Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 21:05:04
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ul. Rzodkiewki, Zdrowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt obejmuje wykonanie brukowanej ścieżki dla pieszych na odcinku 700 m (pomiędzy istniejącą drogą odchodzącą od al. Rzeczypospolitej, początek ul. Dyniowej w okolicach ul. Zdrowej) poprzez teren będący własnością miasta Warszawy, do otwartego terenu przy ul. Rzodkiewki, skąd są już dalsze utwardzone drogi umożliwiające dalsze spacery.

Opis projektu:
Pomiędzy al. Rzeczypospolitej a Skarpą Warszawską wciąż brakuje utwardzonych połączeń pieszych, dostępnych także jesienią i zimą. Nadrzędnym celem jest wykonanie utwardzonego połączenia dla pieszych, umożliwiającego o każdej porze różnych warunków pogodowych przejście pomiędzy al. Rzeczypospolitej do ul. Rzodkiewki, przez teren, który jest niezwykle atrakcyjny dla spacerów i uprawiania sportów w terenie.

Z drugiej strony, rozległy teren Wilanowa Zachodniego, który znajduje się w obszarze rejonizacji nowej Szkoły Podstawowej nr 400, nie ma żadnego bezpośredniego dojścia dla pieszych, i ostatecznie dzieci muszą być dowożone przez rodziców olbrzymim objazdem. Należy dążyć do zapewnienia dojścia dzieciom (z rodzicami lub stymulującego usamodzielnianie się) i wykonania ścieżki skracającej w znaczny sposób dotarcie do szkoły.Konieczność powiększania sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie to kwestia zwłaszcza zauważalna i ważna w czasie obecnie trwającej pandemii, gdy po pracy w domu (i nie tylko) potrzebne są możliwości spacerów w otwartym terenie.Brukowana ścieżka (na odcinku wzdłuż ul. Dyniowej może być realizowana jako droga pieszo-rowerowa lub jako tylko chodnik, wedle wskazań Urzędu Dzielnicy) może omijać łagodnie istniejące drzewa lub inne ewentualne przeszkody w terenie, aby na obecnym etapie nie generować niepotrzebnych kosztów. Wykonana ścieżka dla pieszych może już indywidualnie z poszczególnych ulic znajdujących się od niej obecnie na północ (oraz w przyszłości na południe) umożliwiać pieszym dojście do sklepów, szkoły i komunikacji miejskiej w al. Rzeczypospolitej.

Przebieg ścieżki/chodnika:

działka drogowa 1/21 lub 1/20 (obrębu 1-10-25) jako chodnik realizowany w oparciu o dokumentację części zadania „ul. Zdrowa…” obejmującej budowę chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej o parametrach zdefiniowanych przez projekt drogowy tego zadania, które z powodu braku funduszy nie może być realizowane (rozpoczęcie od drogi 12 KDD) lub, jeśli zadania nie mogą się pokrywać, od działki drogowej 1/19 (obrębu 1-10-25).

Dalszy przebieg ścieżki po działce drogowej 1/22 (obrębu 1-10-25) aż do działki drogowej 8/3 (obrębu 1-10-13). Możliwe są inne przebiegi ścieżki, w zależności od wskazań Urzędu Dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Powiększenie sieci ścieżek i chodników, umożliwienie mieszkańcom Wilanowa skorzystanie z rozległych naturalnych terenów zielonych (niezwykle widokowych i częściowo zalesionych), a jednocześnie terenów, które obecnie są niedostępne z powodu braku dostępu ścieżką lub drogą pieszo-rowerową z uwagi na dotychczasowy brak finansowania. Poprawa możliwości dojścia do szkoły nr 400.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
280 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • chodnik arb.png