Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2021-04-16 10:54:26
Powrót do projektu

Renowacja siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy SP 204

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Bajkowa 17/21

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa nowoczesnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie SP 204 przy ul. Bajkowej 17/21. Projekt zakłada wymianę nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa, zakup sprzętów do ćwiczeń i zabawy. W weekendy i poza lekcjami teren Szkoły jest otwarty. Nowoczesna siłownia i plac zabaw ucieszą zatem także okolicznych mieszkańców Wawra.
Opis projektu:
Obecnie na terenie Szkoły Podstawowej numer 204 przy ulicy Bajkowej 17/21, od strony głównego wejścia, istnieje ponad 10-o letni plac zabaw, który wymaga renowacji. Nawierzchnia jest już mocno zniszczona i powoduje częste upadki młodszych dzieci. Projekt zakłada jej wymianę na płytki lub maty gumowe. Plac zabaw zawiera stare sprzęty, które są mało wykorzystywane przez dzieci i warto byłoby na tym terenie zamontować nowoczesny zestaw wielofunkcyjny (np. ze zjeżdżalnią, rurą zjazdową, ścianką/siatką wspinaczkową, karuzelą dla kilku osób), który lepiej by się sprawdzał przy tak dużej grupie dzieci (około 300 dzieci w klasach 1-3) oraz więcej huśtawek lub huśtawki typu ptasie gniazda, które są ulubioną i najbardziej obleganą częścią placu zabaw.Od strony Klimatycznej, na terenie Szkoły istnieje zaś siłownia zewnętrzna - w zamyśle dla dzieci starszych (klasy 4-8), niestety ze sprzętem bardzo zniszczonym i powodującym kontuzje. Należy wymienić wszystkie elementy siłowni i zastosować nowoczesne zestawy do ćwiczeń plenerowych, rozwijających mięśnie kończyn górnych i dolnych, np. orbitrek, biegacz, prasa ręczna, prasa nożna, drążki gimnastyczne, drabinka pozioma, wahadło, koło TAI -CZI, twister oraz zabezpieczyć nawierzchnię. W obecnej sytuacji dzieci ze starszych klas nie mają miejsca na terenie Szkoły, gdzie mogłyby się bawić podczas przerw (pozostałe place są przeznaczone dla klas 1-3). Profesjonalna siłownia zewnętrzna mogłaby być wykorzystywana w cieplejszej części roku szkolnego również podczas lekcji wychowania fizycznego.Renowacja placu zabaw i siłowni powinna zawierać również wymianę koszy na śmieci oraz montaż dwóch tablic z regulaminem.

Z nowoczesnej strefy rekreacyjnej, składającej się z placu zabaw i siłowni, korzystałoby codziennie około 800 uczniów, a dodatkowo także okoliczni mieszkańcy Wawra.Powierzchnia obecnego placu zabaw 355 m2

Powierzchnia obecnej siłowni zewnętrznej 200 m2Koszty:

Prace przygotowawcze 30000 PLN

Prace budowlane 70000 PLN

Zestawy wielofunkcyjne - plac zabaw 85000 PLN

Huśtawki podwójne gniazdo 7300 PLN

Huśtawki podwójne siedzisko 2900 PLN

Karuzela 6-o osobowa 6900 PLN

Zestawy wielofunkcyjne - siłownia 65000 PLN

Infrastruktura mała (kosze, tablice) 5000 PLN

Wymiana nawierzchni 555 m2 x150 PLN = 83250 PLN

Razem 355350 PLN
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na terenie dzielnicy WAWER jest bardzo mało miejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Kluczowe jest zapewnienie tego typu atrakcji dzieciom szkolnym.

W weekendy i poza szkolnymi godzinami teren Szkoły jest otwarty dla mieszkańców dzielnicy i można z niego korzystać. Nowoczesna siłownia i bezpieczny plac zabaw ucieszą zatem również okolicznych mieszkańców.

Wymiana sprzętów na placu zabaw i siłowni zapewni miejsce do zabaw podczas przerw, ale również pozwoli realizować w pełni zajęcia sportowe w Szkole. SP 204 jest szkołą z klasami sportowymi, ale na chwilę obecną bez odpowiedniego zaplecza sportowego do ćwiczeń na zewnątrz.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na terenie SP 204 niezbędna jest wymiana nawierzchni na terenie placu zabaw i siłowni na gumowe płytki lub maty.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zwiększono koszt realizacji projektu. Korekcie uległa cena nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw i siłowni. Koszt 241695,00zł (355m2*300,0zł/m2+200m2*450,0zł/m2+VAT). Doliczono koszt projektu przebudowy placu zabaw i siłowni - 10000,00 oraz koszt oznakowania placu zabaw i siłowni 2*1000zł. kwoty pozostałych prac i wymiany urządzeń pozostawiono bez zmian. Ogólny koszt realizacji projektu to 525 795,00zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 355 350
525 795,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • mapa_Bajkowa 17:21.pdf
 • plac zabaw_SP204.jpg
 • silownia_SP204.jpg
 • silownia_SP204_elementy.jpg