Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2021-06-01 14:24:32
Powrót do projektu

Idzikowskiego dla pieszych – remont chodnika oraz postawienie nowych latarni

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Idzikowskiego - odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont zniszczonego chodnika - odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej (chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy), przesunięcie latarni na odcinku na skarpie
Opis projektu:
Na ulicy Ludwika Idzikowskiego chodnik istnieje tylko po południowej stronie ulicy. Jest on bardzo zniszczony, a dodatkowo na odcinku na skarpie stoją latarnie, które umiejscowione są prawie na środku chodnika. Projekt zakłada:

1) Remont chodnika odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej (ważne info: w ramach innego zwycięskiego projektu z BO zakładane jest wybudowanie drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ul. Idzikowskiego od ul. Sobieskiego do ul. Piaseczyńskiej)

2) Postawienie nowych latarni wraz ze zmianą ich umiejscowienia, tak aby stały po południowej stronie chodnika a nie w jego obrębie jak obecnie - dotyczy odcinka ulicy Idzikowskiego na skarpie

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Chodnik na tym odcinku ulicy Idzikowskiego jest bardzo zniszczony, dodatkowo jest oraz znajduje się tylko po jednej stronie ulicy. Dodatkowo poruszanie Poruszanie się po nim dodatkowo utrudniają stojące w obrębie chodnika latarnie (również będące w nie najlepszym stanie). W wyniku realizacji projektu poprawi się wygoda i bezpieczeństwo pieszych korzystających z chodnika na tym odcinku ulicy Idzikowskiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Bukowińska –Ikara –koszt wykonania odcinka na tym odcinku to 633 m2 x400 zł = 253 200 zł + Projekt organizacji ruchu 15 000 zł

razem 268 200 zł.

ul. Płyćwiańskiej –ul. Imielińska - koszt wykonania chodnika na tym odcinku to 580 m2x 400 zł = 232 00 0 zł do tego Projekt organizacji ruchu 15 000 zł

razem 247 000 zł.Koszt wykonania 11 latarni standardowych to 220 000 zł.

Łącznie: 735 200

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
735 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg