Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-06-01 09:13:55
Powrót do projektu

Zielony Plac Wileński dla Pragi

status: Oceniony negatywnieDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Wileński
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie ponad 12 nowych drzew na placu Wileńskim i zazielenienie zabetonowych fragmentów placu.
Opis projektu:
Obecnie Plac Wileński w ogóle nie pełni roli placu przyjaznego ludziom. Znajdują się przy nim reprezentacyjne budynki Dyrekcji PKP oraz cerkwi, natomiast mija się je w pośpiechu do metra i nic nie zachęca do pozostania na placu. Dużą bolączką są ogromne połacie betonu, asfaltu oraz kostki i brakuje na nim zieleni.Projekt zakłada:

1) rozpłytowanie kostki w miejscu obecnej stacji Veturilo oraz posadzenie tam 12 drzew i bylin

2) rozpłytowanie wysepek dzielących jezdnię oraz fragmenty przystanków

3) założenie zielonych dachów na wiatach przystankowych

4) połączenie mis przy "małej" Targowej

5) posadzenie 8 drzew przy budynku DOKP (wschodnia część placu)

6) wyrównanie alejek prowadzących do metra przy cerkwi

7) ujednolicenie zieleni między rozpłytowaną częścią placu a miejscem obecnej zieleni
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na Placu Wileńskim obecnie dominuje beton oraz asfalt. Realizacja projektu zwiększyłaby powierzchnię zieloną placu, co korzystnie wpłynęłoby na dobrostan mieszkańców, jakość powietrza oraz pomogłoby w walce z wyspą ciepła, jaką jest ten obszar Pragi-Północ.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Poniżej koszty:

1. rozpłytowania wysepek dzielących jezdnię oraz fragmenty przystanków

2. połączenia mis przy "małej" Targowej wraz z wykonaniem nasadzeń zieleni niskiej

3. posadzenia 8 drzew przy budynku DOKP (wschodnia część placu) – pod warunkiem nasadzeń drzew formowanych

4. wyrównania alejek prowadzących do metra przy cerkwi – remont ciągu pieszego

Mając na uwadze powyższe informujemy, że szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z dokumentacją projektową oraz oznaczeniem projektu wynosi: 380.000 zł. brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
380 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Wileński.png