psycholog 4 godziny x 300 zł = 1200 zł policjant wolontariat. Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł/miesięcznie 4 500 zł Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 2000 zł Koszt księgowej 800 zł NNW dla uczestników na cały rok koszt 1000 zł Koszulka zakochaj się w "Warszawie" każdy uczestnik dostaje 40 zł x 140 osób = 5 600 zł Osobisty alarm do samoobrony 35 zł x 140 osób = 4900 zł. łącznie: 90 430 złpsychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.Edycja jesienna zajęć od 05.09.2022 r do 17.12.2022r.

Grupa Młodzieży (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 29 godzin.

Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 30 godzin.

Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie). łącznie 14 godzin

Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 15 godzinDodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie wrzesień-grudzień 15 godzin.W edycji jesiennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 1 godzinie z psychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki projektowi, który zakłada naukę samoobrony, spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, cywilnych oraz medycznych, mieszkańcy pod kątem samoobrony nauczą się technik pozwalających na łatwą, szybką oraz skuteczną obronę w przypadku ataku napastnika lub będą w stanie pomóc osobie, która została zaatakowana. Bezpieczna Wola, pragnę by moja Dzielnicy oraz jej mieszkańcy dzięki temu projektowi poczuli się bezpieczniej, poznali sprawdzone już w służbach mundurowych, łatwe, skuteczne techniki samoobrony oraz poprzez zajęcia zintegrowali się tworząc lokalną wspólnotę, która w przyszłości może zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa poprzez świadome działania współpracując z samorządem, służbami mundurowymi, placówkami oświatowymi itp instytucjami oraz podmiotami, który mają jeden wspólny cel "Bezpieczeństwo".

Uczestnicy po odbyciu szkolenia nauczą się reagować w sposób prawidłowy na sytuacje potencjalnego zagrożenia, radzić sobie w nich oraz unikać ich. Zajęcia mają również na celu podniesienie i rozwój sprawności fizycznej. W przypadku napadu, agresji fizycznej większość z badań, analiz wskazuje na to , że ofiary których dotknęła forma agresji czy bezpośredniego ataku i podjęły one próbę jakiejkolwiek obrony, osiągnęły cel broniąc się i znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.

Pod kątem prawnym, spotkanie z funkcjonariuszem Policji ma przybliżyć problem agresji wsród młodzieży oraz radzenia sobie z tym problemem. Dodatkowo funkcjonariusz nauczy nas jak należy postępować jaką taktyką przyjąć gdy widzimy jesteśmy świadkami przestępstwa lub przestępstwo bezpośrednio nas dotyka. Ratownik Medyczny omówi i pokaże pierwszą pomoc przedmedyczną w sytuacji codziennej np. utrata przytomności, nagły atak choroby - pomoc oraz omówi cięższe przypadki w których to możemy uratować zdrowie i życie. Psycholog nauczy nas rozpoznawać osobę, zdarzenie agresywne, omówi jak należy postępować i zachowywać się. W tragicznych sytuacjach, wskaże nam jak ofiara ma wrócić do szybszego zdrowia psychicznego.

Celem prowadzonego kursu jest nauka podstawowych technik z samoobrony oraz integracja różnych środowisk społecznych w ramach wspólnej poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie - Dzielnicy Wola:

- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;

- nabycie podstaw samoobrony;

- nabycie umiejętności obrony przedmiotami użytku codziennego;

- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;

- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;

- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych

- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;

- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
  • bezpieczeństwo publiczne
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szczegółowe koszty w edycji wiosennej:

1 Instruktor na każdych zajęciach, 146 godzin x 150 zł = 21 900 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 146 godzin x 120 zł = 17 520 zł

Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł

psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł

policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 5 m-cy = 2 500 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp = 1 000 zł

Koszt księgowej = 500 zł

NNW dla uczestników koszt = 500 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł

Szczegółowe koszty w edycji jesiennej:

1 Instruktor na każdych zajęciach 103 godziny x 150 zł = 15 450 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 103 godziny x 120 zł = 12 360 zł

Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł

psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł

policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 4 m-ce = 2 000 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp. 1 000 zł

Koszt księgowej = 400 zł

NNW dla uczestników koszt = 500 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł

Łączne koszty za okres luty-grudzień nie wliczając dni świątecznych oraz miesięcy wakacyjnych.

Koszt roczny projektu (obu edycji)

1 Instruktor na każdych zajęciach, 249 godzin x 150 zł = 37 350 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 249 godziny x 120 zł = 29 880 zł

Wynajem sali dla wykładowców 6 godzin x 120 zł = 720 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 2 godziny x 500 zł = 1 000 zł

psycholog 2 godziny x 300 zł = 600 zł

policjant 2 godziny x 300 zł = 600 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 9 m-cy = 4 500 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 2 000 zł

Koszt księgowej 900 zł

NNW dla uczestników na cały rok koszt 1 000 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 150 osób = 6 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 150 osób = 6 750 zł.łącznie: 91 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
91 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 78035947_2546029515495295_3776452412798140416_o.jpg
  • 131208385_4139427079405722_5184017955654936914_n.jpg
  • 10171262_10152105164348191_1295715934_n.jpg
  • 119647408_3242409199190653_5265895956471962296_o.jpg
  • 12901555_10153679828783191_3322680418892333509_o.jpg