Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-21 17:05:59
Powrót do projektu

Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie DDR pod wiaduktem Siekierkowskim, od Wału Zawadowskiego do Gwintowej.

status:


Projekt przewiduje montaż lamp parkowych diodowych między drogą rowerową a chodnikiem, pod wiaduktem Trasy Siekierkowskiej, na odcinku od Wału Zawadowskiego do ulicy Gwintowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.08514547348
szerokość geograficzna: 52.209609267108

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Pod aleją Józefa Becka 589 - od Wału Zawadowskiego do Gwintowej.

Istotne informacje o lokalizacji

Pod aleją Józefa Becka 589, droga rowerowa po stronie północnej.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ciąg pieszo rowerowy, droga rowerowa oraz chodnik pod Trasą Siekierkowską są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje montaż 16 lamp parkowych wg załączonego rysunku, pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem. Lampy diodowe, rozstawione co ok. 25 metrów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na ruchliwą drogę rowerową od zmierzchu pada cień krawędzi Trasy Siekierkowskiej. Granica rzucanego cienie biegnie dokładnie wzdłuż krawężnika drogi rowerowej. Na tym odcinku dochodzi często do kolizji rowerowych. Przejazd rowerowy przez ulicę Wał Zawadowski znajduje się w głębokim cieniu. Dzięki dobremu oświetleniu zostanie zmniejszone prawdopodobieństwo zderzenia. Celem projektu jest doprowadzenie do wyeliminowania zagrożeń. Przy zebrze przez Wał Zawadowski znajduje się punkt z przyłączami elektrycznymi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

16 parkowych lamp diodowych, wraz z okablowaniem, przyłączem i robotami towarzyszącymi: 140 000 zł

dokumentacja: 30 000 zł


Całkowity koszt projektu: 170 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty energii 80 zł za 1 latarnię diodową


Całkowity koszt eksploatacji: 1 280,00 zł

Załączniki

 • odcinek bez światła.jpg
 • przejazd rowerowy w cieniu.jpg
 • tak wygląda teraz 1.JPG
 • tak wygląda teraz 2.JPG
 • tak wygląda teraz 3.JPG