Wydział Kultury dla Dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2021-04-09 11:58:59
Powrót do projektu

COOLturalna Praga -spotkajmy się w bibliotece

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stara i Nowa Praga; Rejon ulic: Skoczylasa 9 oraz ulice gdzie znajdują się filie filie Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: ul. Radzymińska, ul. Ząbkowska, ul. Strzelecka, ul. Inżynierska, ul. Jagiellońska.55
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma za zadanie wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej praskich bibliotek i aktywizację lokalnej społeczności. Zapewni mieszkańcom bezpłatny udziału w wydarzeniach kulturalnych: spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych, koncertach, potańcówkach literackich, warsztatach plastycznych i lokalnych piknikach tematycznych. Spotkania będą miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców i użytkowników bibliotek.
Opis projektu:
Projekt polega na wzbogaceniu oferty kulturalnej Biblioteki na terenie Dzielnicy Praga-Północ w ramach którego będą odbywały się:

1. Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych

Forma popularyzacji literatury pięknej i popularnonaukowej, która służy promocji książki i jej twórcy. Spotkania autorskie dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa lub podjęcia własnych prób pisarskich.2. Spektakle teatralne dla najmłodszych

Teatrzyki są atrakcyjnym narzędziem służącym do rozbudzania czytelniczych potrzeb i gustów. Sztuka teatralna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych odbiorców. Integruje młodego czytelnika z biblioteką i przybliża mu świat sztuki.3. Koncerty – spotkania literacko-muzyczne

Koncert to łączenie pokoleń za pośrednictwem muzyki.4. Potańcówki literackie – „Potańcówka z Wiechem / Potańcówka z Grzesiukiem”

Klimatyczne i pełne swady spotkanie autorskie twórców i zbieraczy warszawskiego folkloru. Przy dźwiękach muzyki warszawskich szlagierów będzie można zerwać się do tańca.5. Warsztaty plastyczne dla dorosłych – np. cykliczne warsztaty decoupage.

Zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych.

Kształtują wyobraźnię i aktywność twórczą. Uwrażliwiają na piękno oraz uczą nawyków estetycznych.

Rozwijają sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchowej6. Lokalne pikniki tematyczne

Teamatyczne atrakcje plenerowe dla dzieci, młodzieży,dorosłych i seniorów np. piknik ekologiczny, literacki.Będzie to wspaniała okazja do zintegrowania mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ.Dodatkowo koszty materiałów promocyjnych.Biblioteki są czynne dla użytkowników od poniedziałku do piątku, w większości w godzinach 10.00-19.00. Czytelnia Naukowa jest czynna również w sobotę.

Z wszystkich wydarzeń realizowane w ramach projektu chętni będą mogli korzystać bezpłatnie. Imprezy będą organizowane w godzinach pracy bibliotek, a w szczególnych wypadkach w weekendy. Ogłoszenia o planowanych spotkaniach będą umieszczane na stronie internetowej Biblioteki i jej mediach społecznościowych oraz na stronach innych praskich instytucji, np. Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Nie jest planowana rekrutacja, wstęp wolny. Wstęp wolny. Przygotowywany będzie miesięczny harmonogram rekrutacji - informacje będą dostępne na stronie internetowej i FB biblioteki. W przypadku wydarzeń stacjonarnych z uwagi na ograniczoną do 15 - 20 liczbę miejsc - decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce, w której będzie odbywało się dane wydarzenie. Rekrutacja na spotkania będzie prowadzona systematycznie zgodnie z przygotowanym miesięcznym harmonogramem z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W związku z trwającą sytuacją pandemiczną, w przypadku braku możliwości organizacji wydarzeń stacjonarnie - dopuszcza się przeprowadzenie i udział w nich w formie on - line.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom na bezpłatny i świadomy udział w życiu kulturalnym dzielnicy. Wzmocni więzi lokalne, sąsiedzkie i podniesie rolę Biblioteki jako ośrodka aktywizującego lokalną społeczność.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys obejmuje organizację wydarzeń, wynagrodzenie dla prowadzących i artystów, zakup materiałów oraz promocję.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki