Autor projektu - zmiany z 2016-02-19 18:37:30
Powrót do projektu

Park R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej

status:


Ścieżka rowerowa biegnąca przez Park im.R. Kozłowskiego cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród rowerzystów, ale także wśród pieszych spacerowiczów. O kolizję nie trudno. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez (1) budowę ścieżki pieszej wzdłuż ścieżki rowerowej (2) wymianę nawierzchni na ścieżce rowerowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.024205684662
szerokość geograficzna: 52.163497634346

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park im. R. Kozłowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Proponowana ścieżka piesza powinna być zlokalizowana wzdłuż / równolegle do istniejącej już ścieżki rowerowej - od przejścia pod ul. Surowieckiego, następnie przez Park im. R. Kozłowskiego i dalej przejściem pod trasą Dolina Służewiecka w stronę kładki nad Potokiem Służewieckim - aż do 'spotkania' istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. (patrz załączone mapki).


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • rodziny z dziećmi
 • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny - dla każdego, 24h na dobę, brak opłat


Pełny opis projektu

W poprzedniej edycji projekt zdobył 1144 głosy - o 12 za mało by zakwalifikował się do realizacji. W związku z tym - w tej edycji zgłaszam projekt ponownie. Tym razem musi się udać! ;)Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w Parku im. R. Kozłowskiego poprzez:

(1) budowę ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej

(2) wymianę nawierzchni na istniejącej ścieżce rowerowej (odcinek w Parku Kozłowskiego -obecnie kostka brukowa).Ścieżka piesza (łącznie ok. 550m):

odcinek A, długość 400m, przebieg: od przejścia pod ul. Surowieckiego, przez Park im. R. Kozłowskiego do przejścia pod trasą Dolina Służewiecka. Jeśli stan techniczny pozwoli - wskazane wykorzystanie 'recykling' kostki, z której zbudowana jest aktualnie ścieżka rowerowa.

odcinek B, długość ok. 150m, przebieg: od przejścia pod trasą Dolina Służewiecka do 'spotkania' z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową. Dokładny przebieg do wyznaczenia (opcje: remont istniejącego chodnika + łagodniejsze zejście zamiast schodów lub w miejscu ścieżki wydeptanej przez pieszych - patrz załączona mapka).Ścieżka rowerowa:

Istniejąca ścieżka rowerowa nie odpowiada aktualnym standardom - wykonano ją z kostki brukowej, z upływem czasu pojawiły się nierówności. Wymiana nawierzchni na asfaltową na 400m odcinku biegnącym przez Park Kozłowskiego ('odcinek A' - od przejścia pod ul. Surowieckiego do przejścia pod trasą Dolina Służewiecka - do spotkania z istniejącą, asfaltową ścieżką rowerową).Inne uwagi:

* Ścieżka piesza i ścieżka rowerowa powinny biec obok siebie, ale z zachowaniem odstępu np. poprzez pas zielonej trawy pomiędzy nimi (im większy dystans tym bezpieczniej)

* Bezpośrednie sąsiedztwo (styk) ścieżek - tylko w miejscach, w których teren jest zbyt wąski (np. rosnące drzewa).

* W celu ograniczenia kosztów - przy budowie ścieżki pieszej (odcinek A) należy w pierwszej kolejności starać się wykorzystać kostkę brukową, z której zbudowana jest aktualnie ścieżka rowerowa.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z istniejącej obecnie ścieżki rowerowej korzystają w praktyce nie tylko rowerzyści, ale także m.in. spacerowicze, matki z wózkami, biegacze, osoby maszerujące z kijkami nordic walking. Sprawia to, że istniejąca ścieżka rowerowa nie jest tak bezpieczna i wygodna jak w założeniu być powinna. Rowerzyści muszą uważać na pieszych (po zmroku często nieoświetlonych), wymijać wózki itp. Piesi, mimo, że ścieżka jest dla nich wygodna, nie mogą się na niej czuć bezpiecznie. Budowa ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej poprawi bezpieczeństwo wszystkich aktualnych użytkowników ścieżki rowerowej. Równocześnie warto podejść do tematu całościowo i 'za jednym zamachem' wymienić nawierzchnię ścieżki rowerowej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Analiza przestrzenna i projekt - 7.000 PLN2. Budowa ścieżki rowerowej (asfaltobeton) - 160.000zł

100m2 DDR = 20.000zł (wg http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto)

400m x 2m = 800m2 >>> 8 x 20.000zł = 160.000zł3. Budowa ścieżki pieszej (kostka brukowa) - 90.000 zł

1m2 chodnika (kostka brukowa na podbudowie) = 120zł; 100m2 = 12.000zł

1m2 chodnika (nawierzchnia brukowa z materiału odzyskowego) = 50zł; 100m2 = 5.000zł

(wg http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/cennik_ile_kosztuje_miasto.pdf)

długość ścieżki pieszej: 550m (400m w Parku + ok. 150 za Doliną Służewiecką)

założenie: 75% odzysku kostki z aktualnej ścieżki rowerowej czyli:

Odcinek A: 400m w Parku x 2m = 800m2 >>> 200m2 nowa kostka, 600m2 stara kostka

Odcinek B: 150m za Doliną Służewiecką = 300m2; założenie - wykonanie z nowej kostki brukowejstara kostka: 600m2 czyli 6x5.000zł = 30.000zł

nowa kostka: 500m2 czyli 5x12.000 = 60.000zł4. Oznakowanie pionowe i poziome (znaki, malowanie) - 3.000 złCałkowity koszt projektu: 280 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 260 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania rocznego w granicach ok. 3500,00 zł (m.in. odśnieżanie)


Całkowity koszt eksploatacji: 3 500,00 zł

Załączniki

 • Odcinek A_w Parku.png
 • Odcinek B_czysty.png
 • Odcinek B_dystans.png
 • Odcinek B_ścieżki.jpg
 • Odcinek B_schody i wydeptana ścieżka.jpg