Autor projektu - zmiany z 2016-03-12 13:06:04
Powrót do projektu

Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdówej

status:


Oświetlenie ruchliwego, uczęszczanego węzła rowerowego, leżącego na jednej z głównych tras rowerowych wschód-zachód.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.005862057209
szerokość geograficzna: 52.259063452926

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skwer między Wenedów, Słomińskiego, Wisłostradą i Zakroczymską. Droga rowerowa (zakręt) na tyłach przystanku komunikacji miejskiej Park Traugutta.

Istotne informacje o lokalizacji

Droga rowerowa wzdłuż Słomińskiego: węzeł rowerowy na południowej skarpie Słomińskiego, skwer przy Wenedów oraz zakręt drogi rowerowej za przystankiem Park Traugutta.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Asfaltowe drogi i węzeł są otwarte dla ruchu pieszego i rowerowego. Teren skweru jest łącznikiem pieszym między Nowym Miastem i przystankami tramwajowymi mostu. Węzeł rowerowy leży na ruchliwym szlaku wschód-zachód, od Pragi Północ na Śródmieście i Wolę oraz od Wisłostrady do Centrum.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje montaż 4 lamp parkowych wg załączonych rysunków. Pozostałe alejki pieszo-rowerowe i rowerowe są dostatecznie oświetlone lampami ulicznymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W godzinach rannych i wieczornych przemieszczanie się rowerem na jednej z szybszych tras wschód-zachód jest obecnie niebezpieczne. Blask lamp w ulic Wenedów i Słomińskiego jest niewystarczający, w miesiącach ciepłych dodatkowy cień rzucają korony drzew i przystanek. Dzięki dobremu oświetleniu zostanie zmniejszone prawdopodobieństwo wypadku. Celem projektu jest doprowadzenie do maksymalnego wyeliminowania zagrożeń na terenie węzła rowerowego i dołączających alejkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

4 parkowe lampy diodowe (z poradnika "ile kosztuje miasto") po 8 tys zł


Całkowity koszt projektu: 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty energii 80 zł za 1 latarnię diodową czyli 320 zł rocznie za całość


Całkowity koszt eksploatacji: 320,00 zł

Załączniki

  • 3 lampy Wenedów.jpg
  • 4 latarnia.jpg
  • 4 latarnia na górze.jpg