Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2021-04-21 10:03:50
Powrót do projektu

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA OSÓB 60+. BRYDŻ I SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Brydż i szachy z elementami edukacji

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
centrum dzielnicy lub osiedle Stara Miłosna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: szkoły,
dom kultury, filia domu kultury, Dom Dziennego Pobytu SENIORA Centrum Aktywności- Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane projektu

Skrócony opis projektu: 1.
Nauka gry w brydża przez instruktora, od podstaw dla chętnych seniorów 60+. 2. Nauka oraz nauka gry w szachy przez instruktora od podstaw dla chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów 60+
Opis projektu:
1.Ogłoszenie o rekrutacji do projektu dla osób 60+ . Rekrutacja osobna dla osób, które chcą się uczyć i osobna do gry towarzyskiej. Projekt zawiera naukę gry dla początkujących i możliwość gry dla osób, które już potrafią grać.

2. Zakup 16 plansz z pionami do oraz tablice demonstracyjną, specjalnie z myślą o nauce gry w szachy,

3. zakup 20 zestawów kart do gry w brydża 3. Zorganizowanie spotkań 1,5 -2 godzinyych (zegarowych) , w tym kart z dużym wizerunkiem dla osób starszych i gorzej widzących.

4. Zorganizowanie zajęć 1x w tygodniu dwugodzinnych , tj 2x60 minut, z nauką gry : 1. raz w tygodniu brydż 2. , 1 raz w tygodniu szachy Ze względów higienicznych każdy uczestnik otrzyma własną talię kart.

5. Opłacenie instruktora, wynajem sali, zakup pomocy dydaktycznych.

W projekcie jest zawarty koszt środków higienicznych do odkażania plansz i pionów bierek szachowych i oraz do mycia i odkażania rąk i blatów stolików. Zajęcia będa będą mogły sie się odbywać w jednej za szkół, lub w domu i/lub filii kultury lub w jednym z miejsc w dzielnicy przyjaznycm przyjaznym seniorom. , do których jest łatwy, bezprzesiadkowy bez przesiadkowy dojazd dla uczestników. W projekcie są mozliwe możliwe przekazywanie grającym materiałów szkoleniowych. Informacja o projekcie będzie na stronie dzielnicy, w biuletynie dzielnicowycm dzielnicowym i 12 plakatach na terenie dzielnicy - koszt plakatów jest uwzględniony w projekcie. . W projekcie jest zawarty koszt napojów (butelkowanych) dla instruktora i uczestników i ew. koszt wynajęcia sali lub pomieszczenia, gdzie zostaną zorganizowane spotkania brydżowe i szachowe.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Po okresie odosobnienia pandemicznego wielu seniorów wiele osób ma potrzebe potrzebę spotkań i integracji. Szachy i bydż brydż to gry zepołowezespołowe, podtrzymujące kontakt. Poza tym sa to gry ćwiczące pamięć, poprawiające koncentrację, co jest bardzo korzystne szczególnie dla osób starszych. Liczebność grup będzie uzależniona od ilości chętnych i ustaleń z instruktorami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • profilaktyka zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Tradycyjne szachy + warcaby- 32 os.- 16 zestawów- 4 800 zł, zestaw drewnianych szachów dotykowych, których figury i szachownica zostały opracowane tak, aby mogły korzystać z nich osoby mające problemy ze wzrokiem- 8 zestawów- 2 400 zł, warcaby- gra dotykowa- 1 040 zł, zegary szachowe/notatniki- 16 zestawów- 1 280 zł, Zestaw Projektu "Edukacja przez Szachy" (15 x szachownica tekturowa składana z figurami szachowymi +1 x szachownica demonstracyjna)- 1 zestaw- 800 zł, szachy plenerowe- 1 zestaw- 2000zł, koszt instruktora do szachów- 48h- 7200 zł, koszt instruktora do brydża- 48h- 7200 zł, zakup 8 zestawów kart do gry w brydża, w tym kart z dużym wizerunkiem dla osób starszych i gorzej widzących- 8 zestawów- 240 zł, pomoce dydaktyczne, podręczniki- 2000 zł, środki do dezynfekcji, odkażania- 1 700 zł, wynajem sali- 96h- 14400 zł, woda, kawa, herbata, ciastka-96 spotkań- 9 600 zł, sprzątanie- 96 spotkań- 3840 zł, promocja- 1500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 68
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki