Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:32:54
Powrót do projektu

ZAKUP SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DLA KURSANTÓW ZAJ.FOTOGRAFICZNYCH UL.PETOFIEGO 3

status:


Cykliczne spotkania z fotografem w celu poznania fotografii jako sztuki- poznawanie techniki fotograficznej, obróbki zdjęć, samodzielne realizacje własnych projektów fotograficznych uczestników zajęć. W ramach istniejących warsztatów fotograficznych kursanci potrzebują dodatkowych narzędzi do rozwijania umiejętności już osiągniętych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.930623412132
szerokość geograficzna: 52.282835826279

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Wawrzyszew / Petófiego Petofiego 3

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 65 (ul. Petófiego 3)


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- bezpłatne uczestnictwo w warsztatach

- wstęp na warsztaty jest możliwy dla każdej osoby (nie tylko dla Czytelników)

- warsztaty 4 razy w miesiącu

- zajęcia odbywają się w grupach 8-15 osobowych

- tematyka dostosowana do potrzeb danej grupy i wspólnie z jej członkami definiowanaOdbiorcy działań warsztatów:

- osoby dorosłe zainteresowane tematyką

- przyjezdni i osiedleni na Bielanach, emigranci i integracja społeczna

- aktywizacja młodzieży i dorosłych


Pełny opis projektu

Warsztaty fotograficzne odbywają się w Wypożyczalni nr 65 już od początku października 2015 roku, jeden raz w tygodniu, w środę. Uczęszcza na nie 15 osób, zapisy trwały krótko, ponieważ szybko zgłosiło się więcej osób niż było przewidywane. Warsztaty prowadzi Szymon Dederko, fotograf, jest on już czwartym [pokoleniem w znanej rodzinie polskich fotografów. Jest to wolontariat, Szymon Dederko nie pobiera żadnych wynagrodzenia a kursanci nie uiszczają żadnych opłat.Fotografia jest sztuką wymagającą zarówno opanowania pewnych działań technicznych, ale również wyostrzających uwagę, koncentrację i umiejętność dostrzegania w otoczeniu zjawisk niosących wartości poznawcze lub estetyczne. Aparat fotograficzny jest dziś już czymś ogólnie dostępnym, zdjęcia robi każdy...Ale fotografia to sztuka.... i trzeba się uczyć robić i odbierać /odczytywać tę sztukę, widzieć w fotografii nie tylko rejestracje rzeczywistości, lub towar/usługę, ale i sposób pokazywania własnej wizji świata, własnych wartości.Realizacja projektów fotograficznych odbywa sie poprzez zajęcia w których uczestnicy uczą się zdefiniowania celu,zaplanowania działań, przygotowania w efekcie czego następuje realizacja, poprzez wykonywanie zdjęć. Etapem końcowym realizacji takich projektów będzie wystawa (czerwiec 2015) na którą zostaną zaproszeni mieszkańcy Bielan.Główny cel działalności warsztatów to wdrożenie młodzieży i dorosłych w aktywne obcowanie ze sztuką fotograficzną i pokrewnymi sztukami wizualnymi jako alternatywną formą spędzania wolnego czasu. Dodatkowym aspektem działalności jest odciągnięcie uczestników od ewentualnie patogennego wpływu środowiska ulicznego oraz usunięcie nudy - częstej przyczyny powstawania zachowań społecznie nieakceptowanych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Następny etap warsztatów wymaga profesjonalnego sprzętu. Wszyscy obecni uczestnicy deklarują chęć uczestniczenia w zajęciach w w latach następnych i tu powinna wkroczyć technika cyfrowa którą moze zapewnić nowoczesny sprzęt fotograficzny.

Korzyści:

- opanowanie umiejętności technicznych

- obycie ze sztuką, opanowanie umiejętności interpretacji dzieła sztuki

- rozbudzenie potrzeb obcowania czynnego i biernego z kulturą

- alternatywna interpretacja dzieła sztuki i inne postrzeganie świata

Aby uatrakcyjnić warsztaty i przejść do bardziej profesjonalnego etapu zajęć są potrzebne dodatkowe środki finansowe do zrealizowania na:

- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego

- zakup dodatkowego sprzętu fotograficznego

- zakup programu komputerowego do obróbki zdjęć Photoshop Lightroom


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup:

- cyfrowego aparatu fotograficznego Nikon D 530 z obiektywem 18-105 mm AF-DX cena 2799 zł

- program komputerowy Photoshop cs 6 win pl cena 3499 zł

- statyw cena 86 zł

- karta pamięci cena 80 zł

- 2 szt. lampy studyjne Quantum Move 300 cena 206 zł

- tło kartonowe cena 130 zł

- 3 szt. parasolki rozpraszające światło 100 zł


Całkowity koszt projektu: 6 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki