Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-30 09:53:24
Powrót do projektu

Wał na gładko. Remont nawierzchni korony Wału Siekierkowskiego, na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
korona Wału Siekierkowskiego na odcinku na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa o długości 2.155 km.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 10718, działka 27

Obręb 10717, fragmencik działki 1

Obręb 10710, działka 3/1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa pieszo -rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną służącą do utrzymania wału przeciwpowodziowego. Ciąg pieszo-rowerowy z uwagi na konstrukcję wału i brak przesłony przeciwfiltracyjnej na nawierzchnię mineralno- tłuczniową, utrudniającą poruszanie się po koronie wału osób spacerujących oraz rowerzystów. Niespoisty szuter i wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach bieżących prac utrzymaniowych nawierzchni wykonanej na koronie wału z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.
Opis projektu:
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa rowerowo piesza, będąca jednocześnie drogą technologiczną do utrzymania Wału. Nawierzchnia ta daleka jest od dobrego wykonania. Niespoisty szuter, niektóre odcinki zostały wykonane z bardzo grubego żwiru. Źle wykonana nawierzchnia powoduje, że rowerzyści jeżdżą coraz bliżej środka, a boki przy krawężniku zarastają trawą.

Dla wielu osób jazda rowerem tą nawierzchnią jest niewygodna i nieprzyjemna. A przecież prowadzi tędy wielce popularny szlak rowerowy, czy to tylko do Wilanowa albo mostu POW, a nawet w kierunku „na Gassy”.

Proponuję zrobić remont tej nawierzchni z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna. W zakres prac wchodziłoby:

1. pomiary niwelacyjne.

2. oczyszczenie obrzeży oraz istniejącej nawierzchni z roślinności oraz usunięcie luźnego żwiru.

3. wykonanie uzupełnień nawierzchni w miejscach ubytków, wybojów i połączeń z przejazdami poprzecznymi, wbudowanie z zagęszczeniem.

4. zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5 cm na całej długości.

5. wykonanie nawierzchni tłuczniowej klinowanej klińcem, wbudowanie z zagęszczeniem.

6. uporządkowanie terenu prac.Odcinek ma długość 2,155 km.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczęszczane szlaki rowerowe powinny być wykonane w taki sposób, aby jazda rowerem była wygodna, bezpieczna i przyjemna. Istniejąca obecnie nawierzchnia nie gwarantuje bezpieczeństwa, wygody i przyjemności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1.Pomiary niwelacyjne na potrzeby profilowania podbudowy i wykonania nawierzchni ścieżki – odcinek 2.155 km

2.Wykonanie oczyszczenia obrzeży i istniejącej nawierzchni ścieżki z przerośnięć roślinnych oraz gruntu wraz z zebraniem, spryzmowaniem i przygotowaniem do wywozu. Prace w pasie 0,3 m obustronnie- odcinek na długości 2.155 km.

3.Wykonanie uzupełnień nawierzchni mineralnej tłuczniowej w miejscach ubytków i wybojów, połączeń z nawierzchniami przejazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie KŁSM o frakcji 0-31,5 mm warstwą do 10 cm. Przyjęto 15 procent powierzchni ścieżki. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1*0,15 = 96.975 m3

4.Zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5,00 cm dla potrzeb wbudowania klińca i mieszanki drobno granulowanej. Prace na całej szerokości ścieżki na długości 2.155 km.

5.Wykonanie nawierzchni tłuczniowej, warstwa górna o miąższości 10,00 cm z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 mm - 63 mm klinowanego klińcem 4 mm - 20 mm i mieszanką drobno granulowaną o frakcji 0,075 - 4 mm. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1 = 646,50 m3

6.Zbieranie pozostałości tłucznia, gruntu oraz masy roślinnej. Sprzątanie terenu, załadunek na środki transportu i wywóz wraz z utylizacją do 20 km – 12 ton.

Łączna wartość wykonanych prac: Wartość brutto – 250 000,00 zł.

Koszt oznakowania projektu - 3 000,00 zł.

Łączna wartość: 253 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 718 300
253 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • mapa.jpg
  • wielkość kamieni.JPG
  • luźny żwir.JPG
  • niejednorodny żwir-szuter.JPG
  • zarastające pobocza.jpg