Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-04-26 15:36:28
Powrót do projektu
WIĘCEJ KSIĄŻEK

Więcej książek dla BIBLIOTEKI biblioteki na KOWALCZYKAKowalczyka

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WYPOŻYCZALNIA Nr 46

ul. KOWALCZYKA 3, BIAŁOŁĘKA - ŻERAŃ
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
CELEM PROJEKTU JEST DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI w NOWOŚCI

WYDAWNICZE AKTUALNE NA RYNKU KSIĘGARSKIM, ZAKUP i WYMIANĘ STARYCH KSIĄŻEK na NOWE

w TYM LEKTUR SZKOLNYCH, EGZEMPLARZY z DUŻĄ CZCIONKĄ oraz MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH do OZNAKOWANIA KSIĄŻEK i KONSERWACJI.
Opis projektu:
Projekt zakłada wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze

z różnych dziedzin: powieści obyczajowe, fantastyka, książki popularnonaukowe, poradniki.

O ZAKUPIE KSIĄŻEK ZADECYDUJĄ BIBLIOTEKARZE PRZY WSPARCIU CZYTELNIKÓW, KTÓRZY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE SUGESTIE.

Na sali w widocznym miejscu jest wyłożona lista na którą (zawsze!) czytelnicy mogą wpisywać wszelkie uwagi i prośby.

Na uwagę zasługują książki z dużą czcionką, obecnie tak poszukiwane na rynku przez osoby starsze oraz dzieci.

Rekrutacja – do biblioteki może nieodpłatnie zapisać się każdy, kto zaakceptuje warunki regulaminu i zobowiąże się do ich przestrzegania. Przy zapisie wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

Biblioteka udostępnia księgozbiór dla wszystkich: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych (podjazd dla wózków).

Wymiar czasowy – 28 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku godziny otwarcia dla czytelników (11.00-16.00 lub 13.00-19.00).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest edukowanie społeczeństwa poprzez czytanie, przekazywanie wiedzy. Aby tak się stało musimy promować czytelnictwo dostarczając różnorodną literaturę. Nadążać za nowościami wydawniczymi oraz ogólnymi trendami.

Estetycznie wydana książka z ilustracjami i wielkimi literami zachęca czytelnika do wzięcia z półki, cieszy oko, pobudza zmysły i wyobraźnię.

W najbliższym otoczeniu brakuje innego ośrodka kultury w związku z tym funkcję tę pełni biblioteka.

Wzrost cen książek na rynku często jest barierą nie do pokonanie dla seniorów lub rodzin wielodzietnych a kontakt z literaturą zapewnia jedynie lokalna biblioteka.

Wypożyczalnia Nr 46 jest wsparciem dla okolicznych szkół, ponieważ często brakuje dostatecznej liczby egz. dla uczniów lub zwyczajnie biblioteka szkolna jest nieczynna (np. czas pandemii, ferii, wakacji).

Biblioteka współpracuje z przedszkolami, organizuje lekcje biblioteczne, spotkania autorskie dlatego należy zapewnić najmłodszym czytelnikom atrakcyjną literaturę adekwatną do wieku.

Jestem mieszkanką i czytelniczką korzystającą z tej Wypożyczalni od lat.

Obserwuję moje otoczenie, widzę uśmiech na twarzach osób starszych wychodzących z biblioteki.

Spotykam coraz więcej rodzin „buszujących” między półkami. Marzę by biblioteka stała się

miejscem integrującym lokalną społeczność i była namiastką ośrodka kultury w tej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wsparcie finansowe dla Wypożyczalni nr 46, przy ul. Kowalczyka 3;

- zakup książek - 20 000 zł,

- koszty techniczne i oznaczenie logiem BO - 1 000 zł.

Łączny koszt projektu: 21 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
21 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki