Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-01-14 11:33:47
Powrót do projektu

Zakup książek i spotkania autorskie wypożyczalnia nr 44

status:


Zakup nowości wydawniczych, szczególnie popularnonaukowych, wymiany zużytych lektur, spotkania z autorami

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Grochowska 333A, Kamionek

Istotne informacje o lokalizacji

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 44 jest najbardziej wysuniętą biblioteką na Kamionku w stosunku do granicy z Pragą- PołudniePółnoc.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy, oraz osoby związane z Warszawą pracą lub nauką. Zgodnie z regulaminem biblioteki korzystają również inne osoby za kaucją zwrotną Godz .

Godziny otwarcia : poniedziałek, środa, piątek - 13.00-19.00

wtorek, czwartek - 10.00-16.00


Pełny opis projektu

Przy średniej cenie książki 40 zł , kwota 12000 pozwoli na zakupienie ok. 300 pozycji książkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że ze zbiorów biblioteki licznie korzystają mieszkańcy Kamionka a aktualnie istniejący zasób jest w dużej mierze przeczytany, pojawia się konieczność jego uzupełnienia o nowości. Postulowano o ok , o które pytają czytelnicy.

Postulowane około 300 pozycji jest tylko niewielką częścią ukazujących się nowości.

Dotychczas organizowane spotkania autorskie cieszyły się zawsze sporym zainteresowaniem czytelników Wypożyczalni nr 44 przy Grochowskiej 333 A. Planowane środki na te spotkania pozwolą na zapraszanie popularnych wśród czytelników pisarzy oraz promocję ich książek na odpowiednim poziomie.

Autorzy najbardziej poczytnych książek nie godzą się na spotkania bez gaży.

O ile się orientuję, w bibliotekach Pragi-Południe, środki na takie spotkania są niewystarczające.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Konieczność zakupu nowości popularnonaukowych ze względu na ich dezaktualizację.

Potrzeba wymiany lektur szkolnych ze względu na ich stan zużycia a także zakup nowo wprowadzanych.

Potrzeba zakupu nowości zgodnie z zainteresowaniami i popularnością wśród czytelników, w szczególności książek nagradzanych w Polsce i na świecie.

Spotkania autorskie cieszą się zainteresowaniem gdyż umożliwiają wymianę myśli i rozwój intelektualny.

Jako od wielu lat wiernemu czytelnikowi naszej biblioteki, zależy mi, tak jak wielu innym, na dostępie do interesującego, aktualnego zbioru, a także na możliwości spotkań ze znanymi autorami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12000 zł - zakup książek

3000 zł - 6 spotkań a 500 zł ( honoraria autorskie+ promocja)


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Powiększenie zakupu nowości książkowych łączyć się będzie ze wzrostem zainteresowania czytelników a więc potrzebę zakupu nowości w kolejnych latach.


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki