Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-04-23 13:57:17
Powrót do projektu

Zielono - Błękitny Park Linearny Trzech Kanałów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
ogólnomiejski
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje 3 sąsiadujące kanały:

Kanał Nowe Ujście od Wału Miedzeszyńskiego poprzez Trakt Lubelski do ul. Lucerny

Kanał Wawerski od rozgałęzienia przy Lucerny do Traktu Lubelskiego

Kanał Nowa Ulga od Traktu Lubelskiego przez Zakole Wawerskie, wzdłuż Trasy Siekierkowskiej do przepompowni Bluszcze przy Wale Miedzeszyńskim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wzdłuż Kanału Nowa Ulga: obręb 31305; numery działek: 60; 1; 64/1, obręb 31306; numery działek: 64/1; 63/1; 64/2; 63/2; 1, obręb 31301 numery działek: 100; 1/4; 5/3; 1/3; 102/2; 1/5; 2/1; 2/2; 4; 5/2; 3/2; 3/1, obręb 31302 numery działek: 49/13; 11/2; 11/1; 12/1; 2/1; 2/2; 4; 3/2; 3/1.

Wzdłuż kanału Wawerskiego: obręb 31302 numery działek 5/1; 6/1; 1/5, obręb 30723 numery działek: 11/8; 9; 19; 21; 25; 26/1; 31/7; 27; 30/1; 30/2; 29/2 obręb 30724 numery działek 102/7; 102/3; 121/22; 121/19; 103/1; 104/1; 105/1; 106/1; 122; 108/1; 109/1; 110/2, obręb 31101 27/9; 61/4, obręb 31304 numery działek: 1/4; 1/5, obręb 31108 numery działek: 4/2; 4/1; 18/10; 117/3, obręb 31109 numery działek: 1; 2.

Wzdłuż kanału Nowa Ulga: obręb 31116 numery działek: 2/10; 29/1, obręb 31312 numery działek: 63/8; 63/10, obręb 31116 numery działek: 2/11; 29/3; 29/4, obręb 31312 nr. działki: 63/11, obręb 31319, numery działek: 12/1; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 12/8; 12/9; 12/10, obręb 31318 nr. działki 45, obręb 31323 numery działek: 1/3; 1/2; 1/1, obręb 31325 numery działek: 1/3; 1/2; 1/1.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielono-błękitnego parku linearnego o długości 7,5 km wzdłuż trzech kanałów poprzez rewitalizację terenów wzdłuż kanałów: Nowe Ujście, Wawerski i Nowa Ulga. Kanały te i przebiegające wzdłuż nich ścieżki mogą stać się unikatowym pasem rekreacyjnym.

Opis projektu:
Projekt składa się z następujących zadań:

1. oczyszczenie kanałów, ścieżek wzdłuż kanałów oraz otaczającego ich terenu;

2. wyznaczenie trasy parku linearnego i umieszczenie punktów informacyjnych o faunie, florze i historii terenu na trasie parku linearnego (7 szt.) oraz małych tabliczek z kilometrażem trasy co 0,5 km (13 szt.);

3. stworzenie dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych na trasie parku linearnego przez Trakt Lubelski (jednej przy kanale Nowe Ujście, drugiej przy kanale Wawerskim) poprzez zastosowanie spowalniaczy z oznakowaniem;

4. rewitalizacja ścieżek poprzez ich utwardzenie (bez dodatkowego kruszywa), dogęszczenie gruntu, wyrównanie i uzupełnienie ubytków po obu stronach kanałów (tam gdzie to możliwe), aby nadawały się do biegania i przemieszczania się z wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim.

5. inwentaryzacja drzew na trasie parku linearnego;

6. zabezpieczenie ewentualnych zagrożeń, nowe nasadzenia szczególnie na odcinku kanału Nowe Ujście między Wałem Miedzeszyńskim a jeziorkiem Żabim oraz ich pielęgnacja;

7. zbudowanie prostych kładek (10 szt.) łączących oba brzegi w odległości około 0,5 km od siebie, tak aby bezpiecznie można było się przedostać na drugą stronę;

8. dostawienie ławek (20 szt.) ;

9. zawieszenie budek lęgowych dla ptaków (20 szt.);

10. umieszczenie lamp solarnych na trasie parku linearnego minimum przy punktach informacyjnych (7 szt.);

11. zbudowanie symbolicznej bramy na wejściu do Zakola Wawerskiego, która będzie stanowiła punkt informacyjny (tablica w tym samym stylu co tablice informacyjne umieszczone na trasie) łącznie z nasadzeniami krzewów tak jak zaproponowano na załączonym szkicu.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w załączeniu)

Projekt respektuje skomplikowaną strukturę własności gruntów. Działania inwestycyjne skoncentrowane są na Kanale Nowa Ulga i Nowe Ujście, które są administrowane przez m.st. Warszawa. W przypadku Kanału Wawerskiego dotyczy tylko działek miejskich.

Park Linearny będzie dostępny nieodpłatnie przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie spacerować, biegać, jeździć na rowerach wzdłuż kanałów, a także obserwować przyrodę, np. pływające po kanałach kaczki i ptaki w pobliżu budek lęgowych.

Park może również służyć jako miejsce do organizowania wszelkich zawodów np. biegów wzdłuż kanałów dla wszystkich grup wiekowych, gier terenowych, czy też wyścigów własnoręcznie zbudowanych łódeczek.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Sieć kanałów to unikalne dziedzictwo historii dzielnicy Wawer o niewykorzystanym potencjale. Brakuje oznaczonych ścieżek, ławek, małej architektury. Ścieżki wzdłuż kanałów mogą być wyjątkowym miejscem – linearnym parkiem, zielono-błękitnym ciągiem rekreacyjnym. Nad czystymi kanałami można pospacerować z wózkiem, w ciszy posłuchać ptaków i popatrzeć na wodę, a może nawet - na wzór Holandii - zimą pojeździć po kanałach na łyżwach.
 Niegdyś kanały były ważnymi terenami rekreacyjnymi i gospodarczymi - na Kanale Wawerskim funkcjonowały młyny. Starsi mieszkańcy Zerznia czy Zastowa wspominają, że nad kanałami spędzali dzieciństwo i łowili ryby. Dziś te obszary są bardzo zaniedbane i częściowo zapomniane. Czas by na nowo stały się ważne zarówno dla rodowitych warszawiaków jak i dla nowych mieszkańców, których wciąż przybywa. 
Dzięki rewitalizacji kanałów i miejsc sąsiadujących z nimi zyskamy nową wizytówkę tej części Warszawy, która przyciągnie spacerowiczów. Poprawa estetyki i funkcjonalności ciągów pieszych wzdłuż kanałów i budowa kładek pozwoli na wytworzenie nowych połączeń pieszych i ułatwi komunikację wewnątrz dzielnic. 


Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 250 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Szkice kładki ławeczki tablicy wrót.pdf
 • Rekomendacja Wody Polskie.pdf
 • plan parku linearnego 3 kanały.jpg
 • Mapa Trzech Kanałów.pdf