Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2021-06-01 15:34:58
Powrót do projektu

Zielony ogródek przed Skwerem Oleandrów

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przy przejściu na Skwer Oleandrów od ulicy Polnej, pomiędzy budynkami Polna 18/20 i Polna 16, tuż przed zieleńcem.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ten to kontynuacja projektu BO2020 nr 891 – „Ławka przed Skwerem Oleandrów”. Ławka ta była naturalną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, co potwierdziła jej popularność. Jest to szlak przechodniów od przystanku Metra Metro Politechnika do Placu placu Unii Lubelskiej. projekt przewiduje rozpłytowanie części nawierzchni i wprowadzenie w to miejsce nasadzeń krzewów.
Opis projektu:
Jak potwierdził to rok 2021, ławka w tym miejscu – przy ulicy Polnej, pomiędzy budynkami Polna 18/20 i Polna 16, tuż przed zieleńcem przy wejściu na Skwer Oleandrów od ulicy Polnej, była strzałem w dziesiątkę. Na ulicy Polnej jest niewiele ławek, a jest to szlak przechodniów od przystanku Metra Politechnika do Placu Unii. Na ulicy Polnej powstają kolejne kawiarenki, jak np. nowopowstała po sąsiedzku kawiarnia "Frank". Ławka na ulicy Polnej, usytuowana przy zieleńcu i wejściu na Skwer Oleandrów, w prześwicie między budynkami Polna 18/20 i Polna 16, była naturalną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Obecna propozycja upiększenia i ożywienia martwego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ławki o nasadzenie krzewów oraz drzewa. Najlepiej obrazuje to skonfrontowanie obecnego stanu tej części ulicy Polnej (załączone zdjęcia: „Polna przed wejściem na Skwer-obecnie.JPG” oraz „Wejście na Skwer-obecnie.JPG”, „Zieleniec przed wejściem-obecnie.JPG”) z proponowanymi zmianami przedstawionymi na wizualizacjach, zdjęcia: „Zielony Ogródek przed Skwerem-1.jpg” oraz „Zielony_Ogródek_przed_Skwerem-2.jpg”.

Na projekt składają się:

1. rozpłytowanie części chodnika ok. 40 m2, likwidacja jednego miejsca postojowego,

2. nasadzenie krzewów,

3. dosadzenie drzewa. jako uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. polnejPolnej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przywracanie zieleni, poprawa estetyki otoczenia ulicy Polnej pomiędzy Trasą Łazienkowską i Placem Unii Lubelskiej. Jest to szczególnie ważne ze względu na młodzież, gdyż na tym odcinku ulicy Polnej znajdują się dwie szkoły średnie: XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego i Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowa wartość projekty wynosi 39100,00 zł

roboty budowlane - zakres drogowy 10000,00 zł,

dostawa i montaż wygrodzenia 15000,00 zł,

roboty ogrodnicze: wymiana podłoża 4000 zł, materiał roślinny, nasadzenia 8000,00 zł, posadzenie drzewa 2000,00 zł, oznaczenie projektu 100,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Zielony Ogródek przed Skwerem-1.jpg
 • Zielony_Ogródek_przed_Skwerem-2.jpg
 • Wejście na Skwer-obecnie.JPG
 • Polna przed wejsciem na Skwer-obecnie.JPG
 • Zielony_Ogródek_przed_Skwerem-2.jpg
 • Wejście na Skwer-obecnie.JPG
 • Polna przed wejsciem na Skwer-obecnie.JPG
 • Zieleniec przed wejściem-obecnie.JPG