Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2021-04-21 16:03:16
Powrót do projektu

Warszawska Akademia Siatkówki

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodki Sportu i Rekreacji w następujących dzilenicach:

Targówek, Wola, Praga Południe, Praga Północ, Park Kultury w Powsinie, Ochota, Włochy, Śródmieście, Mokotów, Bemowo i SCS Aktywna Warszawa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Organizacja bezpłatnych zajęć z gry w siatkówke wraz z zakupem sprzętu do treningów - siatek, piłek do siatkówki, numeratorów, trenażerów, rolerów, taśm, wózków na piłki, radarów do siatkówki.
Opis projektu:
Projekt polega na organizacji bezpłatnych zajęc siatkówki dla dzieci,młodzież, dorosłych i seniorów w sposób ogólnodostępny, także dla osób niepełnosprawnych.Grupy nie będą większe niż 20 osób a o zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń u organizatora. O wyborze grupy docelowej w danej placówce zadecyduje organizator zajęć biorąc pod uwage lokalne zapotrzebowanie oraz możliwosci organizacyjne. Zajęcia realizowane będą przez okres 6 miesięcy (w przypadku boisk do siatkówki plażowej miesiace letnie). O liczbie zajęć w tygodniu decyduje organizator, sugerowane 2-2,5 godz./tyg.Ośrodki sportu i rekreacji, realizujące zajęcia zostaną doposażone w brakujący sprzęt sportowy. Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców stolicy, pomoc w rowijaniu ich pasji oraz poprawa umiejętności w zakresie gry w piłkę siatkową.Organizacja zajęć wraz zakupem sprzętu w wybranych OSiRach za kwotę 20 000zł ( jeden ośrodek sportu.)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu będzie odpowiadała na duże zainteresowanie mieszkańców Warszawy zorganizowanymi zajęciami z zakresu gry w piłkę siatkową. Prowadzenie zajęć na wysokim poziomie wpływa na popularyzację siatkówki oraz zdrowego trybu życia zwłaszcza w czasach pandemii.Popularność piłki siatkowej jest uwidoczniona podczas meczów reprezentacji Polski, kiedy to hale sportowe są wypełnione do ostatniego miejsca. Projekt ma rozwiązać problem dostępności do zajęć na wysokim poziomie dla wszystkich chętnych. Aktywizacja i integracja społeczeństwa subregionu M. St. Warszawy poprzez dyscyplinę sportu jaką jest piłka siatkowa ma sporą szansę na powodzenie. Projekt jest skierowany do wszystkich szkółek siatkarskich z M.St. Warszawy chcących: doskonalić społeczeństwo w zakresie siatkówki przy wykorzystaniu niezbędnych sprzętów sportowych i organizować im wolny czas na sportowo.Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej jest niezwykle istotne z punktu widzenia zdrowotnego mieszkańców Warszawy. Ludzie coraz częściej zmagają się z problemem otyłości, braku ruchu, siedzącego trybu pracy. Sport pozwala ludziom zachować dobrą sprawność fizyczną i umysłową. Uczy dzieci i młodzież organizacji czasu pracy, obowiązkowości oraz współpracy z innymi a także przestrzegania zasad fair play. Aktualnie w dobie koronawirusa niezwykle istotne jest umożliwienie zrównoważonego rozwoju i dostępu do wszelkich form aktywności fizycznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przekazana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztu związanego z wynajmem sali, wynagrodzeniem trenerów, zaprojektowaniem plakatu informacyjnego oraz zakupem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki