Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-05-13 15:16:24
Powrót do projektu

Badanie sprawności fizycznej i cech postawy ciała dzieci w wieku 6 lat

status:


Projekt polegał będzie na kompleksowej funkcjonalnej analizie sprawności fizycznej i cech postawy ciała dzieci w wieku 6 lat wraz z opracowaniem wytycznych dotyczących podnoszenia sprawności fizycznej oraz korekcji ewentualnych wad postawy u dzieci. Badania będą nieinwazyjne i bezpieczne, a rodzice otrzymają szczegółowe raporty z badań.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.904083247297
szerokość geograficzna: 52.300740401273

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie w placówkach edukacyjnych na terenie Dzielnicy Bielany

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany będzie do wszystkich dzieci w wieku 6 lat, będących uczniami w publicznych placówkach edukacyjnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Odpowiednie badania zostaną przeprowadzone w ciągu całego roku dla każdej placówki, po ustaleniu najlepszego, dogodnego dla niej terminu i miejsca.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada kompleksową funkcjonalną analizę sprawności fizycznej i cech postawy ciała dzieci w wieku 6 lat.

Ocena jakości i zakresu ruchu ciała dziecka oraz stanu funkcjonalnego odbędzie się przy zastosowaniu metody Functional Movement Screening (FMS). Jest to metoda badania przesiewowego, która za pomocą 7 testów ocenia funkcjonalną sprawność fizyczną oraz weryfikuje poprawność i efektywność wzorca ruchowego. Test FMS stosowany jest jako bazowy w sporcie na całym świecie, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Pozwala na szybkie wykrycie i leczenie dysfunkcji, a także wyłania dzieci predysponowane do odnoszenia sukcesów w sporcie i wskazuje, jak optymalnie ukierunkować ich rozwój sportowy.

Ocena postawy ciała odbędzie się z wykorzystaniem platformy podometrycznej. Uśrednione rozkłady nacisków uzyskane na platformie umożliwiają ocenę strukturalną stopy oraz pozwalają na zauważenie miejsc nadmiernej koncentracji nacisków, co może mieć znaczenie w podjęciu działań korekcyjnych kształtu stopy oraz doboru właściwego obuwia. Ocena kręgosłupa dokonana zostanie z wykorzystaniem Medi Mouse, Idiag - innowacyjnego elektronicznego urządzenia, służącego do cyfrowego pomiaru krzywizn i zakresu ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.

Rodzicom dzieci przekazane zostaną szczegółowe raporty z badań (także w formie graficznej), wraz z ich opisem, diagnozą oraz ewentualnymi wskazaniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Badania te są nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tym wieku brakuje oferty podobnych badań dla dzieci. Istnieje potrzeba dokładnej analizy sprawności fizycznej i cech postawy ciała u dzieci, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć korekcję wad postawy lub ukierunkować dziecko sportowo. Badania pokazują, że 22% dzieci nie podejmuje aktywności fizycznej poza szkołą, co może stanowić istotny problem w ich rozwoju ruchowym i przyczyniać się do wystąpienia problemów zdrowotnych w późniejszym okresie życia. Co trzecie dziecko ma problemy z masą ciała. Odpowiednie wczesne badania i profilaktyka mogą zapobiec problemom zdrowotnym w przyszłości, a dzieciom uzdolnionym sportowo, właściwie je ukierunkować, by osiągały znakomite wyniki sportowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wykonania kompleksowych badań dla około 1000 dzieci - 200 000 zł

Koszty przygotowania i wydruku raportów - 80 000 zł


Całkowity koszt projektu: 280 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki