Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 14:41:53
Powrót do projektu

WARSZAWSKA FARMA MIEJSKA – edukacja, ekologia, natura

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka nr 15, obręb 40614 między elektrociepłownią Żerań a Trasą S8

projektodawca uwzględnia możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu projektu
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Duża, miejska działka z dala od zabudowań i z dobrym dojazdem - idealna pod utworzenie farmy miejskiej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie pierwszej w Warszawie farmy miejskiej, która będzie miejscem uprawy warzyw, owoców, kwiatów, zbóż i ziół, hodowli pszczół, drobiu i zwierząt (w formie mini Zoo).

Miejsce to ma służyć edukacji ekologicznej oraz promocji uprawy warzyw i owoców w mieście.

Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie pierwszej w Warszawie farmy miejskiej, która będzie miejscem uprawy warzyw, owoców, kwiatów, zbóż i ziół, hodowli pszczół, drobiu i zwierząt (w formie mini Zoo).

Miałyby znaleźć się na niej budynki gospodarcze, zagrody / wybiegi dla zwierząt, ule, szklarnie i tunele foliowe, duża, zadaszona wiata z paleniskiem, ścieżka edukacyjna, ogród sensoryczny oraz naturalny plac zabaw.

Farma ma funkcjonować od marca do października i przez ten okres oferować różnorodność tematów i zagadnień związanych z kalendarzem upraw.

Jej głównym zadaniem będzie edukacja i promocja ekologicznego stylu życia, a produkowana na niej żywność będzie mogła wspierać warszawskie ośrodki pomocy społecznej.

Goście dowiedzą się skąd biorą się mleko, jajka, miód, mąka i wiele innych produktów spożywczych. Będą mieli okazję sami uczestniczyć w zbiorach oraz w przygotowywaniu pożywienia.

W tygodniu farma będzie otwarta na zorganizowane grupy z placówek dydaktycznych, dla których prowadzone będą zajęcia tematyczne, zaś w weekendy i święta będą mogli odwiedzać ją wszyscy mieszkańcy.

Będą mogły odbywać się na niej szkolenia, wykłady, warsztaty kulinarne, imprezy tematyczne i wiele innych.

Jeżeli projekt będzie mógł być realizowany to do współpracy zostanie zaproszona Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która będzie mogła uczynić farmę miejscem doskonalenia swoich studentów oraz prowadzenia prac naukowych.

Farma miałaby powstać na dużej działce miejskiej u zbiegu Białołęki i Pragi Północ – z dala od zabudowań, na otwartej przestrzeni, blisko brzegu Wisły, z dogodnym dojazdem.

Na farmie miałyby zostać zastosowane ekologiczne rozwiązania, jeśli chodzi o energię elektryczną i ogrzewanie oraz wykorzystanie odpadów BIO (farma wiatrowa, lampy solarne, panele słoneczne, kompostowniki).

W ramach projektu, w każdej z dzielnic Warszawy, odbędą się otwarte warsztaty poświęcone promocji upraw warzyw i owoców w warunkach miejskich.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warszawska Farma Miejska byłaby pierwszym takim obiektem w naszym mieście.

Otworzyłaby nowe możliwości kształcenia i uświadamiania mieszkańców w zakresie ekologii, zdrowego żywienia oraz promowania uprawy warzyw i owoców w przestrzeni miejskiej.

Jednocześnie stałaby się atrakcyjnym i unikatowym miejscem do spędzania wolnego czasu dla Warszawiaków.

Idea farm miejskich rozwija się na całym świecie, a powrót do zdrowych nawyków żywieniowych opartych na naturze to bardzo ważna kwestia w kontekście zdrowia całego społeczeństwa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 950 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Farma_plakat.png