Wydział Kultury dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2021-04-14 12:10:22
Powrót do projektu

Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki żoliborskiej 2022

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Czytelnia Naukowa nr XVI pl. Inwalidów 3; Czytelnia Pod Sowami ul. Gen Zajączka 8; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX ul. Śmiała 24; Biblioteka dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 ul. Mickiewicza 65; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 ul Słowackiego 19A; Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XV ul. Broniewskiego 9a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest wzbogacenie oferty czytelniczej żoliborskich Bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych (drukowanych), audiobooków i filmów oraz do prasy i książek elektronicznych. Dzięki temu Biblioteka ma szansę realizować swoją misję jaką jest rozbudzanie i umacnianie zainteresowań czytelniczych. Dostęp do e-czytelnictwa sprzyja zwiększeniu dostępności usług bibliotecznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Opis projektu:
Zakup filmów będzie początkiem gromadzenia i udostępniania czytelnikom zbiorów filmowych. Zwiększy to atrakcyjność Biblioteki, przyciągając do niej nowych odbiorców. Chcielibyśmy aby Biblioteka zakupiła zarówno nowości filmowe jak i uzupełniła tytuły klasyki.

Zakup książek drukowanych to zachęcanie dzieci i dorosłych do czytania, co jest podstawową misją Biblioteki i jej najważniejszym zadaniem. Aby móc je w pełni realizować Biblioteka musi mieć możliwość zaproponowania czytelnikom w każdym wieku dostępu do jak najszerszej oferty nowości.

Zakup audiobooków - łatwy dostęp do bogatej oferty książki mówionej jest niezwykle ważny dla osób mających problemy ze wzrokiem lub z innego powodu nie mogących czytać tradycyjnych, papierowych wydań. Dzięki poszerzeniu oferty o nowości wydawnicze książki mówionej, Biblioteka przeciwdziałałaby wykluczeniu szerokiego grona osób z możliwości obcowania z literaturą. Możliwość słuchania nagranych utworów literackich jest nie tylko jedynym sposobem dostępu do literatury dla osób z chorobami wzroku, ale również ogromnym wsparciem dla osób przewlekle chorych.

Zakup e-booków - Biblioteka chcąc się rozwijać mogłaby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu czytelników i poszerzyć ofertę o ebooki – książki w wersji elektronicznej. Książki te będą już na stałe własnością Biblioteki. Tego typu zbiory mają wiele zalet, ich ilości nie ograniczają przestrzeni oraz nie niszczą się – są więc inwestycją na lata. Czytelnik wypożycza taką książkę wprost z katalogu Biblioteki, będąc w dowolnym miejscu gdzie ma dostęp do Internetu. Wypożyczenie ebooka nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ani koniecznością instalowania dodatkowego oprogramowania. Takie ułatwienie dostępu do książek znacznie przyczyni się do wzrostu czytelnictwa, szczególnie w grupach które notują najniższe statystyki czyli nastolatki oraz młodzi ludzie pracujący.

Zakup e-prasy - Biblioteka, jako swoiste centrum kultury i informacji dla lokalnej społeczności, ma za zadanie zapewnić mieszkańcom dostęp do bieżących informacji. Jednym z najbardziej podstawowych źródeł informacji w wydarzeniach codziennych, budzących największe zaufanie społeczne, jest prasa. Aby w pełni zaspokoić potrzeby i oczekiwania czytelników w zakresie dostępu do prasy, Biblioteka musi dysponować szeroką gamą tytułów, obejmującą tematycznie różne zagadnienia i poglądy, oraz móc ją oferować nie tylko w wersji papierowej ale też elektronicznej. Dostęp do codziennej prasy w łatwy sposób, prosto z domu, znacznie zwiększy liczbę jej odbiorców, oraz wyjdzie na przeciw oczekiwaniom czytelników z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, którzy nie mogą korzystać z Biblioteki na co dzień.

Dostosowanie programu bibliotecznego MATEUSZ do obsługi e-booków oraz e-prasy - W celu umożliwienia wypożyczeń e-booków oraz e-prasy poprzez katalog online, Biblioteka musi rozbudować używany program biblioteczny o dwa niezbędne moduły. Jest to koszt jednorazowy.

Zakupione nowości będą dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i Warszawy, po wcześniejszym zapisaniu się do Biblioteki, w godzinach otwarcia placówek, a książki i prasa elektroniczna – całą dobę.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ilość mieszkańców Żoliborza systematycznie wzrasta, stąd konieczność dostosowania zbiorów Biblioteki do ich rosnących potrzeb i oczekiwań w zakresie dostępności do literatury i informacji. Atrakcyjna oferta czytelnicza sprawi, że mieszkańcy dzielnicy chętniej odwiedzą Bibliotekę, która będzie budowała u nich pozytywne z nią skojarzenia i wpłynie na rozwój i utrwalenie silnych kompetencji czytelniczych. Ponadto Biblioteka chcąc być nowoczesną instytucją kultury i informacji powinna być otwarta na nowe formy czytelnictwa. Zadaniem Biblioteki jest wspieranie czytelnika w wyborze najdogodniejszego dla niego sposobu obcowania z literaturą, dzięki czemu, niezależnie od sytuacji, czytelnik będzie miał łatwy i wygodny dostęp do oferowanych książek. E - czytelnictwo niesie ze sobą wiele zalet i jest szansą na przekonanie do książek dużego grona użytkowników, którzy za tradycyjnymi książkami nie przepadają lub mają do nich utrudniony dostęp. Warto podkreślić, że korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jakie oferuje e-czytelnictwo niesie ze sobą wiele korzyści dla osób z niepełnosprawnościami, a dodatkowo zapewnia ciągłość w dostępie do materiałów bibliotecznych w sytuacjach kryzysowych, które wymagają zamknięcia placówek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
zakup filmów - ok. 15.000 zł

zakup audiobooków - ok. 20.000 zł

zakup książek - ok. 75.000 zł

zakup e-booków i e-prasy wraz z modułem do programu Mateusz - ok. 40.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki