Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:48:14
Powrót do projektu

ZAKUP KSIĄŻEK "DUŻE LITERY" -DOPOSAŻENIE. WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 65 UL. PETOFIEGO.

status:


SPECJALNE WYDANIA KSIĄŻEK DLA TYCH KTÓRZY CHCĄ DAĆ ODPOCZĄĆ OCZOM. DZIĘKI DUŻEMU FORMATOWI (16 X 23,5 CM) SĄ TO KSIĄŻKI DRUKOWANE NIESPOTYKANĄ W WIĘKSZOŚCI KSIĄŻEK DUŻĄ I BARDZO GRUBĄ CZCIONKĄ. DUŻE LITERY SKIEROWANE SĄ DO SENIORÓW ORAZ WSZYSTKICH TYCH. KTÓRZY Z POWODU WADY WZROKU MUSZĄ OGRANICZYĆ KONTAKT Z LITERATURĄ.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.897262096405928654670715
szerokość geograficzna: 52.283649694801282718470424

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

RADIOWO, WÓLKA WĘGLOWA, PLACÓWKA, HUTA Wawrzyszew / ul. Petofiego

Istotne informacje o lokalizacji

UL. PETOFIEGO 3


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W GODZINACH PRACY WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 65 UL. PETOFIEGO 3. PONIEDZIAŁEK I WTOREK 10:00-16:00 ORAZ ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 12:00-19:00. DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH CZYTELNIKÓW Z CAŁEJ DZIELNICY.


Pełny opis projektu

DOPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI W NOWOŚCI WYDAWNICZE Z WYKORZYSTANIEM DUŻEGO FORMATU CZCIONKI. JEST DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA POZYCJE "DUŻE LITERY". NIESTETY WSZYSTKIE KSIĄŻKI SĄ O WIELE DROŻSZE, NIŻ TE O TYPOWYM DRUKU. BIBLIOTEKA POWINNA BYĆ OTWARTA NA PROBLEMY CZYTELNIKÓW, TOTEŻ ABY NIE OGRANICZAĆ CZYTELNICTWA NA BIELANACH, LECZ WRĘCZ PRZECIWNIE, ABY ONO WZRASTAŁO PROPONUJE W/W PROJEKT. DUŻY FORMAT (16 X 23,5 CM) POZWALA NA DRUK NIESPOTYKANĄ W INNYCH KSIĄŻKACH BARDZO CZYTELNĄ CZCIONKĄ. KSIĄŻKI Z TEJ SERII S A DRUKOWANE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE. KSIĄŻKI MAJĄ KOLOROWĄ MIĘKKĄ OPRAWĘ. DUŻA CZCIONKA SPRAWIA, ŻE ICH OBJĘTOŚĆ ROBI WRAŻENIE, A NIEKTÓRE POZYCJE SĄ DRUKOWANE W DWÓCH TOMACH. TO KSIĄŻKI DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ DAĆ OCZOM ODPOCZĄĆ.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

ZWIĘKSZONY DOSTĘP DO WSZYSTKICH NOWOŚCI WYDAWNICZYCH KSIĄŻEK Z "DUŻYMI LITERAMI", DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU. TYM SAMYM AKTYWIZOWANIE SENIORÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OSÓB BEZ WZGLĘDU NA WIEK. KSIĄŻKI Z "DUŻYMI LITERAMI" DOSTĘPNE W BIBLIOTECE NIE DOPUSZCZĄ DO IZOLACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z WADAMI WZROKU. JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZĄ CZYTELNICTWO NA BIELANACH.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

SYSTEMATYCZNY ZAKUP KWARTALNY W CIĄGU CAŁEGO ROKU KALENDARZOWEGO 30 WOLUMINÓW X 4 (KWARTAŁY) = 120 WOLUMINÓW. 1 WOLUMIN TO KOSZT OK. 50 ZŁ. 120 WOLUMINÓW X OK. 50 ZŁ = 6000 ZŁ.


Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki