Dział Rozwoju Wód w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-26 15:18:23
Powrót do projektu

Wał na gładko. Asfaltowa nawierzchnia na koronie Wału ZawadowskiegoRemont nawierzchni korony Wału Siekierkowskiego, na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
korona Wału Zawadowskiego Siekierkowskiego na odcinku na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa o długości 2.155 km.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 10718, działka 27

Obręb 10717, fragmencik działki 1

Obręb 10710, działka 3/1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na koronie Wału Zawadowskiego Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku trasa rowerowo piesza. Ma ona złą nawierzchnię, niespoisty szuter, wystające kamienie. Porobiły się turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami . Proponuję wykorzystać położony przez prawie dekadą szuter jako podbudowę i nałożyć na niego asfalt. nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.
Opis projektu:
Na koronie Wału Zawadowskiego Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa rowerowo piesza, będąca jednocześnie drogą technologiczną do utrzymania Wału. Nawierzchnia ta daleka jest od dobrego wykonania. Niespoisty szuter, niektóre odcinki zostały wykonane z bardzo grubego żwiru. Źle wykonana nawierzchnia powoduje, że rowerzyści jeżdżą coraz bliżej środka, a boki przy krawężniku zarastają trawą.

Dla wielu osób jazda rowerem tą nawierzchnią jest niewygodna i nieprzyjemna. A przecież prowadzi tędy wielce popularny szlak rowerowy, czy to tylko do Wilanowa albo mostu POW, a nawet w kierunku „na Gassy”.

Proponuję wykorzystać położony przez prawie dekadą szuter jako podbudowę i nałożyć na niego asfaltzrobić remont tej nawierzchni z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna. W zakres prac wchodziłoby:

1. pomiary niwelacyjne.

2. oczyszczenie obrzeży oraz istniejącej nawierzchni z roślinności oraz usunięcie luźnego żwiru.

3. wykonanie uzupełnień nawierzchni w miejscach ubytków, wybojów i połączeń z przejazdami poprzecznymi, wbudowanie z zagęszczeniem.

4. zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5 cm na całej długości.

5. wykonanie nawierzchni tłuczniowej klinowanej klińcem, wbudowanie z zagęszczeniem.

6. uporządkowanie terenu prac.Odcinek ma długość 2,155 km.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczęszczane szlaki rowerowe powinny być wykonane w taki sposób, aby jazda rowerem była wygodna, bezpieczna i przyjemna. Istniejąca obecnie nawierzchnia nie gwarantuje bezpieczeństwa, wygody i przyjemności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
718 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • mapa.jpg
  • wielkość kamieni.JPG
  • luźny żwir.JPG
  • niejednorodny żwir-szuter.JPG
  • zarastające pobocza.jpg