Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2021-04-27 10:26:38
Powrót do projektu

Bezpłatne zajęcia z NATIVE SPEAKEREM Native Speakerem w ursynowskich szkołach dla wszystkich uczniów.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ursynowskie szkoły podstawowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
wiele lokalizacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć z języka angielskiego z NATIVE SPEAKEREM we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na Ursynowie.
Opis projektu:
Dzięki temu projektowi na Ursynowie 17 publicznych szkołach podstawowych odbędą się bezpłatne lekcje języka angielskiego z native speakerem dla grup z klas 3 i 4 oraz 7 i 8.W celu maksymalizacji korzyści płynących z zajęć, powinny się one odbywać kilka razy w tygodniu w grupach uwzględniających podział na wiek uczniów oraz ich zaawansowanie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Terminy realizacji projektu:

1/ od marca do połowy czerwca 2021,

2/ od połowy września do połowy grudnia 2021.

Liczebność grupy: max 10 os.

Łącznie grup 76,

Łączna liczba beneficjentów projektu: 760 osób.

Na terenie Ursynowa mamy 19 szkół (16 szkół podstawowych i 3 licea), zatem można stworzyć w każdej placówce po 4 grupy z podziałem na poziom znajomości języka.

Przedział godzin, w jakich można by było przeprowadzić zajęcia: 17:30 – 20:00

Częstotliwość zajęć: każda grupa 2 razy w tygodniu po 45 min

Marzec – czerwiec 2021 – 20 godzin dla każdej grupy,

Wrzesień – grudzień 2021 - 20 godzin dla każdej grupy.

Rekrutacja na zajęcia: 2 razy w ciągu roku:

Luty 2021 – pierwsze 2 tygodnie,

Wrzesień 2021 – pierwsze 2 tygodnie

Forma rekrutacji: mailowa – stworzenie adresu mailowego dla koordynatora projektu, wybór uczestników na kolejności zgłoszeń.

Jeżeli uczestnik opuści 2 zajęcia bez usprawiedliwienia swojej nieobecności, straci możliwość uczestnictwa w zajęciach, a jego miejsce w grupie zajmie, kolejna osoba ze stworzonej listy rezerwowej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
O tym, jak we ważna we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych nie trzeba nikogo przekonywać. Nauka z native speakerem pozwala na dużo skuteczniejsze zapoznanie się z językiem obcym i doskonalenie sztuki władania nim, niż miałoby to miejsce w tradycyjnej formie kształcenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

1) Koszt wynajmu sal – 44.200 złPrzedział godzin, w jakich można by było przeprowadzić zajęcia: 17:30 – 20:00.

Średni koszt wynajmu Sali lekcyjnej: 65 zł brutto

17 szkół podstawowych X 65 zł (koszt wynajmu 1 sali) X 40 godzin lekcyjnych = 44.200 złLiczba grup: 68 – Jeśli w każdej placówce mają być 4 grupy (klasy 3-4 oraz 7-8), to powinno być 68 grup, tym samym liczba beneficjentów wynosi 680 osób.2) Koszt wynagrodzenia dla native speakerów - 816.000 złŚredni koszt zajęć z native speakerem w Warszawie, to 68 zł/godzinę, mając jednak na uwadze, że w projekcie ma wziąć udział bardzo duża grupa ludzi, można przyjąć, ze koszt ten będzie wynosił 30 zł/h.

Koszt 40 zajęć dla 1 osoby: 30 zł X 40 godzin = 1.200 zł

1.200 zł/os (za 40 godzin lekcyjnych) X 680 osób = 816.000 zł3) Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu za cały okres realizacji projektu 9.600 zł

1.200 zł X 8 miesięcy = 9.600 zł

Koordynator będzie odpowiadał za rekrutację, administrowanie listą obecności, informowanie o terminach kolejnych spotkań, uzupełnianie ew. nowymi dziećmi, umawianie z native speakerem na rozmowy kwalifikacyjne do grup.4) Koszty promocji (rollup, oznakowania): 1.500 złŁączny koszt projektu: 871.300 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
871 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki