Zespół Rejonu Ogrodniczego 9 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-27 11:48:16
Powrót do projektu
Ochrona

Ekologiczna ochrona zachodniej części parku Parku Skaryszewskiego przed dużym hałasem ekologiczną osłoną hałasem i zanieczyszczeniem powietrza poprzez posadzenie pasa krzewów wzdłuż Alei Zielenieckiej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wzdłuż zachodniej części parku Skaryszewskiego wzdłuż alei Zielenieckiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Mapka się nie wyświetla. Więc załączam poniżej plik pdf z mapką i koncepcją. Załączam również link do folder z nagraniami hałasu i lokalizacji- https://bit.ly/3offC1H

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ekologiczne i estetyczne zielone osłony chroniące zabytkowy Park Skaryszewski przed hałasem i odgradzające roślinność/spacerowiczów przed szkodliwym działaniem spalin od strony Alei Zielenieckiej.
Nasadzenia krzewów chroniące zachodnią część Parku Skaryszewskiego przed szkodliwymi skutkami hałasu i emisji spalin Alei Zielenieckiej. Obszar o przewadze roślin zimozielonych stanowiących naturalny pas filtrujący i pochłaniający wszelkie zanieczyszczenia.
Opis projektu:
Zachodnia część zabytkowego Parku Skaryszewskiego jest narażona na duży uciążliwy ciągły hałas od Strony strony Alei Zielenieckiej. W tej części park jest poniżej poziomu szosy i wyniesiona ulica miejscami nawet 4 m ponad gruntem sprawia, że poziom odczuwalnego hałasu jak i emisja zanieczyszczeń jest nieznośny nawet wieczorem, a nawet o każdej porze dnia i roku, co wyłącza dużą część parku Parku ze spacerów (wewnątrz parku i ćwiczeń na umieszczonej w tym rejonie siłowni. Nawet wewnątrz Parku słychać hałas szosy i czasami czuć spaliny).!Stąd pomysł, aby zachodnią część Parku Skaryszewskiego, z jego pięknymi kompozycjami pięknym układem starych drzew i krzewów, z urokliwymi zakątkami jak np. Ogród Różany, ochronić maksymalnie przed hałasem i spalinami. Z uwagi na zabytkowy charakter parkuParku, nie mogą to być „zwykłe” betonowe czy szklane ekrany. Dlatego proponujemy osłony w postaci naturalistycznych nasadzeń wkomponowanych w istniejące założenie parkowe złożone z roślin specjalnie do tego wyselekcjonowanych. Osłona z roślinności miałaby , które historycznie występowały w Parku, zarazem świetnie nadających się do ochrony wszystkich użytkowników przed wyżej wspomnianymi zagrożeniami.Nasadzenia ochronne miałyby się ciągnąć wzdłuż Alei Zielenieckiej po stronie parkuParku. Rośliny mogłyby zostać posadzone tuż przy chodnikuzostaną posadzone na skarpie za murkiem i swobodnie opadając w wewnętrzną część skupiny tworzącą ostoję przyrody. Początek osłony znajduje się na wysokości zaczynać się będzie od wejścia (schodów) do parku w rejonie przystanku Rondo Waszyngtona 03 . Koniec osłony znajduje się w miejscu, gdzie ulica zaczyna sąsiadować z jeziorem Kamionkowskim a koniec przy wjeździe do Parku od al. Zielenieckiej (orientacyjne miejsca początku i końca osłony pokazane są na załączonej mapce). Łączna długość osłony to około 700 metrówŁączny obszar obsadzeń wynosi 3600 m2.Osłona składałaby się z roślin tak skomponowanych, żeby aby pochłaniały hałas i spaliny (dość gęste i najlepiej całoroczne). Rośliny mogłyby być tak zróżnicowane, żeby stanowić osłonę na różnych wysokościach: tuż przy ziemi – żywopłot, krzewy, wyżej – drzewa. Więcej informacji na temat zielonych osłon i gatunków roślin można znaleźć pod linkiem: https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zielone-ekrany-akustyczne/?fbclid=IwAR1AcKuC9X8D8_NLtOS5taqUhGk9FlpxE8kY851YMvxrEGUs01zOksTVAD8w dużej mierze zimozielone). Krzewy mają wypełniać lukę średnio wysokiej roślinności. Do tej funkcji świetnie mogły by się nadawać cisy, kaliny czy derenie. W tej chwili teren porastają sędziwe stare drzewa (dęby i klony), które bez krzewów i małych drzewek nie stanowią wystarczającej izolacji i ochrony dla tego terenu.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zachodnia część parku Skaryszewskiego jest narażona na duży ciągły hałas od strony Alei Zielenieckiej. W tej części park jest poniżej poziomu szosy i poziom odczuwalnego hałasu jak i zanieczyszczeń jest nieznośny nawet wieczorem i wyłącza dużą część parku ze spacerów.

W tej części park jest bardzo urokliwy i kameralny. Sprzyja spacerom i rekreacji. Znajdują się tutaj stare drzewa (rzadki ekosystem roślin) i mieszkają zwierzęta np. wiewiórki, ptaki (w 2016 roku profesor SGGW ocenił, że jest to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie słychać śpiew słowików). Hałas wytwarzany przez jadące samochody jest obecnie w tym miejscu bardzo duży. Natężenie ruchu jest spore. Ekologiczne i estetyczne zaprojektowane osłony w postaci nasadzeń specjalnych roślin (wzdłuż zachodniej części parku Skaryszewskiego) pozwolą na istotne wyciszenie hałasu, zredukują poziom pyłów i spalin (blokada spalin i generacja tlenu dzięki zieleni), dzięki czemu ta część parku stanie się przyjemna i będzie się nadawać do rekreacji, odpoczynku. Wpłynie to na poziom komfortu i zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego mieszkańców i spacerowiczów. Spacery w parku Skaryszewskim to jedna z nielicznych okazji do rekreacji, ruchu i odskocznia od siedzącego trybu pracy podczas pandemii COVID19.Z każdym rokiem w zaskakującym tempie wzrasta gęstość zabudowy miast, zwiększa się ilość ich mieszkańców, rozwijają się przemysł, handel i usługi. Za tym wszystkim postępuje wzrost liczby samochodów, które nieustannie poruszają się po trasach komunikacyjnych. Natężenie ruchu jest coraz większe i zwiększa się hałas. Mieszkańcy miast odczuwają to już nie tylko za dnia, ale też i nocami.Wystarczy powiedzieć, że dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40-60 dB w dzień, a 30 - 50 dB w nocy. Średni poziom hałasu wynosi na ulicach dużych miast 70 dB. Link do nagrań ze słyszalnym hałasem od Alei Zielenieckiej- https://bit.ly/3offC1HŻeby zrozumieć sytuację mieszkańców zabudowań sąsiadujących ze źródłami takiego hałasu wystarczy uświadomić sobie, że już natężenie 70 dB wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka (napięcie, zmęczenie, bezsenność, bóle głowy, wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia pracy serca). Dodatkowym czynnikiem są zanieczyszczenia spalinami wynikając z ruchu samochodowego np. negatywny na układ nerwowy- Szczególnie istotne pod tym względem wydają się być emitowane z rur wydechowych bardzo drobne pyły, czyli PM 0.1 (ang. ultrafine particles). Tak małe cząstki mogą przedostawać się z płuc do układu krążenia i z krwią dalej do różnych organów, także do mózgu. Udowodniono negatywny wpływ na zaostrzenia astmy, układ krążenia i wpływ na rozwój płodu. Więcej informacji można znaleźć pod linkami : https://smoglab.pl/wplyw-zanieczyszczen-z-motoryzacji-na-zdrowie/#:~:text=Motoryzacja%20jest%20wa%C5%BCnym%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em%20wielu,opon%2C%20klock%C3%B3w%20i%20tarcz%20hamulcowych. Ekrany z zieleni nie tylko poprawiają jakość powietrza, ale również potrafią skutecznie uchronić przed hałasem i są przy okazji estetyczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zielone-ekrany-akustyczne/?fbclid=IwAR1AcKuC9X8D8_NLtOS5taqUhGk9FlpxE8kY851YMvxrEGUs01zOksTVAD8

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • zdrowie publiczne
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby ceniące spokój
 • estetykę

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Mapka- położenie zielonej osłony chroniącej zachodnią część parku Skaryszewskiego przed dużym hałasem v2.pdf
  • BO1908copy.jpg