Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2021-06-02 09:28:01
Powrót do projektu

Bezpłatne zajęcia z samoobrony na bazie technik z Hapkido i Combat Hosinsul, spotkanie z funkcjonariuszem Policji, Ratownikiem Medycznym oraz Psychologiem.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Hala Sportowa "Reduta" OSiR Wola
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dla mieszkańców Dzielnicy Wola (młodzież, kobiety, seniorzy, nauczyciele). Zajęcia z Samoobrony Hapkido i Combat Hosinsul, policjantem, ratownikiem oraz psychologiem.
Opis projektu:
Cały projekt ma charakter bezpłatny. Zajęcia z samoobrony będą prowadzone przez wykwalifikowanych, licencjonowanych przez Międzynarodowe Organizacje Instruktorów, Trenerów z zakresu Hapkido, Combat Hosinsul.

Projekt prowadzony będzie w okresie wiosennym (luty -czerwiec) oraz w okresie jesiennym (wrzesień-grudzień). Projekt zakłada zajęcia dla 4 grup:1. Grupa Młodzieżowa od 14 do 20 lat.

Jest to grupa młodych ludzi, która najbardziej jest zaniedbywana pod kątem zarówno zajęć sportowo - rekreacyjnych jak również innych zajęć budujących ich pasję lub zainteresowanie. Młodzież jest też specyficzną grupą, gdyż wchodzą w życie dorosłych i są oni w szczególności narażeni na różne formy agresji. Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.2. Grupa wyłącznie dla Kobiet, przewidziana dla pań od 16 do 50 lat.

Program zajęć będzie wzbogacony o elementy nauki obrony przed próbą gwałtu. Oraz w szczególności omówiona zostanie przemoc domowa i sposoby radzenia sobie z nią.

Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.3. Grupa dla rodziców, nauczycieli oraz Panów. Grupa koedukacyjna od 21 lat.

Maksymalna ilość osób 18. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.4. Grupa dla seniorów. Najbardziej niedoceniana grupa społeczna osób, które również z uwagi na swój wiek potrzebują wsparcia pod kątem swojego osobistego bezpieczeństwa. Program nauki samoobrony dla seniorów zakłada wykorzystania m.in. laski, parasolki itp. Dodatkowo rozszerzone warsztaty przeprowadzi funkcjonariusz policji. Maksymalna ilość osób 12. Zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godzinie.Dodatkowo chętne osoby z każdej grupy maksymalnie do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, odbędzie się dodatkowy 1 trening w tygodniu po 1 godzinie. Trening ma na celu poprawy elastyczności ścięgien, mięśni (rozciąganie) oraz elementy treningu wzmacniającego i korygującego (ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne).Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:

1. Rozpoznanie i unikanie niebezpieczeństwa

2. Ucieczkę oraz jej alternatywy - taktyka

3. Taktykę obrony przed napastnikiem uzbrojonym

4. Techniki samoobrony na bazie Hapkido i Combat Hosinsul

5. Pomoc pod kątem obrony drugiej osobie

5. Końcowy egzamin sprawnościowo techniczny potwierdzający nabycie technik samoobrony.Każda grupa będzie miała przeprowadzone dodatkowe zajęcia ze od samoobrony, specjalistami od bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa medycznego oraz psychologii agresji.Przewiduje się zakup dla każdego z uczestników kursu osobistego alarmu, który o ile pozwolą możliwości techniczne będzie znakowany logotypem BO Wola 2022 lub zakochaj się w Warszawie na Woli.Harmonogram zajęć:

Edycja Wiosenna od 02.02.2022 r do 30.06.2022 r.

Grupa młodzieżowa (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 41 godziny.

Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 42 godziny.

Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin.

Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 21 godzin.Dodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie luty czerwiec łącznie 21 godzin.W edycji wiosennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 1 godzinie z psychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.Edycja jesienna zajęć od 05.09.2022 r do 17.12.2022r.

Grupa Młodzieży (wtorki i czwartki dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 29 godzin.

Grupa dla Kobiet (poniedziałki i środy dwa treningi po 1 godzinie) łącznie 30 godzin.

Grupa dla rodziców, nauczycieli (piątki 1 trening po 1 godzinie). łącznie 14 godzin

Grupa dla seniorów (soboty 1 trening po 1 godzinie) łącznie 15 godzinDodatkowy trening funkcjonalny dla wszystkich osób chętnych każda sobota 1 godzina w okresie wrzesień-grudzień 15 godzin.W edycji jesiennej odbędą się dodatkowe zajęcia po 1 godzinie z psychologiem, ratownikiem medycznym i policjantem.Mieszkańcy będą informowani poprzez dostępne środki przekazu poprzez narzędzia online oraz tradycyjne. Nabór do grup rozpocznie się minimum na 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć, aż do wyczerpania miejsc. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki projektowi, który zakłada naukę samoobrony, spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, cywilnych oraz medycznych, mieszkańcy pod kątem samoobrony nauczą się technik pozwalających na łatwą, szybką oraz skuteczną obronę w przypadku ataku napastnika lub będą w stanie pomóc osobie, która została zaatakowana. Bezpieczna Wola, pragnę by moja Dzielnicy oraz jej mieszkańcy dzięki temu projektowi poczuli się bezpieczniej, poznali sprawdzone już w służbach mundurowych, łatwe, skuteczne techniki samoobrony oraz poprzez zajęcia zintegrowali się tworząc lokalną wspólnotę, która w przyszłości może zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa poprzez świadome działania współpracując z samorządem, służbami mundurowymi, placówkami oświatowymi itp instytucjami oraz podmiotami, który mają jeden wspólny cel "Bezpieczeństwo".

Uczestnicy po odbyciu szkolenia nauczą się reagować w sposób prawidłowy na sytuacje potencjalnego zagrożenia, radzić sobie w nich oraz unikać ich. Zajęcia mają również na celu podniesienie i rozwój sprawności fizycznej. W przypadku napadu, agresji fizycznej większość z badań, analiz wskazuje na to , że ofiary których dotknęła forma agresji czy bezpośredniego ataku i podjęły one próbę jakiejkolwiek obrony, osiągnęły cel broniąc się i znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.

Pod kątem prawnym, spotkanie z funkcjonariuszem Policji ma przybliżyć problem agresji wsród młodzieży oraz radzenia sobie z tym problemem. Dodatkowo funkcjonariusz nauczy nas jak należy postępować jaką taktyką przyjąć gdy widzimy jesteśmy świadkami przestępstwa lub przestępstwo bezpośrednio nas dotyka. Ratownik Medyczny omówi i pokaże pierwszą pomoc przedmedyczną w sytuacji codziennej np. utrata przytomności, nagły atak choroby - pomoc oraz omówi cięższe przypadki w których to możemy uratować zdrowie i życie. Psycholog nauczy nas rozpoznawać osobę, zdarzenie agresywne, omówi jak należy postępować i zachowywać się. W tragicznych sytuacjach, wskaże nam jak ofiara ma wrócić do szybszego zdrowia psychicznego.

Celem prowadzonego kursu jest nauka podstawowych technik z samoobrony oraz integracja różnych środowisk społecznych w ramach wspólnej poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie - Dzielnicy Wola:

- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;

- nabycie podstaw samoobrony;

- nabycie umiejętności obrony przedmiotami użytku codziennego;

- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;

- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;

- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych

- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;

- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
  • bezpieczeństwo publiczne
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szczegółowe koszty w edycji wiosennej:

1 Instruktor na każdych zajęciach, 146 godzin x 150 zł = 21 900 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 146 godzin x 120 zł = 17 520 zł

Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł

psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł

policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 5 m-cy = 2 500 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp = 1 000 zł

Koszt księgowej = 500 zł

NNW dla uczestników koszt = 500 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł

Szczegółowe koszty w edycji jesiennej:

1 Instruktor na każdych zajęciach 103 godziny x 150 zł = 15 450 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 103 godziny x 120 zł = 12 360 zł

Wynajem sali dla wykładowców 3 godziny x 120 zł = 360 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 1 godzina x 500 zł = 500 zł

psycholog 1 godzina x 300 zł = 300 zł

policjant 1 godzina x 300 zł = 300 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 4 m-ce = 2 000 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp. 1 000 zł

Koszt księgowej = 400 zł

NNW dla uczestników koszt = 500 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 75 osób = 3 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 75 osób = 3 375 zł

Łączne koszty za okres luty-grudzień nie wliczając dni świątecznych oraz miesięcy wakacyjnych.

Koszt roczny projektu (obu edycji)

1 Instruktor na każdych zajęciach, 249 godzin x 150 zł = 37 350 zł

Wynajem sali na zajęcia sportowe 249 godziny x 120 zł = 29 880 zł

Wynajem sali dla wykładowców 6 godzin x 120 zł = 720 zł

Wynagrodzenie dla wykładowców:

ratownik medyczny 2 godziny x 500 zł = 1 000 zł

psycholog 2 godziny x 300 zł = 600 zł

policjant 2 godziny x 300 zł = 600 zł

Wynajem specjalistycznego sprzętu 500 zł x 9 m-cy = 4 500 zł

Koszty promocji, projekt, plakaty, ulotki, media itp 2 000 zł

Koszt księgowej 900 zł

NNW dla uczestników na cały rok koszt 1 000 zł

Koszulka termiczna oddychająca zakochaj się w "Warszawie" (3 x logo) każdy uczestnik dostaje 40 zł x 150 osób = 6 000 zł

Osobisty alarm do samoobrony 45 zł x 150 osób = 6 750 zł.łącznie: 91 300 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
91 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 78035947_2546029515495295_3776452412798140416_o.jpg
  • 131208385_4139427079405722_5184017955654936914_n.jpg
  • 10171262_10152105164348191_1295715934_n.jpg
  • 119647408_3242409199190653_5265895956471962296_o.jpg
  • 12901555_10153679828783191_3322680418892333509_o.jpg