Dział Budżetu Obywatelskiego - zmiany z 2021-04-26 11:59:14
Powrót do projektu
##

DRZEWA I ZIELEŃ URZĄDZONA NA WOLI ##

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wola - rejon ulic: Powązkowska, Ostroroga, Wawrzyszewska, Kozielska, P. Tysiąclecia oraz Lasek na Kole
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wola

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada:

- nasadzenie dużej ilości drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek

- nasadzenia drzew iglastych w Lasku na Kole

- oczyszczenie terenów zieleni z odpadów

- ustawienie ławek i koszy na śmieci

- odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej architektury na terenie Lasku na Kole

- szutrowa alejka parkowa
Opis projektu:
A. Nasadzenie dużej ilości drzew i krzewów wzdłuż wolskich ulic, chodników, ścieżek:

I. ul. Ostroroga (działki nr: 2, 3, 11/1, 40)

1. drzewa liściaste 50 szt, uzupełnienie szpalerów drzew miedzy ulicą / chodnikiem / terenem Żandarmerii Wojskowej, od przejazdu kolejowego do ul. Wawrzyszewskiej

2. krzewy (liściaste/iglaste) 1430 mb, na całej długości ulicy, wraz z korowaniem:

- miedzy ulicą a chodnikiem przed siedzibą Straży Miejskiej: 140 mb

- miedzy ulicą a chodnikiem przed siedzibą Żandarmerii, 900 mb

- między ulicą a chodnikiem po stronie cmentarza tatarskiego, 40 mb

- w misach po stronie muru cmentarza między miejscami postojowymi a chodnikiem, 350 mbII. ul. Kozielska (działki nr: 13,12/2, 8, 1/3)

- drzewa iglaste 30 szt, między szutrową ścieżką do Lasku na Kole a ogrodzeniem ośrodka jeździeckiego Legia Kozielska oraz na terenie opuszczonych ogródków działkowych przy ul. Kozielskiej,

- krzewy iglaste punktowo (np. kosodrzewina) 500 mb na poboczu szutrowej ścieżki do Lasku na Kole, od północnej strony na długości od ul. Kozielskiej do wiaduktu al. P. Tysiąclecia (wymóg odległości ponad 15 metrów od skrajni torów kolejowych)

- krzewy iglaste punktowo (np. kosodrzewina) 500 mb na poboczach szutrowej/betonowej ścieżki do Lasku na Kole, na długości od wiaduktu al. P. Tysiąclecia do granicy Woli z Żoliborzem (od strony ul. Ostrowieckiej), po obu stronach ścieżki3. ul. Powązkowska

- drzewa liściaste w misach na fragmencie szerokiego chodnika/placu na wprost ul. Piaskowej, 5 szt

- krzewy w misach na chodniku/ placu na wprost ul. Piaskowej, wraz z korowaniem, 200 m2B. Nasadzenia drzew iglastych w Lasku na Kole - drzewa iglaste rodzimych gatunków, sadzonki np. ze szkółek Lasów Państwowych

- 500 szt sadzonek drzew iglastych w części lasu między osiedlem Koło a linią kolejową

- 300 szt sadzonek drzew iglastych w części lasu między linią kolejową, trasą S8, al. Prymasa Tysiąclecia

- 200 szt sadzonek drzew iglastych w części lasu między linią kolejową, al. Prymasa Tysiąclecia, ośrodkiem jeździeckim Legia KozielskaC. Oczyszczenie terenów zieleni z odpadów:

- działka nr 13 przy ul. Kozielskiej z pozostałości ogródków działkowych (siatka, druty, altany, gruz, odpady budowlane i komunalne)

- działka nr 12/2 przy ul. Kozielskiej, między szutrową ścieżką a ogrodzeniem ośrodka jeździeckiego Legia Kozielska (odpady budowlane, gruz, połamane drzewa, gałęzie)D. Ustawienie ławek i koszy na śmieci

- ul. Ostroroga - 2 szt ławek i 2 szt koszy na zielonym poboczu przed terenem Żandarmerii Wojskowej

- ul. Kozielska - 1 szt kosz na śmieci przy przejeździe kolejowym

- szutrowa ścieżka Do Lasku na Kole (od ul. Kozielskiej, wzdłuż torów, do al. P. Tysiąclecia) - 3 koszeE. Odnowienie istniejących drewnianych urządzeń / dodanie nowych urządzeń rekreacyjnych/małej architektury na terenie Lasku na Kole:

1. Wymiana uszkodzonych elementów i konserwacja istniejących urządzeń

2. Wykonanie 2 nowych bram wejściowych do lasu:

- 1 szt od strony ul. Ostrowieckiej i ul. Szamockiej

- 1 szt od strony ul. Kozielskiej i szutrowej ścieżki Do Lasku na KoleF. Szutrowa ścieżka (alejka parkowa) w zieleni

- na południowym poboczu ul. Kozielskiej, działka nr 13, od przejazdu kolejowego do istniejącej ścieżki Do Lasku na Kole, z krawężnikami aby woda jej nie podmywała, szerokość ok 2 m (miejscami pobocze jest szersze), długość ok 120 mb. Ścieżka ma zapewniać naturalne wsiąkanie wody opadowej.

- jako łącznik z Żoliborzem, działki nr 17, 16/1, 16/2, po przedeptach, od ul. Kozielskiej w kierunku ul. S. Dygata, długość ok 170 mbJednostka Miasta weryfikująca projekt proszona jest o kontakt z autorem w przypadku wprowadzania zmian w projekcie.

Jako dobrą praktykę autor wskazuje kontakt w czasie realizacji projektu.Autor projektu rekomenduje realizację projektu przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy lub/oraz Lasy Miejskie Warszawa. Te jednostki administrują większością działek wskazanych jako miejsce realizacji projektu oraz w sposób profesjonalny zajmują się zielenią.Projekt ma zapewnić połączenie istniejących obszarów zieleni w większy układ po którym można będzie się poruszać (bez dopuszczenia ruchu samochodowego).Projekt jest zgodny z obowiązującymi mpzp. Ma być wykonany w wysokiej jakości i z poszanowaniem zieleni.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nowe nasadzenia oraz połączenie istniejących obszarów zieleni w większy układ zieleni poprawią jakość życia mieszkańców Warszawy, jakość powietrza. Zieleń urządzona będzie służyła do rekreacji na świeżym powietrzu - spacery, uprawianie sportu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
725 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Poglądowe zdjęcia, rysunki do projektu - Wola.pdf
  • Wycena od autora - Drzewa i zieleń urządzona na Woli.pdf