Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-06-01 15:55:43
Powrót do projektu

Remont nawierzchni dróg [Białołęka i Mokotów]na Białołęce i Mokotowie

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Lewandów - 500 metrów

- Oknicka - 175 metrów

- Kobiałka - 450 metrów (odc. Płochocińska - most)

- Bobrowiecka - 400 metrów (odc.Chełmska - Bobrowiecka 3)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont zniszczonej nawierzchni górnej:

- Lewandów - 500 metrów odc. Głębocka (od inwestycji ZMID) do ul. Lewandów 40a

- Oknicka - 175 metrów

- Kobiałka - 450 metrów (odc. Płochocińska - most)

- Bobrowiecka - 400 metrów (odc. Chełmska - Bobrowiecka 3)
Opis projektu:
Remont zniszczonej nawierzchni górnej ulic:

- Lewandów - 500 metrów odc. Głębocka (od inwestycji ZMID) do ul. Lewandów 40a

- Oknicka - 175 metrów

- Kobiałka - 450 metrów (odc. Płochocińska - most)

- Bobrowiecka - 400 metrów (odc. Chełmska - Bobrowiecka 3)Obecna infrastruktura na wskazanych ulicach to krytyczny stan technicznym nawierzchni jest w krytycznym stanie technicznym z obniżoną nośnością konstrukcji. Remont nawierzchni asfaltowej poprawi stan części jezdni na wschodniej Białołęce.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nowa nawierzchnia jezdni zapewni większy komfort i bezpieczeństwo przejazdu, wraz z nową jezdnią należy:

- poprawić rozwiązania wysokościowe jezdni w obszarze przejść dla pieszych, aby woda nie spływała na przejścia dla pieszych;

- wykonać pobocza z kruszywa, co poprawi chłonność oraz komfort pieszych korzystających z ww. przejść.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- Lewandów odc. Głębocka (od inwestycji ZMID) do ul. Lewandów 40a

2700 m2 x 500 zł = 1 350 000 zł

Koszty pozostałe: 50 000 zł

Razem 1 400 000 zł- Oknicka

Remont zniszczonej nawierzchni jezdni w ul. Oknickiej – długość 175 m - szer. 6 m, koszt - 130 000 zł- Kobiałka

opinia pozytywna 2 900 m2 X 500 zł = 1 450 000 zł

Koszty pozostałe: 50 000 zł

Razem 1 500 000 zł- Bobrowiecka odc. Chełmska – Bobrowiecka 3

Frezowanie nawierzchni 4500m2 x 500 zł = 2 250 000,00

Koszty pozostałe (organizacja ruchu itd.) = 100 000,00

Suma : 2 350 000,00

Aktualnie Łączny koszt: 5 380 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 380 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki