Zespół Rejonu Ogrodniczego 4 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-25 20:55:25
Powrót do projektu
Ujęcie wody i rewitalizacja

Rewitalizacja Parku przy ul. Bernardyńskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowy park przy ul. Bernardyńskiej, nad Kanałem Czerniakowskim
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Utworzenie ujęcia wody do okresowego podlewania roślinności w czasie suszy. Inwentaryzacja
Projekt zakłada inwentaryzacja drzewostanu. Odtworzenie niskiej partii roślinności poprzez dowóz ziemi urodzajnej, usunięcie karp korzeniowych drzew dawno wcześniej wyciętych, wysiew traw i dosadzenie bylin. Projekt i montaż tablicy drewnianej przydatnej do komunikacji sąsiedzkiej i komunikacji mieszkańców z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy.
Opis projektu:
Projekt zakłada: - utworzenie ujęcia wody bezpośrednio z Kanału Czerniakowskiego lub utworzenie ujęcia wodociągowego z limitowanym dostępem tylko dla służb i osób uprawnionych,

- inwentaryzacja drzewostanu, jeżeli nie zostanie przeprowadzona w roku 2020,

- dowóz ziemi urodzajnej, którą domiesza się do gleby gliniastej we wschodniej i środkowej części parku, a także wszędzie w miejscu uskoków po usunięciu z ziemi karp korzeniowych, na przygotowanym terenie założenie rabat bylinowych.

- ręczne usuwanie zbiorowisk pokrzyw , rdestowca i dużych skupisk mniszka lekarskiego, wysiew trawy i mieszanki roślin łąkowych, usuniecie stanowiska rdestowaca z usunięciem ziemi, uzupełnienie nasadzeń bylin okrywowych w cieniu (dobór gatunków wg planu i koncepcji uzgodnionej z mieszkańcami), pielęgnacja bylin i trawy w początkowym okresie wzrostu,

- uzupełnienie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia parku i od strony kanału, jeśli nasadzenia krzewów nie zostaną tam zrealizowane wcześniej.z krzewów z gatunku Rosa rugosa

-projekt i montaż drewnianej, zadaszonej tablicy ogłoszeniowej do komunikacji międzysąsiedzkiej, obudowa tablicy powinna być neutralna i mało widoczna, tablica umiejscowiona byłaby niedaleko furtki przy bloku nr 2 lub furtki przy bloku nr 10i, to jest przy jednej z istniejących tablic. Tablica użyteczna byłaby dla społeczności seniorów, którzy często nie korzystają z kanałów komunikacji elektronicznej, a interesują się bieżącymi pracami przeprowadzanymi w parku. (projekt tablicy do konsultacji z przedstawicielami lokalnej społeczności).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Park poza wieloma innymi zaletami pełni funkcję schładzającą okoliczne osiedle. Ujęcie wody umożliwi konieczne okresowe nawadnianie roślinności niskiej w parku, w czasie suszy mieszkańcy podlewali krzewy i kwiaty wodą przynoszoną z własnych domów. Park położony jest na dawnym tarasie zalewowym Wisły i zwarta gleba gliniasta utrudnia wegetację roślin, dowóz ziemi urodzajnej pomoże dotlenić i wzbogacić wierzchnią warstwę gleby. Trawy i byliny nie zostały zasadzone w roku 2018, zrealizujmy etap tworzenia pięter zielni parkowej teraz! Konieczna jest rewitalizacja runa całej powierzchni parku. Tablica informacyjna przyda się mieszkańcom do wieszania ogłoszeń o pracach ogrodniczych czy innych przedsięwzięciach, które mamy nadzieję w roku 2022 będziemy mogli realizować wspólnie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Inwentaryzacja + oznaczenie drzew arbotagami – 9 000,00 zł

2. Dowóz ziemi urodzajnej i założenie rabat bylinowych zgodnie z pkt 4. Powyżej – 217 750,00 zł

3. Ręczne usuwanie zbiorowisk pokrzywy i mniszka + dosiew trawy - 5 000,00 zł

4. Usunięcie rdestowca i stworzenie w jego miejscu rabaty bylinowej – 64 200,00 zł

5. Nasadzenia żywopłotu z róży Rosa rugosa wraz z roczną pielęgnacją – 18 180,00 zł

6. Projekt i wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 15 000, 00 zł

7. Oznaczenie projektu tabliczkami Budżetu obywatelskiego - 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 320 000
329 630,00 zł

Dokumenty

Załączniki