Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2021-04-26 10:56:14
Powrót do projektu

Ruch po zdrowie - aktywności dla seniorów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren dzielnicy Wesoła: sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 385, basen, rolkostrada- ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 60, 05-075 Warszawa, lodowisko ul. Jana Karola Chodkiewicza 9/5, 05-075 Warszawa, kluby sportowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i/lub inne miejsca otwarte wybrane przez instruktorów i uczestników, np. w plenerze,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje, do których jest ułatwiony dojazd ze wszystkich osiedli dzielnicy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Prowadzenie całorocznych warsztatów gimnastyki, tańca, ćwiczeń oddechowych, terapii ruchu, jogi, plenerowych aktywności w sezonie zimowym oraz letnim, pływania dla dzielnicowych seniorów.Opis projektu:
Prowadzenie całorocznych zajęć przez instruktorów, raz lub dwa razy w tygodniu, z każdego rodzaju gimnastyki i ruchu w ramach profilaktyki zdrowia i utrzymania i poprawy kondycji mieszkanek i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów.

Rodzaje aktywności na sali sportowej:

1. zajęcia gimnastyczne z gimnastyką kręgosłupa

2. pilates

3. taniec, w tym nauka tanga od podstaw

4. joga

5. warsztat oddechowy i prawidłowej postawy prowadzone Techniką Aleksandra z nauka prawidłowej postawy i oddechuLokalizacja: sala fitness przy Liceum na osiedlu Stara Miłosna, do której jest łatwy dojazd z całej dzielnicy, kluby sportowe w Wesołej.Zajęcia na basenie: pływanieLokalizacja: basen w WesołejZajęcia plenerowe:

1. całoroczne zajęcia Nordic Walking w lesie wzbogacone ćwiczeniami wzmacniającymi

2. joga plenerowa

3. nauka jazdy na rolkach i/lub na nartorolkach od maja do września

4. Nauka jazdy na łyżwach w sezonie zimowymLokalizacja: lasy, skwerki, rolkostrada, lodowisko.Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów w klubach sportowych wyposażonych w sprzęt sportowy, na sali fitness hali sportowej, na basenie, lodowisku i w plenerze- rolkostrada, skwerki, las. Uczestniczkom i uczestnikom zostaną udostępnione i/lub wypożyczane narty/rolki/ nartorolki, kaski potrzebne do wspólnych ćwiczeń.

W zależności od ilości zgłoszeń będzie jedna lub dwie grupy na każdych zajęciach. Każde zajęcia będą trwały od 1 do 1,5 godziny zegarowej w zależności od rodzaju aktywności.

W związku z sytuacją związana z pandemią w projekcie jest przewidziany zakup niezbędnych środków do mycia rąk, odkażania przyrządów gimnastycznych i sprzętu oraz szafek na ubrania w klubach, hali i w pływalni. W projekcie należy uwzględnić wynagrodzenie dla instruktorów, wynajem sal do ćwiczeń, korzystania z pływalni, lodowiska, wynajem kompletu rolek/nartorolek/łyżew dla chętnych, kijków do Nordic Walkingu oraz płynów i produktów odkażających oraz kasków.Kryteria rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć i będzie trwała przez cały okres trwania projektu. Informacja o rekrutacji pojawi się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wesoła i facebooku oraz plakatach. Zajęcia mają określone limity uczestników, z pierwszeństwem osób 60+. Projekt uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Profilaktyka jest podstawą zachowania zdrowia, jej podstawą jest ruch, prawidłowe oddychanie i integracja społeczna. Po długim okresie pandemii seniorzy w sposób szczególny potrzebują zadbania o swoje zdrowie i kondycję pod kierunkiem instruktorów i jednocześnie wielu z nich ma potrzebę spotkań i integracji w grupie. Projekt ma na celu wsparcie, zadbanie i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej naszych seniorów oraz innych potrzebujących zorganizowanej aktywności mieszkańców.

Zasady rekrutacji:

Projekt przeznaczony jest głównie dla osób powyżej 60 roku życia

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
  • profilaktyka zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
wynajem sali gimnastycznej w niedzielę 1,5 godz. w sali fitness przy Liceum w Starej Miłosnej, z uwzględnieniem kosztów osoby sprzątającej odkażającej przed i po zajęciach- 1 raz w tygodniu przez cały rok- 72 x 80 zł = 5760 zł,

taniec, w tym nauka tanga od podstaw (1 raz w tygodniu 1,5 godz. 12 miesięcy) dla grupy 15 osób- 72 x 120 zł = 8 640 zł,

zajęcia gimnastyczne z gimnastyką kręgosłupa/ pilates /joga (2 razy w tygodniu 1 godz. przez cały rok) z uwzględnieniem wynajęcia sali w klubie sportowym dla grupy 15 osób – 96 x 150zł = 14 400 zł

3 godzinne warsztaty zajęć oddechowych i prawidłowej postawy prowadzonych techniką Aleksandra z nauką prawidłowej postawy i oddechu dla każdego uczestnika- 25 osób x 200 zł = 5 000 zł

Pływanie rekreacyjne- basen 2 razy w tyg. przez cały rok- 20zł/osobę x 25 osób = 500zł x 48 = 24 000 zł

zajęcia Nordic Walking (dwa razy w tygodniu po 1,5 godz przez cały rok) 96 x 150zł dla grupy 25 osób = 14 400 zł

joga w parku (od maja do września raz w tygodniu) dla grupy 15 osób x 160,00 zł = 3 200 zł

nauka jazdy na rolkach (poziom podstawowy) dla grupy 10 osób - koszt instruktora – 20 godz. x 100 zł = 2 000zł

nauka jazdy na nartorolkach (poziom podstawowy) dla grupy 10 osób -koszt instruktora – 20 godz. x 100 zł = 2 000zł

nauka jazdy na łyżwach dla grupy 10 osób- sezon zimowy- 8 x 100zł = 800 zł

wypożyczenie sprzętu uczestnikom: kpl. kijków do NW- 96 zajęć x 10 zł x 25 osób = 24 000 zł,

wypożyczenie sprzętu uczestnikom do jazdy na rolkach – 20 zajęć x 25 zł x 10 osób = 5 000 zł

wypożyczenie sprzętu uczestnikom do jazdy na nartorolkach - 20 zajęć x 25 zł x 10 osób = 5 000 zł

koszt promocji projektu i oznakowania logiem Budżetu Obywatelskiego – 1 500 zł

zakup środków dezynfekcyjnych- 1 600 zł

koszt dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym możliwość wynajmu tłumacza migowego na warsztaty oddechowe= 6 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
123 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki