Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 16:31:28
Powrót do projektu

Bezpieczny las… bo przecież każdy może zgubić drogę do domu - Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań jako wsparcie działań poszukiwawczych na terenie m.st. Warszawa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Daniłowiczowwska 18

00-093 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt nie ma swojego adresu, punktu na mapie czy wskazówki jak dojechać - choć siedziba jednostki jest na terenie Warszawy. Obejmuje swym zasięgiem całą Warszawę i okolicę. Każdy park, las czy rezerwat. Odcinek Wisły na całym jej warszawskim odcinku. Zaginięcia zdarzają się wszędzie. Od Lasku Kabackiego, przez Las Bielański po Park Młociński aż po cały Kampinoski Park Narodowy. Tysiące hektarów do przeszukania. Edukować chcemy w szkołach na terenie każdej z dzielić - na miarę swojej dostępności.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
„Bezpieczny las…” to projekt nastawiony na zwiększenie skuteczności działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Warszawy oraz jej okolic oraz edukację najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Jesteśmy ratownikami-ochotnikami. Szukamy zaginionych w terenie trudnodostepnym. Zaginieni to głównie ludzie starsi i schorowani, a także osoby które chcą przedwcześnie zakończyć życie.

Pomóż nam pomagać.
Opis projektu:
SMS: „ALARM. Poszukiwania. Wyjazd: 30 min.”Jesteśmy ratownikami-ochotnikami na co dzień pracującymi m.in. jako specjaliści, informatycy, ratownicy medyczni, handlowcy. Jest wśród nas również wielu studentów. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia z tytułu działalności w jednostce, a nasze doświadczenie i wiedza to efekt ogromnego zaangażowania i mnóstwa czasu, który poświęcamy na doskonalenie umiejętności. Jeśli zadzwoni telefon alarmowy, porzucamy zakupy, wzywamy opiekunkę do dzieci, prosimy szefa o możliwość wyjścia z pracy i jak najszybciej udajemy się do jednostki. Przebieramy się, kompletujemy wyposażenie i jedziemy. Jesteśmy członkami Polskiego Czerwonego Krzyża.Kto potrzebuje naszej pomocy?Najczęściej wyjeżdżamy szukać zaginionych w terenie zielonym, tj. na terenie lasów, łąk, pól uprawnych oraz nieużytków. Zaginieni to głównie ludzie starsi i schorowani, a także osoby z problemami, które chcą przedwcześnie zakończyć swoje życie. Czasem szukamy też zaginionych dzieci, lecz na szczęście tych interwencji jest najmniej. Gęsta roślinność nieużytków rolnych utrudnia dostrzeżenie osoby zaginionej. Korony drzew uniemożliwiają lub ograniczają widoczność z powietrza dla załóg śmigłowców. Infrastruktura dróg uniemożliwia dojazd karetki bezpośrednio do odnalezionego. Zróżnicowany teren stanowi fizyczne wyzwanie dla ratowników.Jak szukamy?Powodzenie działań poszukiwawczych zależy w dużej mierze od dostępności wykwalifikowanych ratowników uczestniczących w akcji oraz narzędzi technicznych. W ramach Czerwonego Krzyża staramy się łączyć ogromną motywację ludzi do pomocy innym oraz nowoczesną technologię. Charakter szkolenia naszych ratowników skierowany jest na poznawanie technik i metod prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie trudnodostępnym.Najbardziej cieszy nas, gdy zaginiony wraca do rodziny18 listopada 2020 r. m.in. ratownicy naszej jednostki prowadzili poszukiwania osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera, która nie potrafiła odnaleźć drogi do domu. Przez ponad 48 godziny błąkała się po lasach i mokradłach. Po odnalezieniu i udzieleniu pomocy starsza pani została ewakuowana do najbliższej utwardzonej drogi, a następnie przetransportowana do szpitala.6 lipca 2020r. prowadziliśmy poszukiwania zaginionego mężczyzny. Pomocy medycznej odnalezionemu udzieli bezpośrednio na miejscu ratownicy naszej jednostki. Następnie trafił do szpitala.W lipcu 2019r. uczestniczyliśmy w największych poszukiwaniach w historii Policji, nagłośnionej przez wszystkie media, które jednocześnie były najdłuższą i największą akcją poszukiwawczą dla naszych ratowników. Za zaginionym dzieckiem przeszukano tysiące hektarów terenu. W użyciu znalazły się m.in. drony, śmigłowce, kamery termo i noktowizyjne, ale również psy tropiące, poszukiwawcze i innych specjalności. Przeszukaniu poddano tereny otwarte, pustostany, kanały irygacyjne, studzienki, przepusty i różnego rodzaju obiekty inżynieryjne. Dla naszej jednostki to dziesiątki sektorów – zarówno tych „przechodzonych” jak i wyrysowanych na mapie – gdyż głównie w obszarze planistyki skupia się obecnie nasze wsparcie na rzecz Policji. Są to setki wypracowanych roboczogodzin.Prosimy o wsparcie by nieść pomocPosiadamy wysoki poziom wyszkolenia, sprzęt do wsparcia poszukiwań w postaci specjalnych urządzeń GPS z mapami oraz pojazd do transportu ratowników. Zakupiony quad doposażyliśmy w kosz ewakuacyjny do pracy w trudnym terenie, zestaw ratownictwa medycznego oraz środki łączności. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego sprzętu brakuje jednego ważnego elementu: pojazdu sztabowego - Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań. Przekracza to finansowe możliwości naszej jednostki oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. W związku z tym chcielibyśmy uzyskać wsparcie mieszkańców Warszawy w realizacji projektu „Bezpieczny las…” poprzez jego dofinansowanie kwotą 315 000 zł (budżet Projektu umieściliśmy w załączeniu, na dole strony). Stąd nasza ogromna prośba i apel o pomoc w doposażenie ratowników w sprzęt pełniący rolę pojazdu sztabowego w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie zielonym m.st. Warszawy oraz jej okolic, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa jej mieszkańców.Do kogo trafi sprzętDziałania poszukiwawcze wspiera Grupa Ratownictwa PCK Warszawa - jednostka podstawowa Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi członkowie to ratownicy-ochotnicy, wolontariusze. Dzięki swojemu przygotowaniu do działań poszukiwawczo-ratowniczych stanowi trzon reagowania Czerwonego Krzyża w centralnej Polsce. Jednostka jest stale gotowa do wspierania służb i miasta w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas:

- klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych

- poszukiwania osób zaginionych w terenie trudnodostępnym

- wypadków w transporcie zbiorowym

- operacji humanitarnych na terenie kraju oraz za granicą

- innych zdarzeń nadzwyczajnychProfilaktykaWszyscy znamy powiedzenie, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Chcemy przeciwdziałać, by akcji poszukiwawczych było jak najmniej. W związku z tym w ramach Projektu chcemy dotrzeć do warszawskich placówek oświatowych (10 miejsc), gdzie chcemy propagować bezpieczne zachowania oraz pierwszą pomoc przedmedyczną - budując nie tylko postawy obywatelskie ale też kształtując zaufanie do służb ratowniczych. Poprzez naukę pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w lesie chcemy oddziaływać na postawę młodych warszawiaków, którzy w przyszłości będą kształtować nasze społeczeństwo. Ponadto ratownicy i ich sprzęt, w tym samochód o którym mowa wraz z wyposażeniem, będą współuczestniczyć w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych na terenie miasta m.in. na terenie obiektów użyteczności publicznej. Takie działania pozwalają na zgrywanie służ, wymianę doświadczeń, a tym samym dają większe szanse na powodzenia akcji ratowniczej. Wszystkie działania poszukiwowczo-ratownicze, profilaktyczne oraz szkoleniowe prowadzone z wykorzystaniem mienia zakupionego w ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane nieodpłatnie. Sam pojazd oraz jego wyposażenie będą dostępne dla zainteresowanych warszawiaków zarówno w placówkach oświatowych jak i wydarzeniach miejskich, które związane będą z edukacją, profilaktyką i innymi wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. Zajęcia profilaktyczne to nie tylko szkoły. Z pracą ratowników, ich wyposażeniem w tym zakupionym pojazdem będzie można zapoznać się w siedzibie jednostki, gdzie będzie ulokowany zakupiony pojazd wraz z wyposażeniem. Dla mieszkańców Warszawy zostanie przygotowana odpowiednia "ścieżka edukacyjna" pokazująca zarówno kim są ratownicy, z jakimi mierzą się wyzwaniami oraz jaki sprzęt wykorzystują podczas akcji poszukiwawczych. Takie działania będą realizowane w każdym dniu tygodnia, min. 25 godzin w tygodniowo, pomiędzy 6:00-22:00. Jednostka, która będzie dysponowała sprzętem oparta jest o wolontariat, a w ramach organizowanego cyklicznie naboru będzie można również do jednostki dołączyć i w pełni korzystać z zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego środków.Ratownicy na co dzieńSwoją wiedzę i narzędzia udostępniamy innym – jesteśmy zapraszani do prowadzenia szkoleń m.in. dla policjantów i strażaków. W czasie poszukiwań oraz prowadzenia szkoleń z tego obszaru jesteśmy partnerem Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Prowadzimy bezpośrednie działania w terenie. Wspieramy proces dowodzenia, w tym prace planistyczne prowadzonych w celu odnalezienia osoby zaginionej. Zabezpieczamy od strony medycznej prowadzone działania poszukiwawcze. Dbamy o bezpieczeństwo warszawiaków oraz turystów m.in. protestów społecznych na ulicach warszawy czy też podczas EURO 2012. Pracujemy w każdych warunkach - bez względu na porę dnia, porę roku, warunki atmosferyczne. Zawsze gotowi do wyjazdu.Działalność Grupy Ratownictwa PCK Warszawa od początku swojego istnienia silnie związana jest z m.st. Warszawa oraz wydarzeniami, których organizatorem jest Urząd Miasta, jak i odbywającymi się na jego terenie. Ratownicy Czerwonego Krzyża dbają o bezpieczeństwo podczas uroczystości państwowych, okazjonalnych i rocznicowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz innych, które gromadzą wielotysięczną rzeszę mieszkańców Warszawy i jej gości. Naszych ratowników można spotkać wielokrotnie podczas wydarzeń organizowanych na terenie poszczególnych dzielnic, gdzie podczas imprez i pikników dbamy nie tylko o bezpieczeństwo, ale również prowadzimy działalność edukacyjną – propagując wiedzę na temat bezpiecznych zachowań oraz zasad pierwszej pomocy. Wspólnie ze służbami miejskimi doskonalimy swoje umiejętności podczas ćwiczeń zgrywających procedury współdziałania – po to by Warszawa była jeszcze bezpieczniejsza. Od 2015 roku zaangażowaliśmy się również w działania podejmowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa wobec osób bezdomnych. W okresie najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznymi, tj. temperatur oscylujących lokalnie nawet do – 20'C, ratownicy Czerwonego Krzyża razem ze Strażą Miejską m.st. Warszawa prowadzili kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych (m.in. altan działkowych, pustostanów i kanałów ciepłowniczych) oraz udzielali pomocy medycznej. W 2018r. zainicjowaliśmy projekt „Bezpiecznie nad Wisłą”, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad rzeką. Patrole medyczne na pojeździe typu quad obecne były od piątku do niedzieli w okresie wakacyjnym na odcinku prawobrzeżnym od mostu Gdańskiego do mostu Poniatowskiego, w tym na plażach Rusałka i Poniatówka.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
„Bezpieczny las…” to projekt społeczny nastawiony na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie zielonym, tj. na terenie lasów, łąk, pól uprawnych oraz nieużytków m.st. Warszawy oraz akcje profilaktyczne mające edukować najmłodszych mieszkańców Warszawy w zakresie bezpiecznych zachowań i pierwszej pomocy. Działania te mają na celu zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie w wymienionym zakresie. Projekt nie przyniesie żadnej ze stron korzyści materialnych, jednak jest ważny społecznie. Według policyjnych statystyk z każdym rokiem wzrasta liczba zaginięć, rośnie więc zapotrzebowanie na naszą pomoc. Tylko na terenie centralnej Polski w 2017r. zaginęły 1544 osoby, w tym 594 to osoby małoletnie – co stanowi 38,5% wszystkich zaginięć. Rośnie też liczba działań realizowanych przez naszą jednostkę jako podmiotu wspierającego działania poszukiwawcze (z 2 w 2015r., przez 10 w 2016r., 15 w 2017r., 22 w 2018r., 28 w 2019 r., po 14 w 2020 r.). Cały czas doskonalimy swoje umiejętności. Uczestniczymy w konferencjach, bierzemy udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, organizujemy treningi jak i jesteśmy na nie zapraszani. Nasi ratownicy jako osoby posiadające wiedzę i doświadczenie są prelegentami na konferencjach, a jako jednostka współorganizujemy od kilku lat, wspólnie z Komendą Główną Policji, największe w kraju ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze. Podnosimy swoje kompetencje by w jeszcze większym stopniu mieć możliwość pomagania osobom zaginionym i ich rodzinom. Wraz ze zwiększeniem naszego zaangażowania nie rośnie jednak standard naszego wyposażenia. Jesteśmy częścią Stowarzyszenia o ugruntowanej pozycji wśród organizacji pozarządowych o rozpoznawalnej na całym świecie misji, jednak dalej jesteśmy podmiotem, którego funkcjonowanie opiera się o wsparcie zewnętrzne. Wyposażenie przeznaczone przez GR PCK Warszawa na rzecz realizacji projektu to ponad 180 000 zł. Każdy jego element (GPS-y, środki łączności, quad, pojazd transportowy) pozyskaliśmy dzięki własnemu zaangażowaniu. Projekt „Bezpieczny las…” w swych założeniach zakłada, że przez zadany okres czasu ratownicy GR PCK Warszawa będą pełnić rotacyjny dyżur utrzymując gotowość na rzecz wsparcia działań poszukiwawczych w zakresie planowania ich przebiegu oraz wsparcia w zakresie ich prowadzenia w terenie zielonym, co jest obecnie naszym głównym zadaniem.„Bezpieczny las…” to projekt społeczny, którego częścią jest stworzenie Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań jako pojazdu o wszechstronnym zastosowaniu oraz koncepcji, która przy jak najbardziej racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych, pozwoli na wsparcie działań poszukiwawczych na terenie m.st. Warszawa.Pojazd sztabowy - Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań będzie:

1) wykorzystywany do koordynacji działań poszukiwawczych i ratowniczych

2) zapewniać dyżur dwuosobowego zespołu planistów posiadających kompetencje w zakresie analizowania i koordynowania działań poszukiwawczych oraz zarządzania zasobami osobowymi i sprzętowymi podczas tego typu akcji

3) służyć wsparciem eksperckim i analitycznym w sprawach dotyczących osób zaginionych w terenie zielonym, tj. co do których istnieje podejrzenie zagrożenia życia i zdrowia

4) posiadał możliwość kierowania pracami 125 osób na obszarze do 250 ha w jednym czasie

5) posiadał zaplecze techniczne i teleinformatyczne przyspieszające proces poszukiwań, m.in. poprzez zapewnienie narzędzi dla 25 zespołów poszukiwawczych

6) wyposażony będzie w środki łączności dające możliwość współpracy ze statkami powietrznymi Policji i Straży Granicznej

7) wyposażony zostanie w odpowiedni sprzęt medyczny i ratowniczy służący do ewakuacji zaginionegoKażde poszukiwania to setki kilometrów przebytych lasami, po polach, łąkach i innym terenie, często niedostępnym dla samochodów. Aby skutecznie przeszukać 100 ha lasu niezbędne jest pokonanie, najczęściej pieszo, blisko 70 kilometrów łącznie przez członków zespołów ratowniczych (Rezerwat przyrody Las Bielański - 152 ha, Rezerwat przyrody Las Kabacki - 903 ha, Kampinoski Park Narodowy - 38 544 ha). Transport sprzętu medycznego do odnalezionej osoby, a następnie jej ewakuacja w miejsce bezpieczne, to ogromny wysiłek dla ratowników – zwłaszcza po kilkugodzinnych poszukiwaniach. Stąd priorytetem są pojazdy oraz odpowiednie wyposażenie ratowników – pozyskiwane głównie dzięki pomocy partnerów, w tym władz samorządowych oraz ich jednostek organizacyjnych, np. Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa.W społeczeństwie nadal funkcjonują mity na temat zaginięć i pierwszej pomocy. Zaginiecie można zgłosić po 48 godzinach? Może zrobić to tylko rodzina? Nie prawda. Każdy natychmiast gdy tylko dotrze do niego informacja, że z osobą nie ma kontaktu albo gdy jej życie jest zagrożone. W czasie padaczki/epilepsji wkładamy coś miedzy zęby poszkodowanego? Nie prawda. Nic nie wkładamy. Zdecydowanie lepiej i bezpieczniej dla wszystkich gdy zadbamy o komfort psychiczny poszkodowanego.To tylko trzy z masy mitów, które przenoszą się z pokolenia na pokolenie. Chcemy pomóc je obalać wśród najmłodszych bo czym skorupka za młodu nasiąknie... Wierzymy, że dzięki edukacji poprawi się nie tylko wiedza na temat zaginięć i bezpiecznego zachowania w lesie ale też umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Tak prostej, a tak potrzebnej bo nie ma nic gorszego niż bezradność na miejscu wypadku.Dziś staramy się o to by mieszkańcy Warszawy byli jeszcze bezpieczniejsi. Do tego potrzebny jest Twój głos.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • ratownictwo i ochrona ludności
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy
 • bezpieczeństwo powszechne

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
315 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg5
 • Ramowy budżet.jpgpdf