Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2021-03-16 11:30:36
Powrót do projektu

Boisko do piłki plażowej - modernizacja

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren zewnętrzny przy Hali Sportowej, ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska do piłki plażowej i stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca na terenie Dzielnicy Bemowo jako obiektu skupiającego mieszkańców wokół uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu w ruchu.
Opis projektu:
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące prace mające na celu modernizację i podniesienie poziomu funkcjonowania istniejącego boiska do piłki plażowej: budowa ogrodzenia boiska, wymiana piasku, oświetlenie – 4 słupy. Boisko będzie oświetlane do godz. 22.00, monitorowane za pomocą kamer należących do OSiR Bemowo. Dostępne będzie dla wszystkich mieszkańców dzielnicy na takich samych zasadach jak teren OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Projekt zakłada nieodpłatną dostępność obiektu w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo pomiędzy 6.00-22.00 z uwzględnieniem soboty i niedzieli . Zostanie stworzony regulamin, zasady korzystania z obiektu, wypożyczenia sprzętu, organizacji zajęć, turniejów, zawodów itp
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Modernizacja boiska do piłki plażowej stworzy nowe możliwości w zakresie dostępności obiektów sportowych w Dzielnicy Bemowo. Obiekt zyska na funkcjonalności, użyteczności i będzie atrakcyjną wizytówką Bemowa promującą aktywny wypoczynek. Miejsce sprzyjać będzie integracji mieszkańców. Gra w siatkówkę plażową jest prosta, przyjemna i daje wiele radości. Zakłada się organizację turniejów wśród powstałych drużyn, którymi członkami będą mieszkańcy oraz nagrody dla zwycięzców. Ruch na świeżym powietrzu sprzyja dbaniu o dobrą kondycję i jest doskonałą profilaktyką prozdrowotną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
88 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki