Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-01-15 17:01:18
Powrót do projektu

Międzypokoleniowa Klubokawiarnia

status:


Celem projektu jest stworzenie na starym Mokotowie Międzypokoleniowej Klubokawiarni,miejsca szczególnie dedykowanego osobom 60 +, które byłoby platformą międzypokoleniową. Zarówno osoby starsze jak i młodsze będą mogły tu interesująco spędzić czas. W klubokawiarni dostępna będzie prasa, szachy, gry planszowe. Działać będzie klub literacki, filmowy,organizowane będą dyskusje,spotkania przy muzyce i gastronomi.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Stary Mokotów, gdzie mieszka wielu mieszkańców powyżej 60+

Istotne informacje o lokalizacji

miejsce na Górnym Mokotowie łatwo dostępne dla ludzi starszych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Klubokawiarnia dostępna byłaby codziennie, w godzinach 12-20.Korzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy dzielnicy.Będzie ona przyjazna zarówno dla młodych jak i starszych osób.


Pełny opis projektu

Idea zorganizowania Międzypokoleniowej Klubokawiarni na Mokotowie zrodziła się z sukcesu, jaki odniosła działalność Klubokawiarni Międzypokoleniowej w Śródmieściu.Projekt był zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego 2014. Mieszkańcy pokochali to miejsce,identyfikują się z nim, odbywa się tam wiele ciekawych spotkań. Powstanie takiej przestrzeni na Mokotowie dałoby szanse mieszkańcom tej dzielnicy na stworzenie i wykreowanie miejsce ,gdzie mogliby się spotykać i interesująco spędzać wolny czas.Celem projektu jest powstanie Międzypokoleniowej Klubokawiarni - miejsca, dla różnych pokoleń-zarówno seniorów jak i młodzieży ,w którym można by poczytać prasę codzienną, zagrać w szachy, w brydża, w gry planszowe, napić się kawy, herbaty, spotkać się z przyjaznymi ludźmi, nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Dostępne stanowisko komputerowe pozwoliłoby na korzystanie z internetu.

W klubokawiarni działałby klub literacki. tzn. po przeczytaniu danej książki - dyskusja o niej , (podobny do Bukklubu w Kordegardzie,ale z ukierunkowaniem na osoby starsze).

Na podobnej zasadzie działałby klub filmowy. Również na miejscu odbywałyby się projekcje ciekawych filmów dokumentalnych wraz z dyskusją. Debaty na współczesne tematy byłyby uzupełnieniem działalności klubu. Istotną wartością byłaby wymiana poglądów między pokoleniami, wzajemne poznanie, próba wzajemnego zrozumienia postaw.

Ważne jest ,aby prowadzenie bufetu powierzone było osobom starszym, przy współudziale młodych. Atmosferę i klimat klubokawiarni zapewniałaby spokojna ,relaksacyjna muzyka i przytulny wystrój wnętrza, dostosowany dla osób starszych-wygodne krzesła i fotele, nie zbyt niskie! Lokal powinien mieć min. ok.100 mkw.

Przy klubie działałby również punkt informacji kulturalnej- co dzieje się aktualnie w mieście - spotkania, debaty,koncerty warsztaty). Ciągle jest brak spójnej informacji na ten temat.

Program działalności Klubokawiarni Międzypokoleniowej będzie tworzony razem z mieszkańcami i można go rozszerzać w trakcie jej funkcjonowania uwzględniając nowe propozycje i pomysły jej bywalców.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Powstanie Klubokawiarni Międzypokoleniowej wypełniłoby lukę w warszawskim krajobrazie klubokawiarni, które dedykowane są głównie dla ludzi młodych ( rodzaj muzyki, działalności).

Na Mokotowie,gdzie mieszka sporo ludzi starszych ,brak jest miejsca przyjaznego seniorom,miejsca ,w którym mogliby interesująco spędzić czas, z którym by się identyfikowali, czuli komfortowo ( spokojna muzyka,ciekawy program, przyjaźni ludzie,tani bufet ). Ta formuła doskonale sprawdziła się już w Śródmieściu,gdzie na Anielewicza 3/5 świetnie działa Międzypokoleniowa Klubokawiarnia.

Powstanie KM byłoby ważnym elementem w hamowaniu wykluczenia ludzi starszych z przestrzeni publicznej i sprzyjałoby integracji międzypokoleniowej. Zaspokoiłoby potrzebę spotkania z drugim człowiekiem , przez co starsi poczuliby się mniej samotni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Czynsz 20 000 zł

3. Remont ( przystosowanie lokalu) 35 000 zł

4. Media 10 000 zł

5. Wyposażenie

( meble,komputer, rzutnik, prasa, gry, ekspress do kawy) 42 000 zł

6. Dwa etaty 90 000 zł

6a. ZUS wchodzący w skład etatów 18 000 zł

7.Program ( koszty warsztatów,animatorów itp.) 8 000 zł

8.Materiały eksploatacyjne ( środki czystości,serwis, gaśnice, ochrona,monitoring,sprzątanie,telefon,internet itp. ) 10 000 zł
Całkowity koszt projektu: 233 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1.czynsz - 20 000 zł

2.Media - 10 000

3. 2 etaty - 90 000

3a. Zus 18 000

4. Program 8 000

5.Materiały eksploatacyjne 10 000Razem - 156 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 156 000,00 zł

Załączniki

  • IMAG4614.jpg
  • IMAG4618.jpg
  • przykładowa klubokawiarnia.docx